Społeczeństwo

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

Odp: Społeczeństwo

Postautor: Aneta » 15 stycznia 2013, 11:47

Dzisiejsze spotkanie konsultacyjne rozpocznie się zgodnie z planem o 17.00 ale odbędzie się w innej sali. Zapraszamy do ratusza do sali 220.
Do zobaczenia po południu :)
Aneta Palińska
Koordynatorka Konsultacji
Aneta
 
Posty: 44
Rejestracja: 05 października 2012, 11:05

Odp: Społeczeństwo

Postautor: Aneta » 23 stycznia 2013, 14:09

30 stycznia (środa) w ramach Konsultacji odbędzie się spotkanie grupy roboczej Gospodarka i Społeczeństwo . Będziemy rozmawiać o raporcie podsumowującym nasze dyskusje. Spotykamy się o 17.00 w ratuszu, w Biurze Komunikacji Społecznej ( pokój nr 29).
Zapraszam
Aneta Palińska
koordynatorka Konsultacji
Aneta
 
Posty: 44
Rejestracja: 05 października 2012, 11:05

Odp: Społeczeństwo

Postautor: bartek_b » 27 stycznia 2013, 22:25

Wstępne opracowanie dla Grupy Gospodarka i Społeczeństwo.

Obszar Śródmieścia
Przyjęto zaproponowane granice obszaru Śródmieścia, z niżej wymienionymi zmianami:
Rozszerzenie obszaru w kierunku południowym – objęcie granicami ul. Na Skarpie, (starej) Warszawskiej, Alojzego Śliwy
Wyłączenie terenu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego, nowe granice zaproponowano za nieruchomościami położonymi przy ul. Tadeusza Kościuszki, wzdłuż ul. Nowej Niepodległości do projektowanej ul. Obiegowej.
Zaproponowano by nie włączać Koszar Dragonów do obszaru Śródmieścia. Teren ten określono jako obszar powiązany, wymagający odrębnego opracowania. Wskazano na potrzebę opracowania sposobów połączenia Koszar Dragonów ze Śródmieściem – komunikacyjnie oraz funkcjonalnie.

Funkcje Śródmieścia.
-mieszkaniowa.
-kulturalna, rozrywkowa.
-usługowa
-„pracodawcza”
-urzędowa (Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, Sądy)

Ludzie w Śródmieściu
Najważniejszą „częścią” Śródmieścia, niezbędną do jego funkcjonowania są LUDZIE. Należy stworzyć im warunki zachęcające do przebywania w Śródmieściu.
Wyróżniono dwie grupy osób:
-mieszkańcy Śródmieścia
-osoby przebywające czasowo (studenci, pracownicy, pracodawcy, petenci, turyści wewnętrzni-mieszkańcy Olsztyna spoza śródmieścia i turyści zewnętrzni-spoza Olsztyna)
Każda z tych grup ma odmienne potrzeby.

Mieszkańcy.
-warunki mieszkaniowe (lokale)
-zakupy codzienne
-miejsca wypoczynku i zabaw
-strefy ciche
-bezpieczeństwo.
Odwiedzający.
-kultura (kino, teatr, koncerty, muzea, wystawy, etc.)
-gastronomia
-miejsca relaksu i odpoczynku (parki, Łyna)
-zakupy (sklepy)
-sprawy urzędowe (petenci)
-miejsca pracy (pracodawcy i pracownicy)
-uczelnie, szkoły (studenci, uczniowie)

