Program ochrony środowiska przed hałasem

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

Program ochrony środowiska przed hałasem

Postautor: admin_2 » 08 grudnia 2010, 13:29

W 2009 roku została opracowana „Mapa akustyczna Olsztyna", a jej wynikiem były stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku aglomeracji. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu stanowiły podstawę do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna", który określił działania pozwalające chronić mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem. Program ten będzie przyjęty w formie Uchwały Rady Miasta i stanie się aktem prawa miejscowego. Jego realizacja będzie kontrolowana poprzez sprawozdania składane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Komisji Europejskiej. Projekt Programu poddaje się ocenie mieszkańców Olsztyna w ramach udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentów.

Od 9 grudnia 2010 r. do 30 grudnia 2010 r. wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z treścią „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna" oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentu. Dokument programu udostępniony jest w postaci pliku do pobrania.Wnioski i uwagi można składać:

• drogą mailową na adres olsztyn@bmt.com.pl ,
• pisemnie na adres Wykonawcy Programu: BMT ARGOSS Sp. z o.o., ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk
• przesyłać faxem na nr Wykonawcy Programu:58 552 2019
• dla osób bez dostępu do internetu pisemnie w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Knosały 3/5 Budynek B, pok. 101 w godzinach pracy Urzędu (tam dostępna jest również forma drukowana w/w dokumentów).

Wszystkie wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone a informacja o ich wykorzystaniu zostanie umieszczona w rozdziale „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna" dotyczącym udziału społeczeństwa. Opinie wniesione po terminie nie będą uwzględnione.
admin_2
 
Posty: 9
Rejestracja: 23 czerwca 2010, 05:58

O:Program ochrony środowiska przed hałasem

Postautor: robac » 21 lutego 2011, 17:08

Cytat z maila od administratora:

Witam

Pańskie wpisy w wątku pn. Program ochrony środowiska przed hałasem zostały usunięte, jako niezwiązane z tematyką forum.
Uprzejmie informuję, że zmiany w ww. wątku spowodowane są przywróceniem go po wcześniejszym usunięciu przez moderatora. Wątek ten traktowany jest jako archiwalny.

Z poważaniem
...


Czy użytkownicy forum widzieli wcześniej ten post?
robac
 
Posty: 35
Rejestracja: 20 lutego 2011, 12:18

O:Program ochrony środowiska przed hałasem

Postautor: robac » 22 lutego 2011, 23:32

[ol]
[*]Dlaczego projekt programu ochrony środowiska przed hałasem nie został poddany konsultacjom społecznym?

[*]Czy zgłoszono jakieś opinie i uwagi do projektu? Jeśli tak, to proszę je przytoczyć, albo przynajmniej podać ich ilość i ogólną treść.

[*]W jaki sposób wybrano firmę przygotowującą program?

[*]Kto z urzędu miasta nadzoruje przygotowanie programu i kto będzie wprowadzać go w życie?

[*]Kiedy będzie można poznać ostateczną treść programu?

[*]Czy możliwe jest jeszcze wprowadzenie zmian?
[/ol]
robac
 
Posty: 35
Rejestracja: 20 lutego 2011, 12:18

Re: O:Program ochrony środowiska przed hałasem

Postautor: Zdzisław Zdanowski » 24 lutego 2011, 12:10

robac wrote:
[ol]
[*]Dlaczego projekt programu ochrony środowiska przed hałasem nie został poddany konsultacjom społecznym?

[*]Czy zgłoszono jakieś opinie i uwagi do projektu? Jeśli tak, to proszę je przytoczyć, albo przynajmniej podać ich ilość i ogólną treść.

[*]W jaki sposób wybrano firmę przygotowującą program?

[*]Kto z urzędu miasta nadzoruje przygotowanie programu i kto będzie wprowadzać go w życie?

[*]Kiedy będzie można poznać ostateczną treść programu?

[*]Czy możliwe jest jeszcze wprowadzenie zmian?
[/ol]


1. Dlaczego projekt ochrony środowiska przed hałasem nie został poddany konsultacjom społecznym?

W ramach udziału społeczeństwa (konsultacje spoleczne), od 9 grudnia 2010 r. do 30 grudnia 2010 r. wszyscy zainteresowani mogli się zapoznać z treścią „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna" oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentu. Dokument udostępniony został na oficjalnej miejskiej stronie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym (http://www.konsultacje.olsztyn.eu) w postaci pliku do pobrania. Rozpoczęcie konsultacji społecznych poprzedzone zostało kampanią prasową.
Wnioski i uwagi można było składać:
na oficjalnej stronie poświęconej konsultacjom społecznym, w postaci wpisów na forum,
drogą mailową na adres olsztyn@bmt.com.pl
pisemnie na adres Wykonawcy Programu: BMT ARGOSS Sp. z o.o., ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk,
przesyłać faxem na nr Wykonawcy Programu: 58 552 2019,
dla osób bez dostępu do internetu pisemnie w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Knosały 3/5 Budynek B, pok. 101 w godzinach pracy Urzędu (tam dostępna była również forma drukowana w/w dokumentów).

2. Czy zgłoszono jakieś opinie i uwagi do projektu? Jesli tak, to proszę je przytoczyć, albo przynajmniej podać ich ilość i ogolną treść.

