Hala Sportowo-Widowiskowa

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: Zenon » 21 września 2010, 10:17

Czy 14 dni to za mało, żeby odpowiedzieć na jedno proste pytanie?
Zenon
 
Posty: 49
Rejestracja: 26 marca 2010, 09:19

O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: admin_o » 22 września 2010, 07:04

Zenon napisał:
Ponawiam pytanie:
Jak zamawiający zamierza zadbać o odpowiedni poziom koncepcji (jakość architektury, rozwiązań funkcjonalnych itd.), którą ma wykonać wybrany w przetargu wykonawca?


Zgodnie z zapisami umowy zawartej w dniu 14.09.2010r. z Wykonawcą, opracowana przez niego koncepcja architektoniczno-budowlana (wielobranżowa) - wykonana zgodnie z wymogami prawa, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi - musi uzyskać pozytywną opinię Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miasta Olsztyn.
Pragniemy zapewnić, że do udziału w pracach komisji zostaną zaproszeni m.in. specjaliści z Biura Planowania Przestrzennego, Wydziału Architektury i Budownictwa, Inwestycji Miejskich, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyn.
Na podstawie pozytywnie zaopiniowanej koncepcji Wykonawca sporządzi program funkcjonalno-użytkowy, wizualizację, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz oszacuje koszty planowanego Przedsięwzięcia pod nazwą „Hala Sportowo-Widowiskowa w Olsztynie”. Powyższe opracowania również muszą uzyskać pozytywną opinię KPiOPI.
Ponownie podkreślamy, że wykonana w ramach powyższej umowy koncepcja i pfu będą traktowane jako opracowania wstępne, podlegające modyfikacji w trakcie negocjacji prowadzonych z potencjalnymi inwestorami/partnerami prywatnymi.

Wydział Inwestycji Miejskich
admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: admin_o » 21 grudnia 2010, 14:55

Konsultanci współpracujący z Urzędem Miasta Olsztyna przeprowadzili analizę trzech potencjalnych lokalizacji planowanej inwestycji hali sportowo - widowiskowej:
- nieruchomość nr 1: teren sąsiadujący z terenem Hali Urania
- nieruchomość nr 2: teren przy ul. Warszawskiej
- nieruchomość nr 3: teren przy ul. Kalinowskiego

Do sporządzenia analizy przyjęto poniższe kryteria:
1) Stan prawny badanych nieruchomości
2 ) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
3) Uwarunkowania geotechniczne terenu pod planowaną inwestycję

W wyniku przeprowadzonej analizy uznano, że najlepszą lokalizacją pod budowę nowej hali sportowo – widowiskowej będzie teren sąsiadujący z halą „Urania”, przy planowanej ulicy Obiegowej.

Wydział Inwestycji Miejskich
admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: Mazaki » 26 grudnia 2010, 12:54

Czy teren przy obecnej hali sportowej Urania to teren stawów za SP 8? Rozumiem, że ma to polegać na osuszeniu i wybudowaniu obiektu na terenie naturalnie podmokłym?
Czy planowana ul. Obiegowa ma przyjąć cały ruch z nowej hali?
Pozdrawiam przesyłając najlepsze życzenia świąteczne.
Mazaki
 
Posty: 5
Rejestracja: 31 października 2010, 19:43

O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: janoosyk » 11 stycznia 2011, 21:25

admin napisał:
W wyniku przeprowadzonej analizy uznano, że najlepszą lokalizacją pod budowę nowej hali sportowo – widowiskowej będzie teren sąsiadujący z halą „Urania”, przy planowanej ulicy Obiegowej.

Wydział Inwestycji Miejskich

Bardzo proszę o przedstawienie przedmiotowej analizy, najlepiej w formie elektronicznej na portalu konsultacji.
janoosyk
 
Posty: 9
Rejestracja: 25 listopada 2010, 22:36

O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: admin_o » 10 lutego 2011, 14:58

W załączeniu przekazujemy Państwu dokument ANALIZA TECHNICZNA DOSTĘPNOŚCI TERENU,PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO przy realizacji Przedsięwzięcia pod nazwą : HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA w OLSZTYNIE, CZĘŚĆ I

ZAŁĄCZNIK:
ANALIZA TECHNICZNA
admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: BorOl » 11 lutego 2011, 10:23