Propozycje:
-targowisko przy ul. Grunwaldzkiej; rozwijanie targowiska, koniecznośc stworzenia parkingu (pełniłby on również funkcję parkingu buforowego); organizowanie cyklicznych pchlich targów
-zagęszczenie tkanki miejskiej-wypełnianie pustych przestrzeni-plomby, jako mieszkania, lokale usługowe i elementy dobrej architektury. Ogłaszanie konkursów architektonicznych, początkowo lokalnych, później ogólnopolskich, na nowopowstające budynki. Grunty miejskie przekazywane by były pod zabudowę na korzystnych/atrakcyjnych warunkach w zamian za dobrą architekturę. Przy odpowiedniej promocji powstałby stały konkurs architektoniczny (ogólnopolski), mogłyby się odbywać kongresy architektoniczne, bodziec do rozwoju wydziału architektury na UWM.
Należy opracowac całą procedurę, od konkursu do powstania budynku.
OLSZTYN MIASTEM DOBREJ ARCHITEKTURY Mendelson
-współpraca z uniwersytetem: pozostawienie budynków uczelni w śródmieściu-studenci są jego ważną częścią, jako konsumenci usług, handlu i kultury, stanowią również ważną część kulturową miasta; zaangażowanie wydziałów uniwersytetu w kształtowanie miasta: przestrzeń, architektura, itp. geodezja satelitarna
-ciąg spacerowo-handlowy od ul. Starej Warszawskiej, przez Stare Miasto, Dąbrowszczaków, Partyzantów do Dworca Głównego. Stanowiłby on Kręgosłup Śródmieścia. Należy zapewnic przy ciągu preferencyjne warunki do funkcjonowania lokali usługowych, handlowych (ul. Dabrowszczaków jako ulica z markowymi sklepami), gastronomicznych.
-zmiana stawek w użytkowaniu wieczystym gruntów preferencje dla gastronomii, usług lokalnych (zegarmistrz, kaletnik, szewc, itp.), wyższe stawki dla instytucji finansowych (banki i pokrewne)
-zakaz lokalizacji wielko powierzchniowych obiektów handlowych, centrów handlowych (wyjątek: Dworzec Główny)
-dbałośc o estetykę Śródmieścia (stworzenie spójnego projektu elewacji dla kamienic)
-wprowadzenie w życie zasad SIMu.-niepowtarzalny/unikatowy symbol miasta, z którym można by Olsztyn identyfikować, stanowiący jego wizytówkę,/atrakcję.
Propozycje:
Kopernik: tablica kopernikańska, kanapki, obrona miasta przed krzyżakami
Mendelson: Olsztyn miastem dobrej architektury (konkursy architektoniczne)
-wspieranie rzemiosła miejscowego.-Muzeum Prus
-Skupiona informacja;
-turystyczna, zabytki, miejsca warte odwiedzenia, gastronomia, noclegi, kluby. Kilka punktów informacyji turystycznej. Informacja również w Internecie.
-handlowa; sprofilowane adresy firm, możliwości dojazdu, informacje o miejscach do organizowania konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych, noclegi, itp. Informacja również w Internecie

KOMUNIKACJA
Rozwiązania komunikacyjne mają zlikwidowac tranzyt międzydzielnicowy przez teren Śródmieścia, uspokoic ruch (strefa tempo 30), być przyjazne dla każdego uczestnika ruchu drogowego.
Spowolnienie ruchu i preferencja dla ruchu niezmotoryzowanego sprzyja ożywieniu.
Szczegółowe rozwiązania znajdują się w opracowaniu grupy Przestrzeń i Komunikacja.

KOSZARY DRAGONÓW
Obszar ściśle połączony funkcjonalnie ze Śródmieściem.
Obejmuje teren między ul. Wojska Polskiego, Artyleryjską, rzeką Łyną
Należy wykorzystac istniejącą architekturę w nowej aranżacji.
Funkcje.
Mieszkalna, usługowa (nieuciążliwa), kulturalna, historyczna, sportowa (reaktywacja rugby lub inne)
Komunikacja.
Kładka Dragonów.

Jest to jeszcze wersja robocza. Proszę o uwagi i propozycje.
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Odp: Społeczeństwo

Postautor: bartek_b » 08 lutego 2013, 00:00

Konsultacje społeczne dotyczące Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna.
Grupa Społeczeństwo i Gospodarka
Raport końcowy – wersja robocza.

Śródmieście stanowi historyczne, kulturalne i administracyjne centrum Olsztyna.
Z tego względu powinno być traktowane w szczególny sposób. To jak będziemy traktować centrum naszego miasta, jak ono będzie funkcjonować i wyglądać, będzie świadczyło o Nas, mieszkańcach Olsztyna i będzie miało wpływ na wygląd i funkcjonowanie całego miasta.

Na obszarze Śródmieścia znajdują się miejsca świadczące o wielowiekowej historii miasta. Ukazujące, jak miasto zmieniało się na przestrzeni dziejów, jak żyli jego mieszkańcy. Należy o nie dbać, dzięki nim, znając ich historię, możemy tworzyć lokalną tożsamość, czuć się jego Obywatelami.

