Kombinat ciepłowniczy

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: rleszczynski » 02 sierpnia 2012, 11:14

Sz.P. Ryszard Śnieżyk

W odpowiedzi na Pana pytania, zamieszczamy odpowiedzi opracowane przez specjalistów z MPEC. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że nie są one tematycznie związane z zasadniczym przedmiotem niniejszego portalu. W związku z powyższym prosimy o kierowanie dalszych ewentualnych pytań o podobnej treści na adres biuro@mpec.olsztyn.pl.

1. Ile wynosi poprawka radiacyjna w miesiącu październiku i marcu do prognozowania temperatury efektywno-radiacyjnej?

Obok powszechnie stosowanego czynnika meteorologicznego, jakim jest temperatura zewnętrzna (czynnik wymagany przez aktualnie obowiązujące prawo) mającego bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie ciepła rozważane są inne czynniki takie jak : prędkość wiatru czy promieniowanie słoneczne. Waga tych czynników jest różna. Wpływ wiatru może powodować maksymalny wzrost zapotrzebowania ciepła o 7%, natomiast oddziaływanie promieniowania słonecznego może powodować maksymalne zmniejszenie zapotrzebowania o 2%.
Podstawową ideą proponowaną przez zespół doc. Reichharta (Politechnika Wrocławska) jest wprowadzenie do podstawowych obliczeń poprawek związanych z oddziaływaniem wyżej wymienionych czynników atmosferycznych oraz wprowadzenie nowego pojęcia temperatury efektywno-radiacyjnej. Według zależności:
tE-R = tz + dTV + dtR
gdzie:
tz – temperatura zewnętrzna °C
tV – poprawka uwzględniająca prędkość wiatru °C
dtR – poprawka uwzględniająca promieniowanie słoneczne °C

Poprawka radiacyjna dotyczy oddziaływania promieniowania słonecznego w zależności od stanu zachmurzenia nieba. Zgodnie z przeprowadzonymi w rejonie Wrocławia obserwacjami zachmurzenia nieba w latach 1966-1980, podano w publikacjach, że poprawka ta powinna zawierać się w przedziale:
* 1,9 - 6,8 °C dla miesiąca października
* 2,5 - 8,9 °C dla miesiąca marca
Ponieważ prognozowanie pogody polega na określeniu stanu atmosfery jaki będzie w przyszłości, za kilka lub kilkanaście godzin, a nawet za kilka dni, przy dynamicznie zmieniającym się kierunku i prędkości wiatru, ciśnieniu, wilgotności, bywa mało wiarygodne, MPEC Spółka w Olsztynie stosuje w części wyżej opisaną metodę – uwzględniając nasłonecznienie przy określaniu współczynnika obciążenia cieplnego.
Prognozowanie temperatury powietrza zewnętrznego bez uwzględnienia nasłonecznienia funkcjonuje pod powszechną nazwą „temperatury odczuwalnej”, uwzględniając tylko poprawkę prędkości wiatru.
Osiąganie podstawowego celu, jakim jest optymalizacja dostaw ciepła dla mieszkańców naszego miasta, można dokonywać różnymi drogami, często równorzędnymi.

2. Jak kompensuje się straty ciepła na przesyle? Przez podwyższenie temperatury, czy korektą przepływu?

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie do wyznaczenia maksymalnego przepływu wody sieciowej dostarczanej do węzła, wykonuje w oparciu
o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

Zgodnie z obowiązującej Prawem MPEC stosuje w praktyce zależność:
Go = (Nz * 3,6*10e6)/{cw *ρśr*[(Tzo - dTzo)-Tpo]} [m3/h]
(ze względu na ograniczone możliwości techniczne forum wzór nie jest do końca czytelny)

Zwracając szczególną uwagę na wielkości dTzo i Tpo które podczas eksploatacji mają istotny wpływ na wielkość natężenia przepływu z zachowaniem standardów jakościowych dotyczących temperatur wody sieciowej.
W obliczeniach przyjmuje się najbardziej niekorzystne wielkości, z punktu widzenia odbiorców ciepła przyłączonych do MSC. Do obliczeń przyjmuje się minimalną temperaturę zasilania 128°C (zgodnie z standardami jakościowymi odchylenie temperatury zasilania 5% dla MSC pracującej 135/70°C) oraz 75°C jako najwyższą temperaturę wody sieciowej zwracaną z węzła (zgodnie ze standardami jakościowymi odchylenie temperatury zwracanej z węzła 7%, jednocześnie przyjmując obniżenie temperatury zasilania dla każdego węzła wyznaczone indywidualnie. Obliczenia przeprowadzane są co najmniej dla dwóch punktów tabeli regulacyjnej, to jest dla temperatur okresu przejściowego (uruchomienie ogrzewania – złamanie wykresu regulacyjnego) i dla obliczeniowych temperatur powietrza zewnętrznego. Większy przepływ wody sieciowej uznaje się jako przepływ obliczeniowy.
Odpowiadając wprost na pytanie, kompensacja strat ciepła na przesyle odbywa się za pomocą korekty przepływu i temperatury z uwzględnieniem kosztów pompowania – transportu ciepła i produkcji.

