Plac zabaw na Placu Konsulatu Polskiego

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

Plac zabaw na Placu Konsulatu Polskiego

Postautor: Marcelina Ch.Kuberska » 10 kwietnia 2012, 07:04

Szanowni Państwo do Biura Planowania Przestrzennego wpłynął społeczny wniosek i projekt aranżacji tymczasowego placu zabaw ( na okres letni) na Placu Konsulatu Polskiego. Autorem pomysłu jest Honorowy Prezes Towarzystwa Miłośników Olsztyna Andrzej Sassyn, autorem koncepcji placu jest inż.arch.kraj. Marta Bulik. Prosimy Państwa o opinie w tej sprawie.

Poniżej przedstawiamy opis projektu:


wizualKA.jpg


placzabawkopia.jpg


nawierzchnia.jpg


1. Lokalizacja i warunki klimatyczne
Teren położony jest w stolicy województwa Warmińsko-Mazurskiego, w Olsztynie, w centralnej części miasta, wśród historycznej zabudowy, dokładnie część projektowa stanowi fragment Placu Konsulatu Polskiego. Klimat umiarkowany ciepły przejściowy.
2. Charakterystyka terenu
Teren projektowy usytuowany jest na historycznym Placu Konsulatu Polskiego, którego centralnym punktem jest posadowiona w 2002 roku Kolumna Orła Białego i który doczekał się rewitalizacji w 2011 roku. W sąsiedztwie placu znajduje się kamienica, stanowiąca siedzibę Konsulatu Polskiego w latach 1920-1939. Powierzchnia przeznaczona na realizację projektu, stanowi południowo- wschodni wycinek placu (od strony NOT).
3. Powierzchnia projektowa
195,9 m2 .
4. Założenia projektowe
Plac zabaw, ma za zadanie zwiększyć ilość funkcji, jakie spełnia miejsce historyczne, w oparciu
o oczekiwania społeczne. Projekt stworzony został z myślą o mieszkańcach najbliższej okolicy
i ich potrzebach, a także pozostałych mieszkańcach Olsztyna tak, aby zachęcić ich do korzystania z tego fragmentu przestrzeni publicznej. Projekt ma służyć głównie najmłodszym oraz ich starszym opiekunom. Teren placu posiada już oprawę patriotyczno-estetyczną, a stworzony suplement ma przyciągnąć najmłodszych, aby przez zabawę, zainteresować ich historią. Jednym z kluczowych założeń projektu, jest jego sezonowe funkcjonowanie, co oznacza, że żaden z projektowanych elementów nie może ingerować w strukturę techniczną placu i musi stwarzać możliwość jego nieskomplikowanego usunięcia po letnim czasie funkcjonowania. Stwarza to konieczność nadzoru nad ruchomym wyposażeniem placu. W celu zaspokojenia jak największej ilości potrzeb i dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców, niezbędne jest nadanie zróżnicowanych funkcji dla omawianego terenu, czego wyrazem jest podział funkcjonalny projektu. Ważna socjologicznie jest rola integracji społecznej, dlatego jednym z celów było uwzględnienie oczekiwań
jak największej ilości środowisk. Teren projektowy leży w strefie, gdzie znaczącą ilość mieszkańców stanowią Romowie, stąd pomysł na wzbogacenie programu zadaniowego placu zabaw o elementy muzyczne i rytmiczne. Posadowienie elementów korekcyjno- rehabilitacyjnych, umożliwia korzystanie z placu również dzieciom niepełnosprawnym, co z kolei przynosi korzyść dzieciom zdrowym, oswajając ich z odmiennością, uwrażliwiając społecznie, a także ucząc tolerancji, co przynosi ogromne korzyści ogólnospołeczne. Ważnym kryterium w procesie projektowania, było dążenie do pobudzenia intelektualnego uczestników zabaw.
Stąd nacisk na elementy kreatywne, takie jak dywan i tablice rysunkowe, a także bezpieczne elementy budowlane, czyli klocki z pianki. Takie zabawy stymulują rozwój dziecka i decydują o wyjątkowości
tego miejsca względem innych terenów zabawowych. Istotne też było stworzenie miejsca, gdzie na niewielkiej powierzchni, dzieci mogłyby spożytkować drzemiące w nich nieustannie pokłady energii, z dbałością
o kondycję fizyczną i rozwój układu mięśniowo-szkieletowego. Wyrazem tego jest usytuowanie trampoliny, czy basenu z piłkami. Stwarzając miejsce dla jak najszerszej grupy użytkowników, w projekcie znalazły
się elementy dla nieco starszych dzieci, jak i przystosowane dla młodszej grupy wiekowej. Priorytetem podczas tworzenia projektu było bezpieczeństwo, dlatego teren placu zabaw w całości pokryty jest bezpieczną nawierzchnią. Dbałość o estetykę w projekcie, wyrażona jest przez zaproponowanie elementów roślinnych
w połączeniu z małą architekturą, które byłyby spójne z całościową kompozycją Placu Konsulatu Polskiego. Dodatkowo przedstawiono wytyczne dotyczące subtelnego oświetlenia, uzupełniającego projekt
i umożliwiającego korzystanie z placu zabaw także po zmroku.