Największym bogactwem Olsztyna są jego mieszkańcy, dlatego też Miasto jako organizm powinno wspomagać, ułatwiać i zachęcać do aktywności na jego terenie. Modelowym obszarem podkreślającym funkcje miasta jako organizacji, jest właśnie obszar Śródmieścia. Zwarta zabudowa, gęstość zaludnienia, dobrze rozwinięta infrastruktura, uwarunkowania historyczne, położenie dają doskonałe podstawy do zaspokojenia potrzeb osób znajdujących się na jego terenie.

Obszar.
W wyniku konsultacji ustalono, że Śródmieście będzie obejmować następujący obszar:
-od północy-linia torów kolejowych od wiaduktu kolejowego na wysokości Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do Dworca Głównego.
-od wschodu-ul. Przemysłowa; ul. Kętrzyńskiego; następnie w kierunku ul. Piłsudskiego do budowanej ul. Obiegowej; ul. Obiegowa.
-od południa-północna granica koszar Policji przy ul. Niepodległości; ul. Nowa Niepodległości; ul. Kościuszki w dół do ul. Niepodległości; ul. Niepodległości; ul. Alojzego Śliwy
-od zachodu: skrzyżowanie ulic Warszawskiej, Śliwy, Jagiellończyka, Barczewskiego; ul. Warszawska; ul. Na Skarpie w kierunku targowiska przy ul. Grunwaldzkiej.

Ustalono również, że obszar Koszar Dragonów jest powiązany ze Śródmieściem. Wymaga odrębnego opracowania, zwłaszcza w zakresie funkcjonalnego i komunikacyjnego połączenia z obszarem Śródmieścia.

Funkcje.
Funkcje jakie należy przypisać Śródmieściu to:
•mieszkaniowa
•administracyjna (Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, sądy itp.)
•kulturalno-rozrywkowa (teatry, filharmonia, kina, muzea, amfiteatr, kluby)
•rekreacyjna (parki, Łyna, wodne i zielone szlaki)
•handlowo-usługowa

Należy zwrócić uwagę na fakt, że funkcje wymienione wyżej, bezpośrednio lub pośrednio związane są z tworzeniem miejsc pracy i zatrudnianiem osób do ich obsługi. Wzajemne powiązania oraz proporcje przestrzeni przeznaczonych do spełnienia tych funkcji stanowić będą o jakości życia w Śródmieściu.
Jak wyżej wspomniano najważniejszym elementem Śródmieścia są ludzie. Tylko dzięki ich obecności i aktywności miasto będzie żyło. Należy stworzyć im warunki do realizacji potrzeb. Z tego względu wyróżniono dwie grupy osób przebywających w Śródmieściu:
•mieszkańcy Śródmieścia
•osoby przebywające czasowo (studenci, pracownicy, pracodawcy, petenci, turyści wewnętrzni-mieszkańcy Olsztyna spoza śródmieścia i turyści zewnętrzni-spoza Olsztyna)

Oczekiwania tych grup w większości są zbliżone do siebie, lecz w pewnych elementach mają odmienne proporcje:
Odwiedzający.
•kultura (kino, teatr, koncerty, muzea, wystawy, etc.)
•gastronomia
•miejsca relaksu i odpoczynku (parki, Łyna, wodne i zielone szlaki prowadzące do Śródmieścia i przechodzące przez nie: idea roweru miejskiego i kajaku miejskiego)
•zakupy (sklepy, targowiska, kiermasze, Jarmark Warmiński, itp.)
•sprawy urzędowe (petenci)
•miejsca pracy (pracodawcy i pracownicy)
•nauka (szkoły)
Mieszkańcy.
•warunki mieszkaniowe (lokale)
•zakupy codzienne
•miejsca wypoczynku, zabaw i aktywności (Parki, parki kieszonkowe, zielone skwery, inne enklawy zieleni, ławki, place zabaw, place aktywności fizycznej, huśtawki, itp.)
•strefy ciche (ograniczenie ruchu samochodowego do minimum, realizacja idei miasta ogrodu)
•bezpieczeństwo.
•wszystkie wymienione dla odwiedzających

