POŚ dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

POŚ dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014

Postautor: hajny.tomasz » 24 maja 2011, 10:01

Przedstawiamy Państwu projekt opracowania p.n. "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018r." wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014 z perspektywą 2018 roku".
Są to projekty dokumentów planowania strategicznego, dotyczą stanu ochrony środowiska w mieście, wyrażają cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu Olsztyna i określają działania oraz ich hierarchię celem poprawy stanu środowiska. Projekty powyższe skierowane zostały Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 113 z dnia 23 maja 2011r. do konsultacji społecznych w dniach od 24.05.2011r. - 15.06.2011r. w formie zamieszczenia na platformie konsultacji społecznych, tak by mieszkańcy mogli zapoznać się z nimi, zgłosić uwagi i wnioski na platformie konsultacji społecznych, drogą mailową lub pisemnie w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyn.
Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.pos2011214.pdf


pons.pdf
hajny.tomasz
 
Posty: 52
Rejestracja: 04 marca 2011, 12:37

Odp: POŚ dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014

Postautor: robac » 03 czerwca 2011, 11:08

Czy można zapoznać się z ostateczną treścią Programu ochrony środowiska przed hałasem, o którym mowa w punkcie 3.5 (str. 82)?
robac
 
Posty: 35
Rejestracja: 20 lutego 2011, 12:18

Odp: POŚ dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014

Postautor: Zdzisław Zdanowski » 06 czerwca 2011, 07:39

Istnieje możliwość zapoznania się z ostateczną treścią "Programu Ochrony Środowiska przed hałasem"
Powyższy dokument dostępny jest do wglądu w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Olsztyn przy ul. Knosały 3/5 bud. B, pok. 102.
Zdzisław Zdanowski
 
Posty: 7
Rejestracja: 24 lutego 2011, 09:47

Odp: POŚ dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014

Postautor: BorOl » 06 czerwca 2011, 10:17

[quote=""Zdzisław Zdanowski" post=1324"]Powyższy dokument dostępny jest do wglądu w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Olsztyn przy ul. Knosały 3/5 bud. B, pok. 102.[/quote]Można też tutaj: https://www.bip.olsztyn.eu/bip/index.ph ... &id=274420 - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez powiększania hałasu w centrum miasta ;)
BorOl
 
Posty: 607
Rejestracja: 19 marca 2010, 10:24

Odp: POŚ dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014

Postautor: tomasz birezowski FRO » 06 czerwca 2011, 12:19

ach BorOl, sprawiasz, że urzędnicy czują się tacy niepotrzebni!
Zrozum - odebrałeś właśnie możliwość pracy Pani która podałaby robac-owi dokumenty (zaraz po kłótni o to czy jest stroną w postępowaniu), zabierasz też pracę właścicielowi parkingu, w końcu sprawiasz, że poszerzanie ulic przez MZDiM oraz budowa stupiętrowego parkingu przy Ratuszu traci sens, a na koniec wywołujesz konsternacje u szejków arabskich żyjących ze sprzedaży ropy ;)
tomasz birezowski FRO
 
Posty: 473
Rejestracja: 25 lutego 2010, 09:39

Odp: POŚ dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014

Postautor: robac » 10 czerwca 2011, 11:00

Przejrzałem sobie wstępnie opracowany Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna. Jest tam wiele słów zacnych, ale niezobowiązujących takich jak:

przewiduje się, powinno się, zaleca się, prognozuje się, znacząco poprawi, stworzona zostanie możliwość, należy, należy podkreślić, należy wykonać, należ to, należy tamto...

Moje generalne pytanie brzmi:
Czy zalecenia zawarte w tabeli 6-3 na stronie 33 są zobowiązujące dla jednostek odpowiedzialnych za ich realizację, tj. czy np. kwota 180 mln na remonty i modernizację jezdni MUSI być wydana na inwestycje obniżające hałas, czy jest to tylko opracowanie sugerujące wydanie takiej kwoty?

Generalnie mam takie wrażenie, że Program Ochrony Środowiska przed hałasem zakłada, że wszystkie obecnie realizowane inwestycje oraz te planowane będą przyczyniać się do ograniczania hałasu w mieście. Np. poszerzenie ulicy Partyzantów obniży hałas tylko dzięki zastosowaniu na niej tzw. cichej nawierzchni. Jednak w tym samym opracowaniu mowa jest o ograniczaniu ruchu samochodowego, preferencji transportu publicznego, itd. Przecież cicha nawierzchnia nie uciszy silników, których po poszerzeniu starych i wybudowaniu nowych ulic w mieście będzie więcej i będą bardziej hałasować.

