Ciepło dla Olsztyna

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

Ciepło dla Olsztyna

Postautor: hajny.tomasz » 01 października 2012, 12:20

Przedmiotem konsultacji społecznych są zmiany w systemie ciepłowniczym Miasta Olsztyna w obszarze wytwarzania ciepła po 2017 roku. Należy podkreślić, że problem zabezpieczenia dostaw ciepła dla mieszkańców Olsztyna po 2017 roku wynika przede wszystkim z dwóch przyczyn:

[ol]
[*]decyzji Michelin Polska S.A. o zaprzestaniu dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej z końcem roku 2017,
[*]uwarunkowań prawnych z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności Dyrektywy IED, wymuszających dostosowanie istniejących źródeł ciepła do spełnienia zaostrzonych standardów emisyjnych.
[/ol]

W okresie 18 czerwiec - 31 lipiec 2012 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące „Wyboru rozwiązań technologicznych i organizacyjnych związanych
z zabezpieczeniem mieszkańców Olsztyna w ciepło”. W ramach konsultacji Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie przedstawiło koncepcję budowy elektrociepłowni w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Jako modelowe przedstawiono dwa warianty:

[ol]
[*]budowa bloku gazowo-parowego o mocy 116 MWe i 93 MWt w lokalizacji „Lubelska”, Ciepłownia Kortowo pracowałaby jako źródło uzupełniające;
[*]budowa dwóch bloków energetycznych w lokalizacji „Lubelska”; jednego bloku gazowo-parowego oraz jednego bloku parowego z kotłem spalającym mieszankę paliwa stałych (biomasa, paliwo z odpadów - stabilat). Łączna moc elektryczna źródła: 120 MWei 93MWt. Ciepłownia Kortowo pracowałaby jako źródło uzupełniające.
[/ol]

Ostateczna technologia i rodzaj paliwa ustalone zostaną w toku postępowania
o partnerstwie publiczno-prywatnym w trybie dialogu konkurencyjnego.

W związku ze zgłoszeniem w trakcie konsultacji społecznych propozycji alternatywnych ustalono, iż zostaną one, a także koncepcje rekomendowane przez MPEC poddane analizie. Dokonanie analizy zlecone zostało firmie zewnętrznej specjalizującej się w doradztwie projektów energetycznych. W ramach tych prac sporządzona została analiza koncepcji rekomendowanej przez MPEC („koncepcja źródeł scentralizowanych”) oraz propozycje alternatywne uszczegółowione poprzez 4 poniższe warianty:

[ol]
[*]„małe kotłownie szczytowe” – budowa małych kotłowni gazowych, zlokalizowanych na terenie całego miasta, ulokowanych w pobliżu istniejących sieci cieplnych przesyłowych; łączna moc kotłowni szczytowych to 120 MW.
[*]„ciepło dla mieszkalnictwa” – odłączenie od miejskiej sieci ciepłowniczej budynków niemieszkalnych (oprócz szpitali, żłobków i przedszkoli) i zainstalowanie w tych obiektach indywidualnych kotłowni gazowych ze środków własnych odbiorców
lub z udziałem MPEC (oddzielna taryfa). Łączną moc odłączonych obiektów oceniono na 90 MW.
[*]ciepłownie rejonowe” – budowa trzech nowych źródeł niewielkiej mocy:
[ul]
[*]szczytowej ciepłowni gazowo-olejowej o mocy ok. 25 MW w miejscu istniejącej przepompowni przy ul. Partyzantów dla potrzeb Zatorza,
[*]szczytowej ciepłowni gazowo-olejowej o mocy ok. 40 MW zlokalizowanej
w obszarze dzielnicy Pieczewo, Jaroty,
[*]elektrowni opalanej węglem i biomasą (lub gazem) o mocy cieplnej ok. 40 MW, z olejowym kotłem szczytowym 15 MW. Lokalizacja EC w obszarze bliskim EC Michelin.
[/ul][/li]
[*]„układ kogeneracyjny z silnikami na gaz ziemny i z kotłem szczytowym” – budowa układu kogeneracyjnego z silnikami gazowymi o łącznej mocy cieplnej 24MWt oraz budowa nowego kotła (kotłów) o mocy ok. 40MWt zlokalizowanych na terenie Ciepłowni Kortowo. Do pracy podstawowej przewidziano silniki oraz Ciepłownię Kortowo. Pozostałe źródła uzupełniające przewiduje się do pracy szczytowej. Propozycja zakłada przebudowę sieci ciepłowniczej.
[/ol]

Ponadto analizie poddano wariant podnoszony w toku debaty podczas konsultacji społecznych, tj. „kontynuacja dostaw ciepła z EC Michelin”. Propozycja ta ma charakter szczególny i zawiera zachętę do kontynuowania przez Władze Miasta rozmów i negocjacji z Michelin Polska SA w sprawie dostaw ciepła do miasta przez kolejne lata.

W ramach niniejszych konsultacji społecznych przedstawione zostaną wyniki analizy powyższych propozycji, które w debacie eksperckiej poddane zostaną ocenie i weryfikacji. Następnie wyniki debaty eksperckiej zostaną przedstawione i omówione na spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami.

Szczegółowy opis aktualnej sytuacji zamieszczony jest na portalu informacyjnym: www.ec.olsztyn.pl


Proces informowania:

W ramach dotychczasowej akcji informacyjnej w zakresie projektu zabezpieczenia potrzeb energetycznych dla mieszkańców Olsztyna po roku 2017 – Kombinat energetyczny (dalej projekt), przeprowadzone zostały dotychczas następujące działania:

[ol]
[*]Rada Miasta Olsztyna Uchwałą nr XVII/246/11 z dnia 30 listopada 2011 r. przyjęła opracowane na zlecenie Miasta Olsztyna „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”. Dokument ten przed zatwierdzeniem został wcześniej wyłożony do informacji publicznej oraz zamieszczony na oficjalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna. Zgodnie z powyższą Uchwałą Rady Miasta rekomendowanym rozwiązaniem jest wybudowanie nowego źródła pracującego, jako podstawowe oraz dostosowanie Ciepłowni Kortowo do funkcji źródła uzupełniającego;
[*]na przełomie marca i kwietnia 2012 r. odbyły się spotkania z radnymi wszystkich Klubów Radnych, w tym Platformy Obywatelskiej, Ponad Podziałami, Demokratyczny Olsztyn oraz Prawo i Sprawiedliwość. Na spotkaniach szczegółowo omówiona została prezentacja „Nowa strategia energetyczna Olsztyna po 2015 r. – bieżąca analiza stanu przygotowań. Model realizacji przedsięwzięcia poprzez Spółkę Celową w Partnerstwie Publiczno–Prywatnym”;
[*]w dniu 12 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta przedstawiona została również prezentacja „Nowa strategia energetyczna Olsztyna po 2015 r. – bieżąca analiza stanu przygotowań. Model realizacji przedsięwzięcia poprzez Spółkę Celową w Partnerstwie
Publiczno–Prywatnym”. Projekt był także wielokrotnie przedmiotem dyskusji
na wcześniejszych posiedzeniach Komisji.
[*]w dniu 24 maja 2012 r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Prezydenta Olsztyna z Przewodniczącymi Rad Osiedli przy udziale MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie, na którym przedstawiona została prezentacja pt. „EC Olsztyn – Kombinat Energetyczny (realizacja przedsięwzięcia poprzez Spółkę Celową w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym)”.
Zaprezentowano również stronę internetową poświęconą projektowi. Warto dodać,
że na spotkaniu Przewodniczący Rad Osiedli mieli bezpośrednią możliwość zadawania pytań odnośnie projektu.
[*]w dniu 28 maja 2012 r. oficjalnie uruchomiona została strona internetowa
dla mieszkańców Olsztyna, na której szczegółowo przedstawiony został projekt nowego źródła „EC Olsztyn – Kombinat Energetyczny”. Strona służy przede wszystkim informowaniu mieszkańców o projekcie. Zainteresowani mieszkańcy mają możliwość poprzez stronę internetową kierowania pytań dotyczących projektu, na które Spółka odpowiada na bieżąco. Warto dodać, że o rozpoczęciu funkcjonowania strony internetowej poinformowani zostali mieszkańcy poprzez media olsztyńskie.
[*]W okresie 18 czerwca 2012 r. – 31 lipca 2012 r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Olsztyna przeprowadzone zostały konsultacje społeczne
dotyczące „Wyboru rozwiązań technologicznych i organizacyjnych związanych
z zabezpieczeniem mieszkańców Olsztyna w ciepło”.
[/ol]

Do pobrania:

Zarządzenie o konsultacjach
hajny.tomasz
 
Posty: 52
Rejestracja: 04 marca 2011, 12:37

Odp: Ciepło dla Olsztyna

Postautor: hajny.tomasz » 01 października 2012, 12:55

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne "Zmiany w systemie ciepłowniczym Miasta Olsztyna". 18 października 2012 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Auditorium Maximum, Al. Wojska Polskiego 13
hajny.tomasz
 
Posty: 52
Rejestracja: 04 marca 2011, 12:37

Odp: Ciepło dla Olsztyna

Postautor: BorOl » 05 października 2012, 09:40

Proszę o zamieszczanie takich informacji w wątku pt. "Terminy konsultacji" http://www.konsultacje.olsztyn.eu/forum ... onsultacji Po to założony został wątek, w którym należy zamieszczać informacje o zbliżających się konsultacjach, żeby korzystać z systemu powiadomień o nowych wpisach. Po założeniu nowego wątku (a zamknęliście Państwo wątek dotyczący kombinatu ciepłowniczego), nie wszyscy zainteresowani otrzymają wiadomość o przeprowadzanych konsultacjach. Wydawało się, że wypracowaliśmy już pewne mechanizmy, które pozwalają zebrać wszystkie informacje o konsultacjach w jednym miejscu, ale do tego trzeba konsekwencji. Tymczasem, ostatnio nie pojawiają się w odpowiednich miejscach informacje ani o przedmiotowych konsultacjach, ani o konsultacjach przeprowadzanych w ramach procedury planowania przestrzennego.
BorOl
 
Posty: 607
Rejestracja: 19 marca 2010, 10:24

Odp: Ciepło dla Olsztyna

Postautor: kaminski.bartosz » 05 października 2012, 09:54

Słuszne upomnienie, zwrócimy szczególną uwagę na poruszone sprawy.
kaminski.bartosz
 
Posty: 215
Rejestracja: 24 czerwca 2010, 09:18

Odp: Ciepło dla Olsztyna

Postautor: admin_o » 19 października 2012, 12:26

Zapraszamy do obejrzenia filmu z debaty eksperckiej dotyczącej „Zmian w systemie ciepłowniczym Olsztyna w obszarze wytwarzania ciepła po 2017r."

Nagranie dostępne jest na Olsztyńskiej Telewizji Internetowej Urzędu Miasta.

LINK: Nagranie debaty
admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

Odp: Ciepło dla Olsztyna

Postautor: hajny.tomasz » 24 października 2012, 10:07

Zapraszamy do obejrzenia filmu z konsultacji społecznych które odbyły się 18 października 2012 r.

Nagranie cz. 1

Nagranie cz. 2

Nagranie cz. 3

Nagranie cz. 4

Nagranie cz. 5

Nagranie cz. 6

Nagranie cz. 7
hajny.tomasz
 
Posty: 52
Rejestracja: 04 marca 2011, 12:37

Odp: Ciepło dla Olsztyna

Postautor: kaminski.bartosz » 25 października 2012, 07:41

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy protokół ze spotkania w dniu 18.10.2012 r. i prezentację dotyczącą "Systemu ciepłowniczego"

[ul]
[*]Protokół
[*]Załącznik
[/ul]
kaminski.bartosz
 
Posty: 215
Rejestracja: 24 czerwca 2010, 09:18

Odp: Ciepło dla Olsztyna

Postautor: kaminski.bartosz » 02 listopada 2012, 10:29

Poniżej zamieszczamy protokół z Debaty eksperckiej, które odbyła się 17.10.2012 r.


PROTOK_Z_DEBATY_EKSPERCKIEJ_17.10.12.pdf
kaminski.bartosz
 
Posty: 215
Rejestracja: 24 czerwca 2010, 09:18

Odp: Ciepło dla Olsztyna

Postautor: admin_o » 28 listopada 2012, 13:36

W załączeniu przekazujemy protokół ze spotkania z dnia 30.10.2012 roku oraz raport z konsultacji społecznych.
Jednocześnie informuję, że w związku z zakończeniem konsultacji społecznych i publikacją raportu wątek zostaje zamknięty.
Wszelkie pytania dotyczące tego tematu można kierować na adres
biuro@mpec.olsztyn.pl

admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11


Wróć do Gospodarka komunalna