Zagospodarowanie terenu tzw. "Górki Jasia"

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

Zagospodarowanie terenu tzw. "Górki Jasia"

Postautor: kaminski.bartosz » 06 października 2014, 07:11

Celem projektu jest udostępnienie obszaru tzw. Górki Jasia mieszkańcom do wypoczynku i całorocznej rekreacji przy minimalnej ingerencji w istniejący układ przestrzenny i
maksymalnym zachowaniem walorów przyrodniczych.
Wypracowane zagospodarowanie terenu będzie podstawą do utworzenia odpowiednich dokumentów planistycznych.

STAN ISTNIEJĄCY.
Teren objęty opracowaniem położony jest w zagłębieniu terenu, tworząc znakomite miejsce do rekreacji i amatorskiego uprawiania sportów.
Od strony zachodniej występuje zbiornik wodny, zarośnięty trzciną i krzewami wierzby. Przy rogu ulic Jagiellońskiej i Poprzecznej znajduje się niewielkie wypłaszczenie terenu, spadające następnie stromą skarpą w kierunku zbiornika wodnego. Od strony północnej terenu występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z ogródkami oraz 2 bloki mieszkalne ul. Jagiellońskiej.
Strona południowo- wschodnia to bloki z garażami. Od południa teren okala ulica Poprzeczna
wraz ze stacją redukcyjną gazu i nasadzeniami młodych drzew.
Od północy biegnie zjazd techniczny na teren zieleńca. Skarpy okalające dolinkę porośnięte są zielenią wysoką, z dużym udziałem drzew owocowych. Od strony ul. Poprzecznej występują kępy klonów, lipy, wierzby oraz kilka wykrotów. Zwyczajowa dróżka biegnie od zjazdu technicznego do ul. Poprzecznej oraz w kierunku wschodnim, do bloków mieszkalnych. W rejonie zbiornika wodnego dominują krzewy wierzby.

KONCEPCJA PROGRAMOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Proponowana koncepcja zagospodarowania terenu oparta jest na zachowaniu istniejącej zieleni oraz wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu i ścieżek pieszych zwyczajowo wykorzystywanych przez okolicznych mieszkańców.
Zachowane zostają: ścieżka północ – południe, od drogi technicznej do ul. Poprzecznej
oraz istniejąca ścieżka w kierunku wschodnim.
Naturalne wzniesienie w stronę wschodnią wykorzystane zostanie do stworzenia trasy saneczkowej. Na skarpach po obu stronach trasy saneczkowej, montaż platform drewnianych, służących jako miejsca do opalania oraz punkty widokowe.

Proponowane elementy zagospodarowania terenu:

1. Plac zabaw z wyposażeniem, toaletą terenową, otoczony zielenią.
2. Skatepark z widownią, usytuowaną na skarpie.
3. Widownia – ławki od strony południowej skateparku.
4. Siłownia na powietrzu do ćwiczeń- wyposażenie wg możliwości terenowych.
5. Plac wypoczynku biernego nad wodą, powstały po wycięciu fragmentu trzcin. Oczyszczenie brzegu otworzy widok na wodę. Tablica informacyjna dotycząca żyjących gatunków zwierząt.
6. Naturalna altana wśród krzewów wierzby. Wewnątrz krzewów utworzyła się ciekawa przestrzeń z krzewami nad głową w formie altany. Można wykorzystać ten naturalny układ do utworzenia zacisznego kąta z ławeczkami, może stolikiem. Od strony zbiornika wodnego niezbędne będzie wygrodzenie ze względu na bezpieczeństwo dzieci.
7. Teren od wschodu w kierunku zbiornika to teren sportów zimowych, do utrzymania w tym charakterze jako teren saneczkowy. Platformy widokowe, miejsca do opalania na deskach.

Koncepcja zagospodarowania terenu i zieleni

koncepcja.pdf


Zarządzenie Prezydenta Olsztyna

ZarzdzenieGrkaJasia.doc
kaminski.bartosz
 
Posty: 215
Rejestracja: 24 czerwca 2010, 09:18

Odp: Zagospodarowanie terenu tzw. "Górki Jasia"

Postautor: bartek_b » 12 października 2014, 21:01

Na początek pozytywne wrażenia.
Bardzo mi się podobają założenia co do zagospodarowania konsultowanego terenu. Wykorzystują one w optymalny sposób naturalny kształt terenu i istniejącą zieleń oraz oczko wodne. Mieszkaniec w każdym wieku znajdzie coś dla siebie i o każdej porze roku. Wszystko doskonale widać w załączniku graficznym.

Niestety całe to pozytywne wrażenie znika pod wpływem innej decyzji Prezydenta.

W opisie terenu poddanego konsultacjom napisano: "Przy rogu ulic Jagiellońskiej i Poprzecznej znajduje się niewielkie wypłaszczenie terenu, spadające następnie stromą skarpą w kierunku zbiornika wodnego." Niestety wypłaszczenie, o którym mowa powyżej, wraz z połową oczka wodnego znajduje się na sąsiedniej działce (nr 216/10) i nie jest objęte konsultacjami. Co więcej, ta działka została wystawiona na sprzedaż, a przetarg odbędzie 5 listopada.
Zgodnie z informacją uzyskaną w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, połowa istniejącego zbiornika wodnego może zostać zasypana!
Jak to ma się do jednych z założeń zagospodarowania parku?
"Proponowane elementy zagospodarowania terenu:
5.Plac wypoczynku biernego nad wodą, powstały po wycięciu fragmentu trzcin. Oczyszczenie brzegu otworzy widok na wodę. Tablica informacyjna dotycząca żyjących gatunków zwierząt.
"
Zasypanie połowy zbiornika, usypanie nowej skarpy i powstanie sklepu na szczycie, którego zaplecze znajdzie się od strony parku, zdecydowanie negatywnie wpłynie na wygląd parku i jego walory rekreacyjne.
Ponadto zasypanie zbiornika wpłynie negatywnie na stosunki wodne panujące w parku. Woda rozleje się na większej powierzchni i podtopi przyszły park.
Po sprzedaży działki Urząd Miasta i mieszkańcy nie będą mieli żadnego wpływu na jej zagospodarowanie.
W związku z powyższym wnoszę o odwołanie sprzedaży działki i objęcie jej konsultacjami społecznymi, jako integralną częścią Parku "Jasia Górka".
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Odp: Zagospodarowanie terenu tzw. "Górki Jasia"