180 mln zł, które do conajmniej roku 2020 MZDiM ma wydać na rzekome działania obniżające hałas zawierają się w budżecie jego własnych działań. Mam wrażenie graniczące z pewnością, że stworzenie Programu Ochrony Środowiska przed hałasem wynikało tylko z przykrej konieczności wynikającej z unijnych dyrektyw i ministerialnych rozporządzeń. Ratuszowa fabryka wyprodukowała kolejny stos papierów.

Najbardziej efektywne i skuteczne działanie, które pomogłoby zmniejszyć poziom hałasu (oprócz obwodnicy Olsztyna) to te wymienione w tabeli 6-8 w pozycji pt. Uwzględnianie wyznaczonych kierunków w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego.

Uwzględnienie według autorów opracowania ma kosztować 0 zł.

Moje ustalenia potwierdzają taką wycenę. Uwzględnie i myślenie zwykle jest darmowe.
Chodzi o takie kierunki jak:

EDUKACJA EKOLOGICZNA
Wspieranie hałaśliwych imprez na lotnisku, legalizowanie ulicznych wyścigów oraz brak lokalnych ograniczeń głośności imprez masowych na Starym Mieście i w Kortowie na pewno skutecznie edukują społeczeństwo... Proponowane w POŚ rozdawanie ulotek raczej nie powiększy świadomości, a tylko bardziej zanieczyści środowisko.

ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO
Mamy tu szereg działań (kolejne zacne słowo) takich jak m.in.: budowa buspasów, preferencja transportu zbiorowego na skrzyżowaniach (doskonałym przykładem jest brak śluz dla przebudowywanej ul. Partyzantów), wymiana przestarzałego taboru (co i tak jest czynione), rozwój sieci linii tramwajowych celem przejęcia jak największych potoków pasażerskich (w co nie wierzą dyrektor MZDiM i jego zastępca, czego dowodem jest m.in. ta wypowiedź dla Gazety Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 - "Nikomu nie będzie się chciało jechać za tramwajem"

BUDOWA PARKINGÓW ORAZ WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH
W tym punkcie autor opracowania już w pierwszym zdaniu zabezpiecza miejsca parkingowe dla swojego zleceniodawcy. Mowa jest tam o tym, że należy zabezpieczyć strategiczną ilość miejsc parkingowych w centrum. Dalej mowa jest o centrach przesiadkowych, o sieciach parkingów P+R (parkingi na granicach miasta z często kursującą komunikacją miejską we wszystkich kierunkach). Jednak koniecznie, ale to KONIECZNIE potrzebny jest parking w centrum, najlepiej na ulicy Wyzwolenia tuż obok ratusza. Może też jeszcze (łaskawie) jeden parking stategiczny na ulicy Nowowiejskiego. Według autorów opracowania to właśnie parkingi w centrum określane są jako strategiczne. Można odnieść wrażenie, że parkingi P+R zostały wstawione do opracowania jako piękny kwiatek. Za 30-40 lat, ktoś odnajdzie to opracowanie i pomyśli sobie - jakie piękne plany oni mieli.

ROZWÓJ TRANSPORTU ROWEROWEGO
Miło ze strony autorów opracowania, że używają słowa "transport" zamiast "turystyka". Świadczy to o zmianie sposobu myślenia. Nie zgrywam się teraz. Do 2015 roku ma powstać w Olsztynie ok. 35 km dróg rowerowych. Ich lokalizacja ma być konsultowana ze stowarzyszeniami i mieszkańcami. Do 2020 roku długość ścieżek rowerowych powinna wynosić 85 km. ponad 200% normy. Mierzymy w Księżyc. Oby...

MONITORING HAŁASU
Autorzy piszą, że należy dążyć :laugh: do utworzenia 50 stałych punktów pomiaru hałasu. Za lokalizację tych punktów ma odpowiadać MZDiM i Urząd Miasta. O stowarzyszeniach i mieszkańcach nie ma nawet mowy. Pewnie będą to najcichsze punkty. Wiadomo - trzeba podtrzymywać ideę zacisznego Miasta Ogrodu.

