Gminny Zasób Mieszkaniowy

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

Gminny Zasób Mieszkaniowy

Postautor: admin_o » 01 grudnia 2011, 12:18

Szanowni Państwo

Prezydent Olsztyna przystąpił do przygotowania „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016”.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną sytuacją gminnego zasobu mieszkaniowego w Olsztynie oraz do wyrażenia swojej opinii i składanie propozycji rozwiązań na www.konsultacje.olsztyn.eu.

Mieszkaniowy zasób Gminy Olsztyn tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących w całości własność Gminy Olsztyn i lokale będące własnością Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Według stanu na dzień 31.12.2010r. miasto Olsztyn w swoich zasobach posiadało 5 718 mieszkań. W zdecydowanej większości są to mieszkania w budynkach wymagających dużych nakładów finansowych na remonty. Ok.62%. zostały wybudowane przed rokiem 1945 ,ok.31% wybudowano w latach 1945-1970, 7% budynków wybudowano po 1970 roku.

Planowane potrzeby remontowe nieruchomości stanowiących 100% własność Gminy Olsztyn wynoszą 11.552.000 zł. Wysoki poziom wynika z pilnych potrzeb remontowych, które z racji ograniczonych środków finansowych były przesuwane do realizacji na lata późniejsze. Z danych przekazanych przez ZLIBK ponad 7.000 000zł to niezbędne planowane nakłady na remonty wynikające z przeprowadzonych kontroli okresowych (I stopień pilności).
Rokrocznie z budżetu Miasta Olsztyna przekazywane są środki finansowe na remonty w formie dotacji przedmiotowej. W 2010 roku kwota przekazanej dotacji przedmiotowej wynosiła 3.290.000 zł, natomiast w 2011 roku kwota przyznanej dotacji przedmiotowej wynosi 2.942.670 zł.

Według stanu na dzień 30.09.2011r. 3 756 najemców mieszkań komunalnych zalega z czynszem co stanowi 64,77% najemców. Należności najemców lokali mieszkalnych wg stanu na dzień 30.09.2011r. wobec Zakładu wynoszą 24 068 496,81 zł ( w tym odsetki i świadczenia).
Ogółem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży wg stanu na dzień 30.09.2011r. wobec Zakładu wynoszą 25.862.840,02 zł (dotyczą 4.154 najemców), w tym:
[ul]
[*]z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży - 9.662.872,64 zł,
[*]z tytułu dostarczania usług do ww. lokali (c.o., c.w., energii elektrycznej, zimnej wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości) - 10.361.874,59 zł
Razem należności z tytułu wynajmu lokali - 20.024.747,23 zł
[*]z tytułu naliczonych odsetek - 5.838.092,79 zł
[/ul]

Zobowiązania Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie wg stanu na dzień 30.09.2011r. wynoszą 9.970.079,73 zł, w tym:
- zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych na kwotę 8.330.769,63 zł,
- zobowiązania wobec dostawców usług na kwotę 1.639.310,10 zł

Zobowiązania realizowane są z bieżących wpłat najemców za wynajmowane lokale mieszkalne, garaże i użytkowe. Mimo prowadzonej wzmożonej windykacji, wpłaty należności za okres od I-IX` 2011r. kształtują się na poziomie śr. 91,42 % wpłat należnych, co stanowi utratę wpłat rzeczywistych na kwotę 1.674.323,33 zł ( w tym z tytułu czynszu 545.271,22 zł, z tytułu świadczeń 1.129.052,11 zł).

Problemem utrudniającym działalność związaną z gospodarowaniem zasobami lokalowymi są istniejące zaległości w opłatach czynszowych. Od kilku lat poziom zaległości w opłatach za lokale mieszkalne sukcesywnie wzrasta. Wysoki poziom należności nieściągalnych, powoduje wysoki poziom zobowiązań przeterminowanych. Zaległości w opłatach czynszowych utrudniają bieżącą działalność Zakładu, stanowią przyczynę opóźnień w płatności na rzecz usługodawców oraz powodują konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z windykacją należności na drodze postępowania sądowego i gzekucyjnego.Zmniejszające się przychody, wzrost zaległości oraz wzrost kosztów utrzymania lokali i budynków komunalnych powodują pogorszenie się sytuacji finansowej Zakładu. Sytuacja ta powoduje zmniejszenie środków własnych przeznaczonych na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego.
W 2010 roku pomoc Gminy w formie dodatków wyniosła 6.750.829 zł w tym 3 000 743 zł w zasobie gminy, a w 2011 roku przewiduje się wydać 6.273.500 zł w tym 2.539.523 zł dla najemców lokali komunalnych.
admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