Komunikacja-Transport
Szczególnie istotną rolą spajającą wszystkie funkcje i spełniającą oczekiwania obu grup jest ulica. Ulica rozumiana jako powiązany układ komunikacyjny, składający się z chodników, dróg dla pojazdów kołowych i szynowych, zieleni, elementów drobnej architektury oraz jej użytkowników. Przyznanie odpowiednich priorytetów poszczególnym grupom użytkowników, będzie decydowało o tym jak dana funkcja będzie wypełniana. Uczestnicy konsultacji uzgodnili, że priorytetową grupą powinni być piesi, a następnie:
•rowerzyści
•użytkownicy transportu zbiorowego
•użytkownicy samochodów

Dlatego rozwiązania komunikacyjne mają za zadanie zlikwidować tranzyt międzydzielnicowy przez teren Śródmieścia, uspokoić ruch (strefa tempo 30), być przyjazne dla każdego uczestnika ruchu drogowego, tym samym zapewnić bezpieczeństwo obywatelom.
Niezbędnymi elementami sprawnego transportu są:
•komunikacja publiczna, umożliwiająca dotarcie do Śródmieścia we względnie krótkim czasie z każdego miejsca miasta, o każdej porze dnia i nocy (autobusy, tramwaj, kolejka miejska)
•parkingi buforowe na obrzeżach miasta i na obrzeżach Śródmieścia, dobrze skomunikowane transportem publicznym (ograniczenie ilości samochodów wjeżdżających do centrum)
• bezpieczne trasy rowerowe, pozwalające bezkolizyjnie z ruchem samochodowym, dotrzeć do Śródmieścia (szczególnie „zielone” trasy rowerowe wzdłuż rzeki Łyny i przez Park Kusocińskiego w kierunku jeziora Długiego)
•system roweru miejskiego

Spowolnienie ruchu i preferencja dla ruchu niezmotoryzowanego sprzyja ożywianiu przestrzeni miejskich.
Szczegółowe rozwiązania znajdują się w opracowaniu grupy Przestrzeń i Komunikacja.

Propozycje w zakresie ożywienia gospodarczego i społecznego Śródmieścia:
Rozdzielenie funkcji gospodarczych od społecznych jest trudny, praktycznie niemożliwy. Rozwijanie funkcji gospodarczych powoduje rozwój funkcji społecznych i odwrotnie. Stąd zaproponowany podział należy traktować umownie.

Gospodarka:
-zmiana stawek w użytkowaniu wieczystym gruntów preferencje dla gastronomii, usług lokalnych (zegarmistrz, kaletnik, szewc, itp.), wyższe stawki dla instytucji finansowych (banki i pokrewne)
-Urząd Miasta powinien przeprowadzać okresowe badania rynkowe, celem określenia potrzeb w zakresie usług, handlu, itd. Stanowiłoby to bazę danych dla przedsiębiorców chcących rozwijać własne inicjatywy.
-stworzenie systemu zachęt przy tworzeniu nowych inicjatyw w Śródmieściu (zarówno gospodarczych, jak kulturalnych i oświatowych) np. zwolnienie z opłat lub rabat za użytkowanie wieczyste gruntu
-ciąg spacerowo-handlowy od ul. Starej Warszawskiej, przez Stare Miasto, Dąbrowszczaków, Partyzantów do Dworca Głównego.
Stanowiłby on Kręgosłup Śródmieścia. Należy zapewnić przy ciągu preferencyjne warunki do funkcjonowania lokali usługowych, handlowych, gastronomicznych, itp. (ul. Dąbrowszczaków jako ulica z markowymi lokalami).
Proponuje się:
•potraktowanie go w planie jako jednolitego obszaru (uwzględniając jego różnorodność), z oddzielnym omówieniem i oddzielnym, kompleksowym zagospodarowaniem
•zbudowaniem funkcji "negocjatora ulicy" (na wzór "menadżerów ulicy", ale z wnioskami wyciągniętymi z dotychczasowych działań takich funkcji)
•kompleksowym planem rewitalizacji dotyczącym spraw mieszkaniowych, parkingowych, własnościowych i spójnym projektem estetyki
•zabezpieczeniem narzędziami prawnymi przeciwdziałającymi gentryfikacji
•aktywizacją okolicznych podmiotów prywatnych przy pomocy projektów celowych
-targowisko przy ul. Grunwaldzkiej; rozwijanie targowiska, konieczność stworzenia parkingu (pełniłby on również funkcję parkingu buforowego); organizowanie cyklicznych pchlich targów
-zakaz lokalizacji wielko powierzchniowych obiektów handlowych, centrów handlowych na obszarze Śródmieścia (wyjątek: Dworzec Główny)
-wspieranie rzemiosła miejscowego.-tworzenie i wspieranie imprez, zarówno o charakterze lokalnym, jak i ogólnopolskich. Stanowi to promocje dla miasta i napływ potencjalnych klientów.