4.1 Strefy funkcjonalne i urządzenia zabawowe
Powierzchnia placu zabaw została podzielona na cztery strefy funkcjonalne: edukacyjną, korekcyjną, zabaw ruchowych i zabaw kreatywnych.

Strefa edukacyjna ma przede wszystkim pobudzać rozwój intelektualny dziecka. Usytuowane w tym fragmencie tablice rysunkowe umożliwiają przy pomocy kredy, malowanie i pisanie
po płaszczyźnie pionowej, a sposób ich usytuowania oraz wielkość, stwarzająca wrażenie ściany, wydziela mini przestrzenie, które dziecko indywidualnie aranżuje w sposób , który dyktuje
mu jego wyobraźnia. Podobną funkcję spełnia dywan rysunkowy, który jest płaszczyzną poziomą
o powierzchni 6,25 m2, gdzie dziecko ma możliwość kreowania fantastycznych światów zabaw,
czy odtwarzania rzeczywistości istniejącej w postaci np. planów miast, czy sieci dróg. Kolejnym elementem znajdującym się w omawianej strefie, jest kosz muzyczny, przybliżający dziecku świat dźwięków i instrumentów muzycznych. Kosz z pokrywą, zawiera różnorodny zestaw sprzętów, dający zróżnicowane wrażenia słuchowe, a także rozwijający pod względem rytmicznym. Należy tu wymienić przede wszystkim różnego typu dzwonki, janczary, kastaniety, jajka muzyczne, marakasy, trójkąt, talerze, czy tuby diatoniczne.
Strefa korekcyjna powstała z myślą o licznych wadach postawy wśród dzieci,
a także skierowana jest do dzieci niepełnosprawnych. Znajdujące się tu elementy zabawowe,
mają znaczenie rehabilitacyjne i wspomagają rozwój motoryczny, wpływając na równowagę
i koordynację ruchową. Urządzenia znajdujące się w tej części to pozioma beczka ze skrajnie posadowionymi otworami, trójkąt gimnastyczny, wirujący talerz i topek głęboki.
Strefa zabaw ruchowych zawiera głównie elementy wspomagające zabawy dynamiczne dzieci. Służą do tego dwie trampoliny skierowane do dzieci nieco starszych. Dla maluchów przeznaczone
są miękkie bujaki w kształcie banana. Dodatkowo znajduje się tu basen z piłkami oraz niewielka piaskownica dla najmłodszych.
Strefa zabaw kreatywnych zajmuje największą powierzchnię z czterech wymienionych
i ma szczególne znaczenie dla rozwoju wyobraźni oraz abstrakcyjnego myślenia, co ma niebagatelny wpływ na rozwój intelektualny dziecka. Znajduje się tu bambusowy wigwam o różnorakim przeznaczeniu oraz zestawy klocków z pianki o różnych kształtach i wielkościach. Dziecko
ma w ten sposób ogromne możliwości budowania świata projektowanego w wyobraźni, dodatkowo
ze względu na rozmiary elementów budowlanych, rozwija również umiejętność współpracy w grupie
i rozwiązywania konfliktów, co pozytywnie wpływa na budowanie ról społecznych i funkcjonowanie
w zespołach zadaniowych. Ponadto, bezpieczeństwo miękkich elementów, zwielokrotnia ilość sposobów ich wykorzystania przez dzieci, a duża powierzchnia tej strefy, gwarantuje swobodę ruchów
i nie ogranicza działań kreatywnych.
4.2 Nawierzchnia
W trosce o bezpieczeństwo użytkowników placu zabaw, w projekcie zastosowano bezpieczną nawierzchnię. Są to płytki powstałe z połączenia kolorowego, gumowego granulatu z klejem poliuretanowym. Charakteryzują się one wysokim stopniem absorpcji uderzenia w wyniku upadku,
a także chronią nawierzchnię twardą przed uszkodzeniami. Wysokość bezpiecznego upadku jest różna w zależności od grubości płytek i wynosi do 3,0 m. Bogatą ofertę przedstawia firma Eurofleks, oferując obszerną paletę kolorów, jak również zestaw modułów przestrzennych do wykorzystania w zależności od potrzeb. Projekt nawierzchni stworzony został w oparciu o paletę kolorystyczną wspomnianego producenta. Kompozycja jest bardzo kolorowa, aby podkreślić zabawową funkcję tego fragmentu placu. Jaskrawe kolory czytelnie odcinają się od stonowanej i czystej kolorystyki placu, czytelnie wyznaczając obszar o odmiennym przeznaczeniu. Dodatkowo abstrakcyjna nieregularność układu, pozostawia dzieciom pole dla wyobraźni i dowolnej jego interpretacji. Oznaczenie stref funkcjonalnych
w nawierzchni, ma swoje odzwierciedlenie w dominacji jednego z czterech kolorów, z których każdy symbolizuje inne przeznaczenie funkcjonalne.