Pomimo dużego zainteresowania Programem (132 odsłony na portalu internetowym) nie wpłynęły żadne wnioski, opinie lub komentarze dotyczące treści dokumentu.

3. W jaki sposób wybrano firmę przygotowującą program?

Firma BMT Argoss Sp. z o.o. z Gąńska, została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem

4. Kto z urzędu miasta nadzoruje przygotowanie programu i kto będzie wprowadzać go w życie?

Przygotowanie programu nadzorował Wydział Środowiska. W chwili obecnej przygotowywany jest projekt uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna. Po uchwaleniu , wykonanie uchwały zostanie uchwały powierzone Prezydentowi Miasta Olsztyn.

5. Kiedy będzie można poznać ostateczną treść programu?

Ostateczną treść programu będzie można poznać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego

6. Czy możliwe jest jeszcze wprowadzanie zmian?

Nie. W dniach od 9 grudnia 2010 r. do 30 grudnia 2010 r. wszyscy zainteresowani mogli się zapoznać z treścią „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna" oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentu.
Zdzisław Zdanowski
 
Posty: 7
Rejestracja: 24 lutego 2011, 09:47

O: Re: O:Program ochrony środowiska przed hałasem

Postautor: robac » 24 lutego 2011, 13:33

Widocznie kampania prasowa nie była przeprowadzona zbyt efektywnie, bo do mnie żadna informacja nie dotarła. Czy mogę dostać projekt programu wyłożonego w dniach 9 - 30 grudnia 2010?

Przez konsultacje społeczne rozumiem spotkanie z mieszkańcami, a nie wyłożenie projektu w jakimś pokoju. To tłumaczy małe zainteresowanie. Nie rozumiem też, dlaczego wątek o tym projekcie został skasowany z forum konsultacji, a teraz ponownie przywrócony. Można odnieść wrażenie, że urzędowi zależało na cichym "przepchnięciu" tego programu.

Ochrona środowiska przed hałasem to sprawa bardzo istotna dla miasta, dużo ważniejsza niż Kodeks Estetyzacji, więc uważam, że zorganizowanie spotkania powinno być obligatoryjne.

Zmiany w programie nie są już możliwe, ale zmiany w uchwale rady miasta dotyczącej wprowadzenia go w życie (łącznie z odrzuceniem) są. Czy mam rację?
robac
 
Posty: 35
Rejestracja: 20 lutego 2011, 12:18

O: Re: O:Program ochrony środowiska przed hałasem

Postautor: robac » 24 lutego 2011, 23:36

[ol]
[*]Jakie kryterium przyjęto w przetargu mającym wyłonić firmę, która przygotuje program?

[*]Jeśli było tylko kryterium ceny, to proszę podać koszt zaoferowany przez zwycięską firmę oraz innych oferentów.

[*]Jeśli oprócz kryterium ceny w grę wchodziły także inne czynniki, to proszę o zaprezentowanie oferty pozostałych firm.

[*]Powtarzam pytanie: Dlaczego nie zorganizowano konsultacji w formie spotkania z mieszkańcami?
[/ol]
robac
 
Posty: 35
Rejestracja: 20 lutego 2011, 12:18

Odp: O: Re: O:Program ochrony środowiska przed hałasem

Postautor: robac » 02 marca 2011, 14:02

Te informacje powinny być dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Proszę je podać tutaj, lub podać odnośnik do konkretnej strony BIPu, bo nie mogę ich znaleźć.
robac
 
Posty: 35
Rejestracja: 20 lutego 2011, 12:18

Odp: O: Re: O:Program ochrony środowiska przed hałasem

Postautor: Zdzisław Zdanowski » 10 marca 2011, 08:15

W odpowiedzi na postawione pytania uprzejmie informuję, że informacja o konsultacjach społecznych dot. "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna" zamieszczona została w prasie lokalnej - Gazecie Olsztyńskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn.
Od 9 grudnia 2010 r. do 30 grudnia 2010 r. wszyscy zainteresowani mogli się zapoznać z treścią „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna" oraz wnosić uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentu. Dokument programu udostępniony był w postaci pliku do pobrania: program_Olsztyn.pdf

Wnioski i uwagi można było składać:

- drogą mailową na adres olsztyn@bmt.com.pl ,
- pisemnie na adres Wykonawcy Programu: BMT ARGOSS Sp. z o.o., ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk
- przesyłać faxem na nr Wykonawcy Programu:58 552 2019
- dla osób bez dostępu do internetu pisemnie w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Knosały 3/5 Budynek B, pok. 101 w godzinach pracy Urzędu (tam dostępna była również forma drukowana w/w dokumentów).
Wszyscy zostali również poinformowani, że złożone wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone a informacja o ich wykorzystaniu zostanie umieszczona w rozdziale „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna" dotyczącym udziału społeczeństwa oraz że opinie wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Do obowiązku organu należało podać do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z dokumentem oraz o miejscu, w którym jest on wyłożony do wglądu, możliwości składania składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania. W/w obowiązek został przez organ należycie wykonany.

Jednocześnie informuję, że informacja w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Olsztyna" była udostępniona w ustawowym terminie w Biuletynie Informacji Publicznej

Obecnie można uzyskać informacje na temat w/w zamówienia publicznego na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198 ze zm).
Zdzisław Zdanowski
 
Posty: 7
Rejestracja: 24 lutego 2011, 09:47


Wróć do Ochrona Środowiska