• A

Planowane


TEMAT KONSULTACJI PLANOWANY TERMIN WYDZIAŁ PROWADZĄCY

Harmonogram planowanych konsultacji społecznych w 2017 r. *

"Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025 – projekt dokumentu” I kwartał 2017 r. Wydział Strategii
i Funduszy Europejskich
Olsztyński Budżet Obywatelski – V edycja 2017 r. Biuro Komunikacji
i Dialogu Obywatelskiego
„Program Zatorze” 2017 r. Wydział Rozwoju Miasta
i Budownictwa
Przygotowanie konsultacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” w ramach projektu „Przestrzeń dla Partycypacji” 2017 r.

Wydział Rozwoju Miasta
i Budownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*stan na dzień 20 stycznia 2017 r.