3. Ile wynosi obniżenie temperatury wody sieciowej od źródła ciepła do każdego węzła ciepłowniczego, czego wymaga rozporządzenie taryfowe, do wyznaczenia przepływu wody sieciowej. Przykład jak ma być zrobione można znaleźć na stronie PEC Kwidzyn.

MPEC w Olsztynie, raz w roku, indywidualnie dla każdego odbiorcy ciepła, wyznacza obniżenie temperatury wody sieciowej od źródła ciepła do węzła (1130 węzłów przyłączonych do MSC). Wyniki obliczeń zamieszczane są w „Planie Produkcji i Sprzedaży Ciepła Załącznik : Przepływy Obliczeniowe Węzłów zasilanych ze źródła …”.
W zależności od usytuowania węzła w względem źródła ciepła, obliczeniowe obniżenie temperatury wody sieciowej kształtuje się od 0°C do kilkunastu stopni.
MPEC stoi na stanowisku, że sposób w jaki robi to PEC Kwidzyn, jest równie dobry i skuteczny jak sposób przyjęty w naszym przedsiębiorstwie. Przyjęta metoda wyznaczania obniżenia temperatury wody sieciowej osiedlami, dzielnicami czy ulicami, nie może być uznana za jedyną słuszną.

4. Jakie badania profilaktyczne wykonuje MPEC, aby uniknąć awarii w sezonie grzewczym?
MPEC wykonuje specjalistyczne badania diagnostyczne systemu ciepłowniczego wraz z urządzeniami, izolacją cieplną i stanem fizyczno-chemicznym nośnika ciepła.
Przeprowadzane są okresowe badania, pomiary i oceny stanu technicznego wszystkich elementów składowych sieci ciepłowniczej, jak kanały, komory i sieci preizolowane. Monitorujemy w sposób ciągły wszystkie parametry pracy systemu ciepłowniczego.
Ponadto wykonujemy okresowe kontrole rzeczywistych spadków temperatury wody sieciowej i porównujemy z danymi programu pracy sieci. Monitorujemy wartości ciśnienia z wykresu piezometrycznego z wartościami rzeczywistymi w charakterystycznych punktach sieci.
Nadzór nad jakością izolacji cieplnej sieci kanałowej i komór wykonywany jest poprzez utrzymywanie suchej atmosfery powietrza w kanałach i komorach. Podwyższona wilgotność stwierdzana podczas okresowych obchodów jest sygnałem do rozpoczęcia prac naprawczych.
Profilaktycznie w miejscach o dużym zagrożeniu wystąpieniem awarii, są wykonywane odkrywki kontrolne podczas których dokonuje się:
• pomiaru grubości ścianek rur przewodowych metodą ultradźwiękową,
• oceny stanu technicznego i stopnia zużycia elementów kanału ciepłowniczego,
Sieć ciepłownicza preizolowana jest monitorowana metodą impulsową, okresowo raz na kwartał, a w przyszłorocznych planach inwestycyjnych jest zadanie uruchomienie ciągłego nadzoru telemetrycznego.

5. Ile kosztowało usuwanie awarii sezonie 2011/2012?
Wszystkie awarie są usuwane w ramach limitu rocznego funduszu eksploatacyjnego. Takie rozwiązanie wymusza na służbach odpowiedzialnych za utrzymanie ciągłości dostawy ciepła, maksymalne zaangażowanie w prowadzenie badań i działań profilaktycznych, które są tańsze niż bezpośrednie usuwanie awarii w okresie sezonu grzewczego.
Jednakże to nie gwarantuje zerowej ilości awarii, wszystkie awarie są rejestrowane i wykonywane obowiązkowe działania korygujące oraz weryfikowane działania zapobiegawcze zgodnie ze standardami doskonalenia procesu dystrybucji ciepła zapisanymi w systemie ISO.
W minionym sezonie grzewczym wystąpiły 3 awarie, których czas usuwania przekroczył 12 godzin i był krótszy od 24 godzin.

6. Ile bonifikat wypłacił MPEC odbiorcom za niedostarczone ciepło z powodu awarii?
W minionym sezonie grzewczym nie wystąpiła żadna okoliczność skutkująca wypłatą bonifikaty z powodu awarii.

7. Jakie są procedury dochodzenia bonifikat?
Szczegółowe zasady udzielania bonifikat określa „Rozporządzenie Ministra Gospodarki nr 194, poz. 1291 z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło” oraz zawarta z każdym z odbiorców umowa sprzedaży ciepła.
Jeżeli dojdzie do przerw pracy źródła, sieci cieplnej lub urządzeń ciepłowniczych powodującego przerwę w dostarczaniu energii cieplnej odbiorcy mają prawo ubiegać się o bonifikaty. Jednak przerwa lub ograniczenie musi trwać powyżej 24 godziny lub w przypadku kilku przerw łączenie 48 godzin w ciągu miesiąca. Bonifikata nie dotyczy okresu planowanej corocznej letniej przerwy remontowej.