4.3 Roślinność, mała architektura i oświetlenie
Mała architektura wykorzystana w projekcie obejmuje białe donice betonowe w kształcie sześcianu, które wyznaczają granicę terenu placu zabaw, a dzięki swojej fakturze i jasnej kolorystyce, zachowują łączność z otoczeniem. Obsadzone zostały konwalnikiem w zdecydowanym, mocnym kolorze, którego pokrój pozwala zaliczyć do roślinności architektonicznej. Ostrą linię konwalnika łagodzą nasadzenia liliowców,
których fioletowe kwiaty dopełniają ciemną barwę liści poprzedniej rośliny. Sugerowane oświetlenie powinno być punktowe, dające chłodne światło skierowane do wewnątrz placu zabaw. Punkty oświetleniowe
należy posadowić na powierzchni donicy, wśród liści wykorzystanych roślin, aby nie rzucały się w oczy, jednak zwracając uwagę, by nie przysłaniały strumienia świetlnego.
Marcelina Ch.Kuberska
 
Posty: 146
Rejestracja: 22 lutego 2010, 23:01

Odp: Plac zabaw na Placu Konsulatu Polskiego

Postautor: aka SPAK » 10 kwietnia 2012, 07:15

Zastanawiam się, czy powinno się konsultować jakość projektu czy konieczność organizowania na Placu Konsulatu Polskiego placu zabaw dla dzieci. Wyłączając dyskusje na temat potrzeb, pragnę przypomnieć, iż przy okazji rewitalizacji tego placu przeszliśmy bój o rosnące tam drzewa. Argumentem dla ich wycinki, podawanym między innymi przez miasto, był fakt, że przez te drzewa na placu nie mieści się pułk kombatantów spotykający się pod pomnikiem. Jak do tamtych argumentów ma się aktualna koncepcja dodatkowego zabudowywania placu? I w związku z tym w jaki sposób mamy na przyszłość traktować na poważnie argumentację urzędników dotyczącą między innymi wycinania drzew?
aka SPAK
 
Posty: 15
Rejestracja: 11 lutego 2011, 08:41

Odp: Plac zabaw na Placu Konsulatu Polskiego

Postautor: Marcelina Ch.Kuberska » 10 kwietnia 2012, 12:33

Przedstawiamy planowaną lokalizację placu w kontekście Placu Konsulatu Polskiego
Marcelina Ch.Kuberska
 
Posty: 146
Rejestracja: 22 lutego 2010, 23:01

Odp: Plac zabaw na Placu Konsulatu Polskiego

Postautor: Marcelina Ch.Kuberska » 10 kwietnia 2012, 12:38

Chciałabym przypomnieć, że przedstawiamy projekt społeczny nie był on inicjatywą urzędników. Jak piszą autorzy ich pomysł zorganizowania placu zabaw w tej części śródmieścia wynika z tego,że sami autorzy zauważyli potrzebę zapewnienia dzieciom większej ilości przestrzeni do zabawy.
Marcelina Ch.Kuberska
 
Posty: 146
Rejestracja: 22 lutego 2010, 23:01

Odp: Plac zabaw na Placu Konsulatu Polskiego

Postautor: Jakub Bartoszewicz » 10 kwietnia 2012, 12:50

Ja jestem zdecydowanie za realizacją takiego pomysłu. Im więcej inicjatyw związanych z wykorzystaniem przestrzeni publicznej dla wspólnego dobra (a nie zawłaszczanie jej) będzie realizowanych, tym lepiej. Miejsca przeznaczone dla dzieci do zabawy np. w Madrycie stanowią stały element niemal każdego skweru, czy placyku i uważam, że u nas powinno być podobnie.
Jakub Bartoszewicz
 
Posty: 321
Rejestracja: 18 stycznia 2012, 09:51

Odp: Plac zabaw na Placu Konsulatu Polskiego

Postautor: tomasz birezowski FRO » 10 kwietnia 2012, 15:18

Pomysł fajny, jestem za. Gdyby miasto przed wydaniem pieniędzy na przebudowę Placu zorganizowało łaskawie konsultacje nie było by dziś tego tematu bo plac zabaw by tam istniał.

Cały czas uważam, że kolumna z orłem szpeci i dominuje ten Plac niemiłosiernie oraz, że powinna zostać przeniesiona gdzieś daleko. Pomysłodawcy przerobienia tego niegdyś fajnego miejskiego placu na mega-pomnik mogliby pomyśleć czasem o innych pokoleniach.

Na dobrą sprawę wszystkie place w naszym mieście zostały albo źle zaprojektowane (Pl. JPII, Targ Rybny) albo zamienione w parkingi (Pl.Solidarności i X.Dunikowskiego, Rynek Staromiejski) albo przerobione w pomniki patriotyczne (Pl.Konsulatu, Pl.Solidarności).
Konsekwencją tego jest brak porządnej przestrzeni publicznej w Olsztynie no i zamieranie funkcji miejskich, które przeniosły się teraz do CH Alfa. Być może uda się jeszcze coś naprawić w obszarze ul.11 listopada (chociaż to raczej wątpliwe). Czekam też na wynik prac przy Pl. Jedności Słowiańskiej lecz i tu brak było jakichkolwiek konsultacji a mataczenie drogowców raczej nie napawa optymizmem. Do zniszczenia został jeszcze Urzędowi Miasta skwer między Akwarium a "Społem" i byłym DH Dukat.
tomasz birezowski FRO
 
Posty: 473
Rejestracja: 25 lutego 2010, 09:39

Odp: Plac zabaw na Placu Konsulatu Polskiego

Postautor: Kramalk » 22 lipca 2013, 16:12

Ciekawy pomysł. Ja rozwinął się dalej? Czy plac doczekał się realizacji. Sam tworzę podobne projekty i jestem bardzo ciekaw, gdyż Wasza praca była dosyć przemyślana. Takie świeże spojrzenie zawsze jest najciekawsze.|Strona|
Kramalk
 
Posty: 1
Rejestracja: 22 lipca 2013, 14:05


Wróć do Wizerunek przestrzenny Olsztyna