• A

Głosowanie zakończone. Wyniki są dostępne w tym miejscu.

Więcej informacji o Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim znajda Państwo na stronie www.obo.olsztyn.eu