Skoro już miasto wybrało wariant pierwszy to proszę o odpowiedź na pytania i uwagi:
[ol][*]Wariant 1a: Czy to nie w miejscu parkingu na 700 pojazdów i placu akcesyjnego ma przebiegać ul. Obiegowa?
[*]W wariancie 1b plac akcesyjny i część zieleni jest na trasie ul. Obiegowej, a pozostałą zieleń zabierają parkingi - w efekcie z zieleni nic nie zostanie.[/ol]Budowa ul. Obiegowej wyklucza:
- "możliwość włączenia obiektu w ciąg miejskiej zieleni urządzonej" - w wariancie 1a miejsca parkingowe trzeba będzie przenieść - prawdopodobnie w miejsce jak w wariancie 1b, a w wariancie 1b ul. Obiegowa przebiega resztą zieleni, więc ta też zniknie. Zamiast włączenia obiektu w ciąg zieleni zostanie ona przez niego zniszczona. Zamiast wykorzystania ul. Obiegowej do połączenia tego obszaru z parkiem Kusocińskiego, ulica ta zakryje ostatnie skrawki zieleni.
- "możliwość połączenia obiektu w jeden zespół z Halą Urania i Planetarium" - obie hale zostaną oddzielone szeroką ulicą.

W jaki sposób powyższe możliwości zostaną zachowane po wybudowaniu ul. Obiegowej?
Jak zostanie rozwiązany brak miejsca na plac akcesyjny i miejsca parkingowe?

Jak to możliwe, że w październiku 2010 roku przygotowano analizę, która nie uwzględnia budowy ulicy planowanej od lat sześćdziesiątych? Czy może się mylę i ul. Obiegowa na odcinku od Żołnierskiej do Piłsudskiego nie powstanie?
BorOl
 
Posty: 607
Rejestracja: 19 marca 2010, 10:24

O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: admin_o » 14 lutego 2011, 14:25

Mazaki napisał:
Czy teren przy obecnej hali sportowej Urania to teren stawów za SP 8? Rozumiem, że ma to polegać na osuszeniu i wybudowaniu obiektu na terenie naturalnie podmokłym?
Czy planowana ul. Obiegowa ma przyjąć cały ruch z nowej hali?
Pozdrawiam przesyłając najlepsze życzenia świąteczne.


1. Analizowany obiekt nowej hali miałby zając teren za SP 8. Tereny wokół planowanej hali, sama Hala, parkingi, plac i zorganizowana zieleń zajmą obszar od zbiegu ulic Piłsudskiego i planowanej ulicy Obiegowej aż po teren basenu i Sali gimnastycznej drugiego stawu od ulicy Głowackiego. Ten staw pozostaje.
2. Wszystkie lokalizacje przedstawione do analizy miały podobne parametry – znajdowały się na terenach podmokłych o bardzo trudnych warunkach gruntowych. Rekomendowana lokalizacja miała pod tym względem najlepsze warunki. Olsztyn nie jest łatwym obszarem. Tereny o lepszych parametrach zostały zajęte w zdecydowanej większości przez Inwestycje mieszkaniowe . Rekomendowana lokalizacja wypadała najlepiej na tle pozostałych pod względem technicznym. Pod względem powiązań biła je na głowę. Hala w tej lokalizacji może spokojnie „współpracować” z obecną Uranią, nawet wówczas kiedy Urania zmieni ewentualnie charakter – występują silne elementy synergii. W tej lokalizacji, mamy blisko szkoły co również sprzyja lepszemu wykorzystaniu hali. Studenci jako jedna z grup docelowych (widzów) charakteryzują się lepszą mobilnością a rekomendowana lokalizacja jest w Centrum więc dostępność dla mieszkańców jest wysoka. Ponadto należy podkreślić, iż parkingi, które mają powstać wraz z halą mogą przyczynić się do rozwiązania części problemów związanych z parkowaniem.
3. Ulica Obiegowa przejmie część ruchu na planowany parking przy hali (wjazd od obiegowej) Analizowany jest także drugi parking pod samą halą z wjazdem od ulicy Głowackiego. Obsługa samej hali powinna odbywać się od ulicy Głowackiego.

Wydział Inwestycji Miejskich
admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: admin_o » 18 lutego 2011, 08:03

W uzupełnieniu naszej odpowiedzi na zapytanie mieszkańca dot. wyboru lokalizacji pod halę sportowo – widowiskową, zamieszczamy materiał, który stanowi uzupełnienie (aneks) do analiz wyjściowych.

Ostateczna koncepcja lokalizacji hali sportowo – widowiskowej i PFU zostały opracowane na bazie Wariantu 1D.