Odp: Gminny Zasób Mieszkaniowy

Postautor: admin_o » 02 grudnia 2011, 09:36

admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

Odp: Gminny Zasób Mieszkaniowy

Postautor: admin_o » 09 grudnia 2011, 15:01

program.pdf

wariant-1.pdf

wariant-2.pdf

wariant-3.pdf
admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

Odp: Gminny Zasób Mieszkaniowy

Postautor: Kacprzycki » 13 stycznia 2012, 19:15

proszę o informację o ramach czasowych w/w konsultacji poza zarządzeniem Prezydenta. Tak ważna sprawa nie może być procedowana w okresie świateczno- noworocznym. O opinie poprosiłem ekspertów i osoby będące w kursie dzieła, a prowadzenie rozważań "na szybko" - tego efekty mieliśmy okazję już wielokrotnie obserwować.

Materia jest obszerna, a skutki podjętych decyzji będą nie tylko finansowe ale również społeczne, wielkość oddziaływania społecznego jest zupełnie pominięta.

Brak odpowiedzi jaki na pytanie jaki to będzie cud, skoro już dziś ktoś nie płaci mniejszej kwoty, to jakim cudem zapłaci większe stawki - stawki podane w wywiadzie dla Gazety Wyborczej.

Miasto nie może wysiedlać "na bruk" więc co zrobimy by zmniejszyć te negatywne zjawiska. Zwiększenie stawek problem z zaległościami wręcz pogłębi - nie doczytałem się programu, sposobów na restrukturyzację długu

Znów opieramy się na danych "starych" dziś już można określić potrzeby z roku 2011, warto je podać by określić wpływ kryzysu gospodarczego na zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne. Rok 2012 jest też prognozowany jako rok kryzysu, banki nie złagodziły kryteriów kredytowych więc sytuacja się sama nie poprawi. To pierwszy pakiet uwagi i pytań.
Kacprzycki
 
Posty: 22
Rejestracja: 03 marca 2010, 04:45

Odp: Gminny Zasób Mieszkaniowy

Postautor: bartek » 17 stycznia 2012, 09:56

Słuszne jest ze wszech miar by zwiększyć ściągnalność opłat np. własnie z tytułu restrukturyzacji długu, ale jest jeszcze inna kwestia. Miasto powinno inwestować w lokale o niskim standardzie na obrzeżach miasta czytaj np. kontenery, przeznaczone dla cwaniaków, którzy nie płacą za lokale komunalne, bo i tak miasto nie może ich wyrzucić i nie ma gdzie (jak wyżej) przenieść. Słyszałem o tym, że samo postraszenie o przeniesieniu do kontenerów na obrzeżach, spełniających wymogi mieszkań, spowodowało: wzrost ściągalności opłat, lawinę wniosków o rozłożenie na raty zaległych opłat.

Rozwiązania problemu są 3, w zasadzie wieloletnie (pkt.3):

1. wzrost opłat za mieszkania komunalne,

2. poprawa ściągalności

3. z tytułu wzrostu wpływów prowadzić budowę wspomnianych budynków oraz budynków komunalnych na obrzeżach miasta - tanie grunty, niska cena i docelowo uwalniać centrum z mieszkań komunalnych!
bartek
 
Posty: 1
Rejestracja: 17 stycznia 2012, 09:53

Odp: Gminny Zasób Mieszkaniowy

Postautor: Tedek » 11 maja 2013, 15:38

Wiem skąd wziąć pieniądze. Zmniejszyć uposażenie urzędników miasta do 30% dotychczasowych pensji [ bez 13, nagród] i pieniądze będą B)
Tedek
 
Posty: 21
Rejestracja: 19 kwietnia 2013, 20:59


Wróć do Sprawy społeczne