TWORZENIE OBSZARÓW CICHYCH
Kolejna piękna idea! Tu również autorzy planu wychodzą naprzeciw oczekiwaniom zleceniodawcy i już na początku zaznaczają, że najważniejsze w tworzeniu obszarów cichych jest uniknięcie konfliktów z planem zagospodarowania przestrzennego (którego wciąż nie ma) lub kierunkami zagospodarowania (które są, ale jakby ich nie było). Takie podejście dowodzi, że dla władz miasta ważniejsze od komfortu życia mieszkańców są interesy inwestorów, którzy mogliby w przyszłości rozpocząć na danym obszarze swoje inwestycje. Należy przypuszczać, że do czasu utworzenia Planu zagospodarowania przestrzeni dla Miasta Olsztyna żadne obszary ciche nie zostaną wyznaczone. Autorzy POŚ mówią o tym wprost wytłuszczonym tekstem:

Na etapie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Olsztyna nie zaproponowano obszarów cichych. Obszary te zostały zidentyfikowane podczas realizacji mapy akustycznej. Dokładne wyznaczenie granic obszarów cichych powinno :laugh: nastąpić po realizacji głównych inwestycji miejskich opisanych w poprzednich rozdziałach.TWORZENIE PASÓW ZWARTEJ ZIELENI
Po raz kolejny doskonałym przykładem stosowania się do tego zalecenia jest przebudowa ul. Partyzantów, a także planowana przebudowa ul. Bałtyckiej.

OCHRONA OBIEKTÓW SZCZEGÓLNIE CHRONIONYCH
Zwiększenie przepustowości ruchu tranzytowego na ulicy Wojska Polskiego na pewno polepszy warunki pacjentów Polikliniki i Szpitala Psychiatrycznego...


Według POŚu cudownym rozwiązaniem wszystkich problemów związanych z hałasem ma być budowa obwodnicy miasta, o którą nasz prezydent (a nawet jego kontrkandydat - Janusz Cichoń) zabiegają z niespożytą energią.
robac
 
Posty: 35
Rejestracja: 20 lutego 2011, 12:18

Odp: POŚ dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014

Postautor: Zdzisław Zdanowski » 29 lipca 2011, 07:33

Szacunkowe kwoty określane na ok. 180 mln zł zostaną wydane w latach 2012-2020 na remonty i modernizację jezdni, co z pewnością wpłynie na rzeczywiste obniżenie poziomu hałasu przez zastosowanie tzw. cichych nawierzchni.
W ramach działań wspomagających przewiduje się wydanie do 13 mln na budowę dodatkowych ekranów akustycznych, zakup miernika hałasu, kontrolę prędkości ruchu i ograniczenie ruchu tranzytowego i ciężkiego.
Zdzisław Zdanowski
 
Posty: 7
Rejestracja: 24 lutego 2011, 09:47

Odp: POŚ dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014

Postautor: Kacprzycki » 15 grudnia 2011, 18:43

Kilka uwag do dokumentu, który dziś przy moim wczoraj na komisji głosie sprzeciwu, a dziś głosie wstrzymującym się. Błędów w nazwach sporo, miałem tego nie pisać, ale dzisiejsze przekonywanie mnie na sesji, że istnieje jeszcze oprócz jeziora Siginek jezioro Sgnitek przelało czarę goryczy.

Może za poważnie podchodzę do sprawowania mandatu Radnego, ale proszę tu, na portalu konsultacji społecznych o bardziej skrupulatne odbieranie zleconych na zewnątrz prac - bo dziś się okazuje, że w tym opracowaniu dochodzi nam 16 jezioro, mamy ciepłownię Michalin, organa statutowe miasta inaczej się nazywają.

Cele strategiczne się określa ale nikt nie pokazał ścieżki jak do nich dotrzeć.
Czekam na nowo przygotowany dokument do nowelizacji już od stycznia - tak to nie może wyglądać.
Kacprzycki
 
Posty: 22
Rejestracja: 03 marca 2010, 04:45

Odp: POŚ dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014

Postautor: santiagowicz » 09 stycznia 2012, 13:14

[quote=""Kacprzycki" post=2490"]

Może za poważnie podchodzę do sprawowania mandatu Radnego[/quote]

Swoją drogą jest Pan chyba jedynym radnym, który wypowiada się na niniejszej platformie, co już samo w sobie powinno zmuszać innych do refleksji.

