Hala Sportowo-Widowiskowa

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

Odp: O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: BorOl » 18 kwietnia 2011, 14:17

Dziękuję za odpowiedź, ale proszę o jej rozwinięcie.
[quote=""Anna Andrejuk" post=1151"]Uwaga dotycząca ul. Obiegowej jest oczywiście nieprawdziwa, gdyż przedstawiony Projekt Koncepcyjny i wytyczne zawarte w PFU uwzględniają wszystkie uwarunkowanie urbanistyczne, w tym budowę ul. Obiegowej.[/quote]Gorąco zachęcam do czytania wszystkich wypowiedzi w całości. We wpisie #773 napisałem:
Wariant 1a: Czy to nie w miejscu parkingu na 700 pojazdów i placu akcesyjnego ma przebiegać ul. Obiegowa?
W wariancie 1b plac akcesyjny i część zieleni jest na trasie ul. Obiegowej, a pozostałą zieleń zabierają parkingi - w efekcie z zieleni nic nie zostanie.
Uwagi te oparte są na rysunkach zamieszczonych na str. 13 i 14 ANALIZY TECHNICZNEJ DOSTĘPNOŚCI TERENU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA W OLSZTYNIE – ETAP I:

rys. A3:
[img width=600]http://kmo.borol.net/grafika/hala/1A.jpg[/img]
rys. A4:
[img width=600]http://kmo.borol.net/grafika/hala/1B.jpg[/img]
Powyższe rysunki nie wskazują lokalizacji ul. Obiegowej. Gorzej - na jej miejscu sytuują plac akcesyjny oraz parking lub zieleń. Zdaję sobie sprawę, że nie ma w naszym kraju tradycji argumentowania swoich opinii, ale bardzo proszę w tym konkretnym przypadku o wyjątek od reguły i wskazanie na powyższych rysunkach w jaki sposób "uwzględniają wszystkie uwarunkowanie urbanistyczne, w tym budowę ul. Obiegowej".
BorOl
 
Posty: 607
Rejestracja: 19 marca 2010, 10:24

Odp: O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: Anna Andrejuk » 06 maja 2011, 08:27

[quote=""BorOl" post=1153"]Dziękuję za odpowiedź, ale proszę o jej rozwinięcie.
[quote=""Anna Andrejuk" post=1151"]Uwaga dotycząca ul. Obiegowej jest oczywiście nieprawdziwa, gdyż przedstawiony Projekt Koncepcyjny i wytyczne zawarte w PFU uwzględniają wszystkie uwarunkowanie urbanistyczne, w tym budowę ul. Obiegowej.[/quote]Gorąco zachęcam do czytania wszystkich wypowiedzi w całości. We wpisie #773 napisałem:
Wariant 1a: Czy to nie w miejscu parkingu na 700 pojazdów i placu akcesyjnego ma przebiegać ul. Obiegowa?
W wariancie 1b plac akcesyjny i część zieleni jest na trasie ul. Obiegowej, a pozostałą zieleń zabierają parkingi - w efekcie z zieleni nic nie zostanie.
Uwagi te oparte są na rysunkach zamieszczonych na str. 13 i 14 ANALIZY TECHNICZNEJ DOSTĘPNOŚCI TERENU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA W OLSZTYNIE – ETAP I:

rys. A3:
[img width=600]http://kmo.borol.net/grafika/hala/1A.jpg[/img]
rys. A4:
[img width=600]http://kmo.borol.net/grafika/hala/1B.jpg[/img]
Powyższe rysunki nie wskazują lokalizacji ul. Obiegowej. Gorzej - na jej miejscu sytuują plac akcesyjny oraz parking lub zieleń. Zdaję sobie sprawę, że nie ma w naszym kraju tradycji argumentowania swoich opinii, ale bardzo proszę w tym konkretnym przypadku o wyjątek od reguły i wskazanie na powyższych rysunkach w jaki sposób "uwzględniają wszystkie uwarunkowanie urbanistyczne, w tym budowę ul. Obiegowej".[/quote]

Szanowny Panie,

W dniu 18.02.2011 r. na stronie Konsultacji Społecznych, post nr 171, zamieściliśmy materiał „Analiza techniczna dostępności terenu, programu funkcjonalno–użytkowego przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA W OLSZTYNIE”. ANEKS NIERUCHOMOŚĆ NR 1 WARIANT 1 C I WARIANT 1 D, który stanowi podstawę dalszych prac projektowych.
Pańskie pytanie opiera się na materiale, który był zamieszczony 10.02.2011 r. i stanowił wstępną propozycję dotyczącą lokalizacji hali sportowo – widowiskowej, która ostatecznie
została przyjęta zgodnie z wymienionym wyżej dokumentem.
Anna Andrejuk
 
Posty: 25
Rejestracja: 04 marca 2011, 10:01

Odp: O:Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: Anna Andrejuk » 06 maja 2011, 08:28

[quote=""Zenon" post=1027"][quote=""Anna Andrejuk" post=939"]Po uwzględnieniu naszych uwag oraz ostatecznym przyjęciu opracowań, a następnie opłaceniu należności za wykonany Przedmiot Umowy, staniemy się właścicielem zamówionej dokumentacji, a także nabędziemy do niej autorskie prawa majątkowe. Dopiero wówczas będziemy mogli zamieścić te dokumenty na platformie konsultacji społecznych.[/quote]
A na jakim etapie przewidziane jest uwzględnienie naszych (nie urzędników) uwag?[/quote]

Szanowny Panie,

Uwagi dotyczące inwestycji, które realizuje miasto Olsztyn można zgłaszać podczas konsultacji społecznych organizowanych przez Urząd Miasta. Konsultacje społeczne otwarte są dla wszystkich mieszkańców zainteresowanych danym przedsięwzięciem Gminy Olsztyn.
Anna Andrejuk
 
Posty: 25
Rejestracja: 04 marca 2011, 10:01

Odp: Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: tomski » 30 listopada 2011, 17:47

Witam.
1.Czy na planowanej hali będzie możliwość uprawiania sportów zimowych tj. hokej czy łyżwiarstwo?.
2.Czy obiekt będzie składał się wyłącznie z hali głównej czy tak jak Torwar i Olivia z dodatkowej infrastruktury w postaci całorocznych krytych lodowisk?

Nie czytałem wszystkich wcześniejszych postów, dlatego będę wdzięczny nawet za lakoniczne odpowiedzi.
tomski
 
Posty: 4
Rejestracja: 15 marca 2011, 12:07

Odp: Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: Anna Andrejuk » 08 grudnia 2011, 13:29

[quote=""tomski" post=2344"]Witam.
1.Czy na planowanej hali będzie możliwość uprawiania sportów zimowych tj. hokej czy łyżwiarstwo?.
2.Czy obiekt będzie składał się wyłącznie z hali głównej czy tak jak Torwar i Olivia z dodatkowej infrastruktury w postaci całorocznych krytych lodowisk?

Nie czytałem wszystkich wcześniejszych postów, dlatego będę wdzięczny nawet za lakoniczne odpowiedzi.[/quote]
Obiekt planowanej hali sportowo – widowiskowej w Olsztynie składać się ma wyłącznie z hali głównej. Technicznie istnieje możliwość przystosowania hali do funkcji uprawiania sportów zimowych: hokej, łyżwiarstwo, aczkolwiek wiązałoby się to z wysokimi nakładami finansowymi.
Anna Andrejuk
Wydział Inwestycji Miejskich
Anna Andrejuk
 
Posty: 25
Rejestracja: 04 marca 2011, 10:01

Odp: Hala Sportowo-Widowiskowa

Postautor: admin_o » 30 listopada 2012, 15:03

Szanowni Państwo,

Prezydent Olsztyna ZARZĄDZENIEM Nr 507 z dnia 23.11.2012 roku polecił przeprowadzenie konsultacji społecznych dla zadania budżetowego pn. „Hala Sportowo-Widowiskowa w Olsztynie”

Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Olsztyna o przygotowywanym zadaniu.
Konsultacje odbędą się od 26.11.2012 r. do 18.12.2012 r.
Konsultacje obejmują obszar Miasta Olsztyna.
Podmiotami uczestniczącymi w konsultacjach będą przedstawiciele środowiska sportowego, reprezentanci lokalnego biznesu i mieszkańcy Olsztyna.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w następujących formach:

1)zamieszczenia podstawowych informacji na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu
2)spotkaniu przedstawicieli środowiska sportowego i reprezentantów lokalnego biznesu.

Spotkanie branżowe zaplanowane zostało 18.12.2012 (wtorek) o godz. 16.30 w sali 219 Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1.

Dla inwestycji hali sportowej-widowiskowej przeprowadzono analizy ekonomiczno-finansowe, prawno-organizacyjne oraz analizy techniczne i lokalizacji.

W kontekście analizy składników majątkowych – możliwości organizacyjno-prawnych budowy hali widowiskowo-sportowej (przedsięwzięcie), należy wskazać, iż każdy z przedstawionych modeli, zarówno tradycyjny (finansowanie przez Gminę) oraz model partnerstwa publiczno-prywatnego wykazuje możliwość jego przeprowadzenia. Jednocześnie należy mieć na uwadze następujące kwestie, a mianowicie:

[ol]
[*]Realizacja przedsięwzięcia samodzielnie przez Gminę Olsztyn wpływa bezpośrednio na sytuację finansową gminy, Gmina Olsztyn będzie odpowiedzialna za sfinansowanie przedsięwzięcia (w tym pozyskanie finansowania dłużnego);

[*]Realizacja przedsięwzięcia samodzielnie przez spółkę Gminy będzie wymagała pozyskania finansowania dłużnego przez Spółkę, dodatkowo w razie konieczności dokapitalizowania spółki przez Gminę Olsztyn może wystąpić ryzyko pomocy publicznej;

[*]Realizacja przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wymaga wniesienia wkładu własnego, zapłatę wynagrodzenia przez Gminę, zarządzania obiektem.
[/ol]


Podsumowując należy podkreślić, iż realizacja przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego umożliwia przeniesienie odpowiedzialności za wykonanie przedmiotowej inwestycji w znacznej mierze na partnera prywatnego. Partner prywatny będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie, budowę, częściowe sfinansowanie i utrzymanie obiektu. Natomiast podmiot publiczny będzie odpowiedzialny za wniesienie wkładu własnego w postaci nieruchomości i środków pieniężnych, zapłatę wynagrodzenia (opłata za dostępność) oraz zarządzanie obiektem (stroną przychodową).

W tym miejscu należy wskazać, iż decydujący wpływ na wybór rekomendowanego modelu realizacji przedsięwzięcia odegrały przede wszystkim analizy finansowe, ryzyka i ekonomiczno-społeczne. W oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz za optymalną formułę realizacji przedsięwzięcia należy przyjąć:

- Opcję, zakładającą realizację nowej hali o pojemności około 4.200 miejsc (tj. małej hali) z zachowaniem jak największej części biznesowej w rekomendowanej lokalizacji tj. w sąsiedztwie ulic Al. J. Piłsudskiego i budowanej ul. Obiegowej.

Od strony organizacyjnej rekomenduje się wstępnie (przed konsultacjami z rynkiem) formułę partnerstwa publiczno-prywatnego, przy założeniu, że za projektowanie, budowę, finansowanie oraz zarządzanie kosztami obiektu będzie odpowiedzialny partner prywatny.

Po analizie składników majątkowych i ich dostępności, a także po dwukrotnej analizie planowanej lokalizacji twierdzić należy, że Gmina Olsztyn może zlokalizować halę sportowo - widowiskową na nieruchomości, położonej pomiędzy al. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. B. Głowackiego, ul. Żołnierską oraz budowaną ul. Obiegową, w sąsiedztwie obecnie funkcjonującego obiektu – hali Urania.

W dłuższej perspektywie Gmina Olsztyn uzyska efekt synergii pomiędzy dużym i małym obiektem. Ponadto, sąsiedztwo hali Urania wydaję się naturalną kontynuacją funkcji tego miejsca, tym bardziej, iż planowano wcześniej w tym miejscu centrum kongresowo- wystawowe.

Pozostałe przedstawione przez miasto lokalizacje, ze względu na fakt, iż nie należą do Gminy Olsztyn, a do Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego i w części do Skarbu Państwa, wymagają dodatkowych czynności formalno – prawnych w celu realizacji na nich inwestycji nowej hali sportowo– widowiskowej. Dodatkowo, należy podkreślić, że analiza lokalizacji hali była przeprowadzana wielokryteriowo, i brane pod uwagę były również takie aspekty jak: efekt synergii w kontekście otoczenia i już funkcjonujących obiektów, dostępność komunikacyjna, wyniki badan geologicznych, itd.

admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

Poprzednia

Wróć do Sport i rekreacja