W załączniku „Analiza techniczna dostępności terenu, programu funkcjonalno–użytkowego przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA W OLSZTYNIE”. ANEKS NIERUCHOMOŚĆ NR 1 WARIANT 1 C I WARIANT 1 D.

Wydział Inwestycji Miejskich


ZAŁĄCZNIK:
Analiza techniczna
admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: BorOl » 21 lutego 2011, 10:05

Czyli kolejny już raz przedstawiacie Państwo (czy naprawdę wstydzicie się Państwo pod tymi wpisami podpisać imieniem i nazwiskiem?) niepełną dokumentację. Kolejny raz tracimy czas na zapoznawanie się z materiałami, które w chwili publikacji są już nieaktualne - posiadają aneksy, aktualizacje itp.

Piszecie Państwo, że gotowe są już "Ostateczna koncepcja lokalizacji hali sportowo – widowiskowej" i PFU ("zostały opracowane"). Proszę o ich udostępnienie na tym forum lub stronie BIP Urzędu Miasta.
BorOl
 
Posty: 607
Rejestracja: 19 marca 2010, 10:24

Odp: O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: Anna Andrejuk » 04 marca 2011, 10:08

[quote=""BorOl" post=828"]Czyli kolejny już raz przedstawiacie Państwo (czy naprawdę wstydzicie się Państwo pod tymi wpisami podpisać imieniem i nazwiskiem?) niepełną dokumentację. Kolejny raz tracimy czas na zapoznawanie się z materiałami, które w chwili publikacji są już nieaktualne - posiadają aneksy, aktualizacje itp.

Piszecie Państwo, że gotowe są już "Ostateczna koncepcja lokalizacji hali sportowo – widowiskowej" i PFU ("zostały opracowane"). Proszę o ich udostępnienie na tym forum lub stronie BIP Urzędu Miasta.[/quote]

Uprzejmie informujemy, iż w obecnej chwili nie możemy zamieścić na portalu konsultacji społecznych ostatecznej koncepcji lokalizacji hali sportowo – widowiskowej i Programu Funkcjonalno – Użytkowego, które zostały przedstawione nam w formie opracowań przez Wykonawcę zlecenia. Urząd Miasta Olsztyna, jako Zamawiający, przedstawił swoje uwagi i rekomendacje dotyczące wykonanych opracowań. Po uwzględnieniu naszych uwag oraz ostatecznym przyjęciu opracowań, a następnie opłaceniu należności za wykonany Przedmiot Umowy, staniemy się właścicielem zamówionej dokumentacji, a także nabędziemy do niej autorskie prawa majątkowe. Dopiero wówczas będziemy mogli zamieścić te dokumenty na platformie konsultacji społecznych.
Anna Andrejuk
 
Posty: 25
Rejestracja: 04 marca 2011, 10:01

Odp: O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: Zenon » 11 marca 2011, 10:13

[quote=""Anna Andrejuk" post=939"]Po uwzględnieniu naszych uwag oraz ostatecznym przyjęciu opracowań, a następnie opłaceniu należności za wykonany Przedmiot Umowy, staniemy się właścicielem zamówionej dokumentacji, a także nabędziemy do niej autorskie prawa majątkowe. Dopiero wówczas będziemy mogli zamieścić te dokumenty na platformie konsultacji społecznych.[/quote]
A na jakim etapie przewidziane jest uwzględnienie naszych (nie urzędników) uwag?
Zenon
 
Posty: 49
Rejestracja: 26 marca 2010, 09:19

Odp: O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: BorOl » 14 marca 2011, 13:29

Szanowni Państwo,
proszę o odpowiedź na mój wpis:
[quote=""BorOl" post=773"]- "możliwość połączenia obiektu w jeden zespół z Halą Urania i Planetarium" - obie hale zostaną oddzielone szeroką ulicą.

W jaki sposób powyższe możliwości zostaną zachowane po wybudowaniu ul. Obiegowej?
(..)
Jak to możliwe, że w październiku 2010 roku przygotowano analizę, która nie uwzględnia budowy ulicy planowanej od lat sześćdziesiątych?[/quote]
W jaki sposób planowane jest połączenie obu hal - planowanej i Uranii?

Wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę http://nowy.olsztyn.eu/, gdzie obejrzeć można wizualizacje koncepcji lokalizacji hali. Niestety nikt z urzędników nie uznał za wskazane zamieścić te obrazki na forum tzw. konsultacji społecznych.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Zajmujących się tematem urzędników proszę o zamieszczenie pozostałych obrazów (po numeracji plików widać, że nie wszystkie zamieszczono w galerii).

Proszę też o informację: w jaki sposób odbywać się będzie obsługa tego obiektu komunikacją zbiorową? Obecna lokalizacja przystanków autobusowych zmusza do pokonywania schodów w celu dotarcia do przedmiotowego terenu lub do kilkusetmetrowych wycieczek.
BorOl
 
Posty: 607
Rejestracja: 19 marca 2010, 10:24

Odp: O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: Anna Andrejuk » 18 kwietnia 2011, 11:23

[quote=""BorOl" post=1038"]Proszę też o informację: w jaki sposób odbywać się będzie obsługa tego obiektu komunikacją zbiorową? Obecna lokalizacja przystanków autobusowych zmusza do pokonywania schodów w celu dotarcia do przedmiotowego terenu lub do kilkusetmetrowych wycieczek.[/quote]

Obsługa komunikacją zbiorową, obiektu Hali Widowiskowo Sportowej, odbywać się będzie z przystanków komunikacji miejskiej, usytuowanych przy ulicach okalających teren parku, w którym obiekt ten jest planowany.
Przewidywane odległości do Hali przedstawiają się następująco :
1. spacer przez Park i tereny zielone z ul. Obiegowej – ok. 180 m. oraz z ul. Żołnierskiej – ok. 270 m.
2. przejścia ciągami pieszymi wzdłuż sklepów i usług z Al. Piłsudckiego oraz z ul. B. Głowackiego – po ok. 210 m.
Porównując te parametry z innymi, analogicznymi obiektami widowiskowo – sportowymi w Polsce i w Europie trzeba stwierdzić, że są one niższe lub podobne. Hala w Olsztynie usytuowana jest w Parku stąd niewskazane i niemożliwe jest zmniejszenie tych odległości.
W USA obiekty takie położone są przy wielohektarowych parkingach gdzie długości dojść są przeciętnie znacznie większe. Komunikacja publiczna, autobusowa, realizowana dla tych obiektów, ma wyznaczone przystanki przy placach akcesyjnych również bardzo dużych, o większych długościach dojścia ze względu na znacznie większe wielkości tych Hal.
W Olsztynie planowane są parkingi pod placem wejściowym do Hali co daje najkrótsze z możliwych długości dojść.

Odpowiedź została przygotowana przez firmę KIPP Projekt sp. z o.o. - wykonawcę przedstawionej Państwu analizy technicznej dostępności terenu.
Anna Andrejuk
 
Posty: 25
Rejestracja: 04 marca 2011, 10:01

Odp: O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: Anna Andrejuk » 18 kwietnia 2011, 11:32

[quote=""BorOl" post=773"]"możliwość połączenia obiektu w jeden zespół z Halą Urania i Planetarium" - obie hale zostaną oddzielone szeroką ulicą. (...)Jak to możliwe, że w październiku 2010 roku przygotowano analizę, która nie uwzględnia budowy ulicy planowanej od lat sześćdziesiątych? Czy może się mylę i ul. Obiegowa na odcinku od Żołnierskiej do Piłsudskiego nie powstanie?[/quote]

Sugerowane połączenie planowanej Hali Widowiskowo Sportowej w jeden zespół z Halą Urania i Planetarium jest możliwe wyłącznie organizacyjnie a nie przestrzennie. Obiekty te po wybudowaniu nowej Hali mogą stworzyć zespół obiektów w znaczeniu urbanistycznym i organizacyjnym. Wiele imprez widowiskowo – sportowych wymaga więcej niż jednego wnętrza, przestrzeni, sali. Jednocześnie nikt nie oczekuje, iż pomieszczenia te muszą znajdować się w jednym obiekcie.
Uwaga dotycząca ul. Obiegowej jest oczywiście nieprawdziwa, gdyż przedstawiony Projekt Koncepcyjny i wytyczne zawarte w PFU uwzględniają wszystkie uwarunkowanie urbanistyczne, w tym budowę ul. Obiegowej.


Odpowiedź została przygotowana przez firmę KIPP Projekt sp. z o.o. - wykonawcę analiz technicznej dostępności terenu
Anna Andrejuk
 
Posty: 25
Rejestracja: 04 marca 2011, 10:01

PoprzedniaNastępna

Wróć do Sport i rekreacja