Społeczeństwo:
-zagęszczenie tkanki miejskiej-wypełnianie pustych przestrzeni (plomby), budynkami pełniącymi funkcje mieszkaniowe i usługowe. Stanowiłyby one również element dobrej architektury.
Budynki powstawałyby na gruntach miejskich, które przekazywane by były pod zabudowę na korzystnych/atrakcyjnych warunkach w zamian za dobrą architekturę.
Proponuje się, celem zapewnienia dobrej architektury, ogłaszanie konkursów architektonicznych, początkowo lokalnych, później ogólnopolskich, na nowo powstające budynki. Przy odpowiedniej promocji powstałby stały konkurs architektoniczny (ogólnopolski), mogłyby się odbywać kongresy architektoniczne, bodziec do rozwoju wydziału architektury na UWM.
OLSZTYN MIASTEM DOBREJ ARCHITEKTURY Konkurs im. Ericha Mendelsohna
Należy opracować całą procedurę, od konkursu do powstania budynku.
-estetyka Śródmieścia:
•stworzenie spójnego projektu elewacji dla kamienic, szczególnie dla obszaru Starego Miasta
•wprowadzenie w życie zasad SIM’u. (załącznik do dokumentu)
•określenie zasad umieszczania reklam (zakaz reklam, możliwe jedynie szyldy związane bezpośrednio z lokalnie prowadzoną działalnością) dzięki temu zlikwidowany zostanie przytłaczający chaos reklamowy, będący obecnie uciążliwym dla obywateli. Stworzy to również możliwość wykorzystania nośników reklamowych do zdobywania środków na utrzymanie wszelkich form użyteczności publicznej, np. reklamy na rowerach miejskich, finansujące ich darmowe użytkowanie, itp.
-łącznik pod nasypem kolejowym w przedłużeniu ul. Kajki, łączący Śródmieście z Zatorzem. Powstanie łącznika ułatwi dotarcie do targowiska przy ul Kolejowej i komunikację mieszkańców Zatorza ze Śródmieściem. Spowoduje to ożywienie
gospodarcze tego miejsca.
-współpraca z uniwersytetem: pozostawienie budynków uczelni w śródmieściu-studenci są jego ważną częścią, jako konsumenci usług, handlu i kultury, stanowią również ważną część kulturową miasta; zaangażowanie wydziałów uniwersytetu w kształtowanie miasta: przestrzeń, architektura, itp. geodezja satelitarna
-stworzenie niepowtarzalnego/unikatowego symbolu miasta, z którym można by Olsztyn identyfikować, który stanowiłby jego wizytówkę/atrakcję. (proponuje się by był związany z regionem/historią i był wyłoniony w formie konkursu, dopuszczalne są inne formy roztrzygnięcia)
Propozycje, które pojawiły się w trakcie konsultacji:
- postać Mikołaja Kopernika: tablica kopernikańska, smarowanie chleba masłem, obrona miasta przed krzyżakami
-postać Ericha Mendelsohna: Olsztyn miastem dobrej architektury (konkursy architektoniczne)
- „Baba Pruska”
-Muzeum Ziemi Pruskiej, forma multimedialna; budowanie tożsamości lokalnej; ukazanie skomplikowanej historii tych ziem; tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.
-Skupiona informacja;
-turystyczna. Zawierająca informację o zabytkach, miejscach wartych odwiedzenia, gastronomii, noclegach, klubach, itd. Powinno być kilka punktów informacji turystycznej. Informacja musi być dostępna w formie tradycyjnej, jak i w każdej formie elektronicznej (Internet, telefon, itd.)
-handlowa; Zawierająca sprofilowane adresy firm, możliwości dojazdu, informacje o miejscach do organizowania konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych, noclegi, itp. Informacja musi być dostępna w formie tradycyjnej, jak i w każdej formie elektronicznej (Internet, telefon, itd.)