Co do jeziora Sgnitek, kto przekonywał o jego istnieniu? Niestety nie byłem na sesji, a chętnie bym się dowiedział :)
santiagowicz
 
Posty: 163
Rejestracja: 13 września 2011, 12:40

Odp: POŚ dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014

Postautor: Zdzisław Zdanowski » 20 stycznia 2012, 12:09

[quote=""Kacprzycki" post=2490"]Kilka uwag do dokumentu, który dziś przy moim wczoraj na komisji głosie sprzeciwu, a dziś głosie wstrzymującym się. Błędów w nazwach sporo, miałem tego nie pisać, ale dzisiejsze przekonywanie mnie na sesji, że istnieje jeszcze oprócz jeziora Siginek jezioro Sgnitek przelało czarę goryczy.

Może za poważnie podchodzę do sprawowania mandatu Radnego, ale proszę tu, na portalu konsultacji społecznych o bardziej skrupulatne odbieranie zleconych na zewnątrz prac - bo dziś się okazuje, że w tym opracowaniu dochodzi nam 16 jezioro, mamy ciepłownię Michalin, organa statutowe miasta inaczej się nazywają.

Cele strategiczne się określa ale nikt nie pokazał ścieżki jak do nich dotrzeć.
Czekam na nowo przygotowany dokument do nowelizacji już od stycznia - tak to nie może wyglądać.[/quote]

Błędy na jakie zwrócił uwagę Pan Radny zostały poprawione autopoprawką ( np. Michelin/Michalin, czy nazwy organów). Problem nazewnictwa jezior wynika stąd, że funkcjonująca nazwa małego (ok.6 ha), zarastającego jeziora położonego przy ul. Porannej to Sgnitek (np. praca zbiorowa J.Nowakowski, B.Dulisz, K.Lewandowki Ptaki Olsztyna). Jest to zbiornik bardzo cenny przyrodniczo i krajobrazowo, gdzie prowadzone są badania ornitologiczne, herpetologiczne i in. znany wielu przyrodnikom. Jezioro podzielone jest przewężeniem na dwie części. Część północno-wschodnia ma otwarte lustro wody. Część południowa jeziora podlega procesom zarastania. Utrudniony dostęp do jeziora sprawia, że jest ono poddane umiarkowanej antropopresji. Jest jeziorem o największym bogactwie gatunkowym zespołu ptaków wodno-błotnych w Olsztynie. Jest to także miejsce rozrodu płazów objętych ochroną gatunkową. Natomiast w odniesieniu do jeziora Podkówka, w niektórych opracowaniach używana jest nazwa Siginek, podobnie jak Ukiel jest nazywane jest Krzywym.
Zdzisław Zdanowski
 
Posty: 7
Rejestracja: 24 lutego 2011, 09:47

Odp: POŚ dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014

Postautor: santiagowicz » 20 stycznia 2012, 13:02

Dziękuję za informację o jeziorze Sgnitek (Zgnitek). Absolutnie nie zdawałem sobie sprawy z jego istnienia. Tak na marginesie, abstrahując od tematu, czy dysponuje Pan wiedzą, czy jezioro to jest aktualnie połączone z jez. Krzywym? Ze zdjęć satelitarnychmożna wnioskować, że kiedyś stanowiło zatokę jez. Ukiel.
santiagowicz
 
Posty: 163
Rejestracja: 13 września 2011, 12:40

Odp: POŚ dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014

Postautor: kos » 20 stycznia 2012, 18:50

Nazwa jeziora Sgnitek nie widniej na współczesnych planach miasta (mam dwa i nie widzę), za to widnieje na przedwojennych mapach okolic Olsztyna(Allenstein) i jest Sgnitek-See. Na współczesnych i tych poniemieckich widać, że połączone jest z Krzywym kanalikiem.
kos
 
Posty: 2
Rejestracja: 20 stycznia 2012, 18:42

Odp: POŚ dla Miasta Olsztyn na lata 2011-2014

Postautor: areckis » 26 stycznia 2012, 19:52

Jez. Sgnitek jest podłączone z Jez. Ukiel (nie lubię nazwy Krzywe:) ) malutkim kanalikiem. Widać go jedynie w terenie. Kanalik jest tak niewielki, że ścieżka prowadząca z ul. Porannej do tego pustostanu przechodzi przez ten kanalik bez mostku, kładki itp. Można go wręcz przeskoczyć (lub przejechać rowerem - jak ja to czyniłem zazwyczaj tam będąc).
A czy Memmel (Memel) w Jakubowie to też jezioro?
areckis
 
Posty: 6
Rejestracja: 23 lutego 2011, 21:05


Wróć do Ochrona Środowiska