Uwagi po ewaluacji OBO - po spotkaniu warsztatowym

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

Uwagi po ewaluacji OBO - po spotkaniu warsztatowym

Postautor: Jarosław Skórski » 17 marca 2014, 08:57

Uwagi po ewaluacji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego wypracowane na spotkaniu warsztatowym zorganizowanym przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna 27.02.2014 w Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki Rad Osiedli, w tym również przewodniczący, zastępcy przewodniczących, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, mieszkanki i mieszkańcy Olsztyna, oraz radny p. Marian Zdunek.

Osoby zostały podzielone na zespoły, które pracowały nad poszczególnymi dokumentami:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Karta do głosowania (ogólnomiejska, osiedlowa)
3. Zasady Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
4. Na dokumencie: „Uwagi do procesu Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszone na spotkaniu z przewodniczącymi Rad Osiedli w dniu 12. listopada 2013r w ankietach ewaluacyjnych oraz podczas spotkania otwartego w dniu 11 lutego 2014r.” zaznaczano co warto uwzględnić przygotowując zmiany do procesu OBO.
5. na kartce „Poczekalnia” można było wpisywać wszelkie uwagi, których nie dało się uwzględnić w ww. dokumentach, lub propozycje konkretnych zapisów.
W warsztatach brało udział ok. 30 osób.

I. Formularz zgłoszeniowy
1.1 „Tytuł zadania” dodać „skrócony”
1.2 Dodać punkt 2. Skrócony opis zadania na obwieszczenie”, przesunąć numerację
1.3 usunąć „uzasadnienie zadania” – punkt 5
1.4 usunąć punkt 6 „szacunkowe koszty zadania”
1.5 literówki w punkcie 6 „Szacunkowy koszt zadania”
1.6 w punkcie 6, podać od razu osobę w Urzędzie miasta odpowiedzialną za pomoc przy określeniu kosztorysu, nazwisko, imię, telefon, miejsce
1.7 usunąć punkt 10

II. Karta do głosowania (ogólnomiejska, osiedlowa)
2.1 usunąć adres zamieszkania lub dodać „pobytu”
2.2 usunąć kolumnę „przybliżony koszt”
2.3 usunąć „potwierdzam prawdziwość powyższych danych”

III. Zasady OBO
3.1 w par. 2.2 – wyjaśnić do to jest katalog zadań własnych i zleconych gminy Olsztyn
3.2 par.5.1.3 informacje publikowane w Internecie na własnej stronie OBO. Link do tej strony na stronie Urzędu Miasta, OCOPu, Pełnomocnika Prezydenta
3.3 par. 5.3 Decyzje Zespołu Koordynującego zapadają przy quorum: min 6 osób, w tym co najmniej jedna osoba z każdej grupy przedstawicieli
- każde spotkanie jest protokołowane a protokoły są do publicznego wglądu
3.4 par. 7.2 głosowanie odbywa się także w Internecie – tytuł, pesel jest jednoznacznym wskaźnikiem
3.5 9.5 4) informacja o wynikach głosowania na własnej stronie OBO – www.decydujemy.olsztyn.pl

IV. „Poczekalnia”
4.1 posiedzenia Zespołu Koordynującego są protokołowane i podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków.
4.2 Każda rada Osiedla wybiera ze swojego grona pełnomocnika ds. budżetu obywatelskiego
4.3 Par 9 pkt 4 wykreślić jako wrząco niesprawiedliwy
4.4 Jeden projekt – jeden głos
4.5 Projekt ogólnomiejski musi obejmować swoim zasięgiem min. 33% osiedlowych !
4.6 Głosowanie bez ograniczeń wiekowych. Również użytkownicy miasta
4.7 Procedura tzw. „wczesnej weryfikacji” zapewniająca wnioskodawcy pozytywną weryfikację i możliwość ewentualnego poprawienia wniosków wcześniej (rozwiązanie stosowane m.in. w Warszawie)
4.8 Elektroniczna prezentacja zgłoszonych projektów wraz z pełną dokumentacja w szczególności zdjęciową
4.9 Projekt musi być jednoroczny. Pomysł może być etapowy. Projekt nie.
4.10 Docelowo OBO w wysokości min.1% budżetu miasta, krok po kroku, w perspektywie kilku lat
4.11 Konsultacje jako konkurs dla NGO
4.12 wybór projektów § 7.2 Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzuceniu jej do wyznaczonych i oznakowanych pojemników w ogólnie dostępnych dla uczestników punktach (np. sklepy, punkty usługowe, apteki, szkoły – jak najwięcej). Dopuszcza się wysłanie głosu listownie na adres: Pełnomocnik ds. współpracy z Org. Pozarządowymi, Urząd Miasta, Plac Jana Pawła II 1 10-900 Olsztyn z dopiskiem Olsztyński Budżet Obywatelski.
4.13 § 9.3 W przypadku, gdy koszt projektu, który uzyskał największą liczbą głosów, nie wyczerpuje puli środków na rok bieżący, to pozostałe środki z tego projektu przechodzą na następne w kolejności liczby przyznanych punktów projekty nieprzekraczającej pozostałych do dyspozycji środków danego Osiedla.
4.14 § 5.3 informowanie mieszkańców o pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektów wraz z uzasadnieniem
4.15 § 2.6 dopisać: Zostanie powołana i podana osoba pomagająca przy ustalaniu kosztorysu danego projektu przy ogłoszeniu OBO na dany zakres rok.
4.16 Słowniczek pojęć:
- kto jest mieszkańcem
- co to jest zameldowanie a pobyt
- co to jest OBO
- co to jest adres zamieszkania
4.17 Do końca marca zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych n/t OBO
4.18 Zespół koordynacyjny
- ustalenie terminów spotkań, miejsce, ogłoszeń
4.19 Spotkanie z mieszkańcami (§ 6 pkt. 2) dodać rozszerzyć zakres nie tylko osiedlowe dla np. organizacje pozarządowe
4.20 Harmonogram integralna część zarządzenia
4.21 Wykorzystywanie jako platforma informacyjna e – puap i do głosowania
4.22 Informacja o etapie realizacji obecnego OBO
4.23 Zespół koordynacyjny nie zmienia nazw projektów

Uwagi do procesu OBO z 12.11.2013 i 11.02.2014
UwagidoprocesuOBO.pdf
Jarosław Skórski
 
Posty: 64
Rejestracja: 17 października 2012, 05:29

Odp: Uwagi po ewaluacji OBO - po spotkaniu warsztatowym

Postautor: tomasz birezowski FRO » 17 marca 2014, 15:38

Ponieważ FRO zgłosiło trzy projekty, które z niewiadomych przyczyn przepadły w biurokratycznej machinie OBO mam następujące uwagi których działanie należy poprawić w przyszłym roku:

- kompletny brak przejrzystości wyboru i odrzucania projektów
- brak pisemnych, obiecanych uzasadnień odrzucenia projektów
- zamiana projektów zgłaszanych jako osiedlowe na np.ogólnomiejskie bez powiadomienia o tym wnioskodawców

Moim zdaniem bezwzględnie powinno umożliwić się głosowanie internetowe. Mamy XXI wiek, przestańmy się wygłupiać.

pozdrawiam
tb
tomasz birezowski FRO
 
Posty: 473
Rejestracja: 25 lutego 2010, 09:39


Wróć do Olsztyński Budżet Obywatelski 2013