Postautor: kaminski.bartosz » 14 października 2014, 13:43

Szanowni Państwo

Zapraszamy na spotkanie otwarte z mieszkańcami, które odbędzie się
28 października 2014 r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali 219 olsztyńskiego Ratusza.

Biuro Dialogu Obywatelskiego
kaminski.bartosz
 
Posty: 215
Rejestracja: 24 czerwca 2010, 09:18

Odp: Zagospodarowanie terenu tzw. "Górki Jasia"

Postautor: bartek_b » 16 października 2014, 13:00

Proszę o ustosunkowanie się do złożonego przeze mnie wniosku.

Proszę również o odpowiedź na poniższe pytania. Dotyczą one działki sąsiedniej, niestety nie objętej konsultacjami, ale jej przyszłe zagospodarowanie będzie miało niebagatelny wpływ na funkcjonowanie przyszłego Parku.

1. Szczególnie proszę o informację w jaki sposób Urząd Miasta chce zapewnić harmonijne zagospodarowanie terenu Parku i sprzedawanej działki?
2. Czy znane jest przyszłe przeznaczenie sprzedawanej działki?
3. W jaki sposób Urząd Miasta ma zamiar przeciwdziałać zasypaniu połowy oczka wodnego po sprzedaży działki?
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Odp: Zagospodarowanie terenu tzw. "Górki Jasia"

Postautor: bartek_b » 25 października 2014, 10:41

Zgodnie z punktem 20 Regulaminu Forum Platformy Konsultacji Społecznych domagam się odpowiedzi na posty nr 5764 i 5766.
Regulaminowy termin odpowiedzi już dawno minął.
Proszę również o wyjaśnienie przyczyn zwłoki w odpowiedzi.
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Odp: Zagospodarowanie terenu tzw. "Górki Jasia"

Postautor: bartek_b » 30 października 2014, 11:45

Na spotkaniu konsultacyjnym padła informacja, że odbędzie się spotkanie z mieszkańcami osiedla w budynku szkoły podstawowej, tak żeby każdy zainteresowany mógł się wypowiedzieć.
W dniu jutrzejszym kończą się konsultacje w sprawie Parku "Górka Jasia".
Proszę o informację jaki charakter ma mieć obiecane spotkanie?
Czy to dodatkowe spotkanie odbędzie się w ramach konsultacji społecznych, tym samym czas ich trwania ulegnie przedłużeniu?
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Odp: Zagospodarowanie terenu tzw. "Górki Jasia"

Postautor: bartek_b » 30 października 2014, 11:56

Na spotkaniu zadałem pytanie:
Dlaczego do obszaru konsultacji nie włączono sąsiedniej działki, która została wystawiona na sprzedaż?
Jak pisałem w pierwszym poście, sposób zagospodarowania sprzedawanej działki będzie miał nieodwracalny wpływ na wygląd przyszłego parku, tak samo uargumentowałem swoje pytanie na spotkaniu.
Prezydent Piotr Grzymowicz nie był obecny na spotkaniu, w jego imieniu odpowiedzi udzieliła Wiceprezydent Halina Zaborowska-Boruch.
Powiedziała, że pojawiły się nowe okoliczności.
To cała odpowiedź.
Uważam, że jest to kpina z obywateli ze strony Prezydenta Piotra Grzymowicza!!!
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Odp: Zagospodarowanie terenu tzw. "Górki Jasia"

Postautor: bartek_b » 06 listopada 2014, 13:50

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta w sprawie konsultacji społecznych, w ciągu tygodnia od spotkania konsultacyjnego powinien zostać zamieszczony protokół z takiego spotkania.
Tydzień minął, protokołu nie ma.
Kiedy zostanie zamieszczony protokół?
Proszę o odpowiedź na pytania z postu 5768 (termin przewidziany regulaminem również minął)
bartek_b
 
Posty: 369
Rejestracja: 18 października 2010, 20:49

Re: Zagospodarowanie terenu tzw. "Górki Jasia"

Postautor: kaminski.bartosz » 02 lutego 2015, 16:28

Szanowni Państwo

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące "Zagospodarowania terenu tzw. Górki Jasia", które odbędzie się 10 lutego 2015 roku o godz. 17.00.
Zgodnie z sugestią Rady Osiedla planujemy przeprowadzenie spotkania w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych przy ulicy Paderewskiego 10/12.

Celem spotkania jest zapoznanie mieszkańców z koncepcją zagospodarowania terenu
tzw. Górki Jasia i udostępnienie jej mieszkańcom do wypoczynku i całorocznej rekreacji przy minimalnej ingerencji w istniejący układ przestrzenny i maksymalnym zachowaniu walorów przyrodniczych.


Z poważaniem
Biuro Dialogu Obywatelskiego
kaminski.bartosz
 
Posty: 215
Rejestracja: 24 czerwca 2010, 09:18


Wróć do Wizerunek przestrzenny Olsztyna