Z poważaniem
MPEC Sp. z o.o.
rleszczynski
 
Posty: 6
Rejestracja: 18 czerwca 2012, 11:59

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: bartek_b » 13 sierpnia 2012, 21:20

Czy i do kiedy przedłużono termin konsultacji?
Jaki jest harmonogram dalszych spotkań?


Proponuję by zorganizować co najmniej jedno spotkanie na zasadzie dyskusji ekspertów, przy obecności publiczności, tak żeby osoby nie znające się na rozwiązaniach technicznych mogły poznać różne opinie na ten sam temat.
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: admin_o » 14 sierpnia 2012, 13:26

W załączeniu przekazuję protokół z konsultacji społecznych, które odbyły się 24.07.2012r.

Protokol_spotkanie_konsultacyjne_24.07.12.pdf
admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: bartek_b » 21 sierpnia 2012, 11:06

Proszę o odpowiedź na pytania z dnia 13.08.2012.
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: ogórek » 21 sierpnia 2012, 20:17

Jedno malutkie, króciutkie pytanie.
Jeżeli nie wybrano jeszcze wariantu rozwiązania problemu z dostarczeniem ciepła po odłączeniu Michelin od sieci ciepłowniczej, to kto i na podstawie jakich przesłanek podjął decyzję o zakupie gruntu pod przyszły kombinat?

W moim odczuciu to próba jawnego forsowania jedynie słusznego rozwiązania.
A przy okazji działanie na niekorzyść spółki i Miasta.
ogórek
 
Posty: 54
Rejestracja: 06 stycznia 2011, 07:44

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: rleszczynski » 23 sierpnia 2012, 12:51

Sz.P. Ogórek
Zabezpieczenie terenu pod potencjalną, mocno prawdopodobną, a strategicznie bardzo ważną dla miasta i mieszkańców inwestycję, jest działaniem właściwym, pokazującym, że o przyszłości myśli się już teraz.
Taka lokalizacja musi mieć konieczne zapisy w dokumentach planistycznych miasta, w planach rozwojowych gestorów infrastruktury technicznej czy drogowej. Można się jedynie dziwić, że miasto o takim potencjale jak Olsztyn, takich strategicznych terenów do tej pory nie posiadało.
Decyzję o zakupie działki - na podstawie posiadanych przesłanek o potencjalnej konieczności budowy nowego źródła ciepła - podjął Zarząd MPEC Sp. z o.o. i uzyskał na to stosowną zgodę Właściciela, czyli Gminy Olsztyn. Wartość zakupionego gruntu nie obniży się w czasie, zatem można go traktować jako dobrą lokatę kapitału, a w przypadku zmiany koncepcji, działkę z powodzeniem będzie można sprzedać.
Twierdzenie, ze takie działanie jest szkodliwe dla miasta, czy Spółki, prowadzi donikąd.
Z poważaniem

MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie
rleszczynski
 
Posty: 6
Rejestracja: 18 czerwca 2012, 11:59

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: bartek_b » 26 sierpnia 2012, 16:52

Proszę o odpowiedź na pytania z dnia 13.08.2012.
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: admin_o » 30 sierpnia 2012, 14:07

admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: bartek_b » 30 sierpnia 2012, 14:37

Nadal nie ma zamieszczonej odpowiedzi na post z dnia 13.08.2012
Jeżeli nie podjęta została decyzja "co dalej", to proszę zamieścić taką informację.
Skoro został zamieszczony raport z konsultacji można wnioskować, że konsultacje uważacie Państwo za zakończone.
Proszę o odpowiedź na pytania z dnia 13.08.2012
Proszę o odpowiedź na pytanie, Czy konsultacje zostały zakończone?
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Odp: Kombinat ciepłowniczy

Postautor: ogórek » 30 sierpnia 2012, 20:05

[quote=""rleszczynski" post=3918"]
Decyzję o zakupie działki - na podstawie posiadanych przesłanek o potencjalnej konieczności budowy nowego źródła ciepła - podjął Zarząd MPEC Sp. z o.o. i uzyskał na to stosowną zgodę Właściciela, czyli Gminy Olsztyn. Wartość zakupionego gruntu nie obniży się w czasie, zatem można go traktować jako dobrą lokatę kapitału, a w przypadku zmiany koncepcji, działkę z powodzeniem będzie można sprzedać.
Twierdzenie, ze takie działanie jest szkodliwe dla miasta, czy Spółki, prowadzi donikąd.
[/quote]

Na podstawie przesłanek o potencjalnej konieczności podjęto decyzję o zakupie działki za 12 milionów???
ogórek
 
Posty: 54
Rejestracja: 06 stycznia 2011, 07:44

Poprzednia

Wróć do Gospodarka komunalna