W trakcie spotkań dyskutowano również o działaniach wpływających na ożywienie gospodarcze całego miasta:
•aktywne poszukiwanie inwestorów,
•zacieśnianie współpracy gospodarczej z Obwodem Kaliningradzkim, umiejętne wykorzystanie potencjału jego obywateli, stworzenie aktywnego przedstawicielstwa handlowego w Kaliningradzie
•ograniczenie liczby sklepów wielko powierzchniowych (zwłaszcza centrów handlowych, zwanych galeriami) na terenie miasta do minimum
•nowe inwestycje powinny harmonijnie współistnieć ze środowiskiem, pod każdym względem, zarówno ludzkim, jak i przyrody.


KOSZARY DRAGONÓW
Obszar Koszar Dragonów jest ściśle funkcjonalnie powiązany ze Śródmieściem.
Obejmuje teren między ul. Wojska Polskiego, ul. Artyleryjską, ul. Nad Jarem i rzeką Łyną
Należy wykorzystać istniejącą architekturę w nowej aranżacji.
Przewidywane funkcje.
•mieszkalna,
•usługowa (nieuciążliwa dla mieszkańców i nie wpływająca destrukcyjnie na ład przestrzenny)
•kulturotwórcza (galerie, kino, teatr, itp.),
•historyczna (element szlaku historycznego-Olsztyn miasto garnizonowe),
•sportowa (reaktywacja rugby, zawody hippiczne lub inne)
Komunikacja.
•Transport zbiorowy –węzeł komunikacyjny w rejonie wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego
•Komunikacja piesza i rowerowa - Kładka Dragonów.

Szczególne wnioski końcowe.
Dokumenty powstałe w wyniku konsultacji społecznych dla Zintegrowanego Programu Rozwoju Śródmieścia będą obowiązujące przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań, strategii dla miasta, itp., dla wymienionego we wstępie obszaru Śródmieścia.

Przedstawiciele grup społecznych biorących udział w konsultacjach winni uczestniczyć we wszystkich pracach i spotkaniach dotyczących Śródmieścia.
Po zakończeniu konsultacji powstaną zespoły zadaniowe, które będą zajmowały się konkretnymi, szczegółowymi tematami.
Zespoły będą tworzone na bieżąco w miarę potrzeb. Zespoły będą działały przy adekwatnym wydziale Urzędu Miasta.
Należy zadbać o informację i edukację mieszkańców w zakresie wprowadzanych rozwiązań, zwłaszcza tych, które do tej pory nie funkcjonowały. Do tego celu należy wykorzystać środki, którymi dysponuje Urząd Miasta i zaangażować lokalne media.
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Odp: Społeczeństwo

Postautor: Jakub Bartoszewicz » 08 lutego 2013, 07:51

Moja uwaga:

Miasto powinno wyznaczyć w obrębie Śródmieścia kilka mniejszych stref targowych i wyposażyć je w niezbędną infrastrukturę (jednolicie zaprojektowane stoiska handlowe, zabezpieczone miejsce postojowe samochodu dostawczego na czas wyładunku i załadunku, zabezpieczone miejsce parkingowe dla samochodów dostawczych w jakiejś odległości) do drobnego handlu warzywami i owocami. Uważam, że ucywilizowanie targowiska na ul. Grunwaldzkiej i połączenie Śródmieścia z Zatorzem poprzez tunel stanowiący przedłużenie ul. Kajki nie jest wystarczające w tym względzie. Powstanie takich "małych rynków" na 3-4 stoiska poprawiłoby dostępność świeżych warzyw i owoców w obrębie śródmieścia i przyczyniło się do rozwoju handlu i funkcji społeczno-gospodarczych śródmiejskich ulic i skwerów, przy których zostałyby zlokalizowane. Taki pomysł, z tego co wiem, z powodzeniem działa w Warszawie. Do lokalizacji można by wybrać niezagospodarowane skwery (np. skrzyżowanie Kościuszki/Kętrzyńskiego).
Jakub Bartoszewicz
 
Posty: 321
Rejestracja: 18 stycznia 2012, 09:51

Poprzednia

Wróć do Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia