Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Śródmieścia

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Śródmieścia

Postautor: admin_o » 04 marca 2010, 12:43

Projekt "Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie" składa się z trzech zadań:
I. Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie realizowana w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II,
II. Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem,
III. Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego.
Zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Olsztyn wszystkie trzy zadania wchodzące w skład przedsięwzięcia inwestycyjnego położone są w granicach obszaru podlegającego rewitalizacji. Zadania obejmują odpowiednio:
Zadanie I; Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę Placu Jana Pawła II. Funkcja oraz wielkość placu nie ulegną zmianie. Plac ma pełnić rolę przestrzeni publicznej umożliwiającej organizację imprez masowych oraz imprez kameralnych przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Plac ma umożliwiać indywidualny wypoczynek z możliwością korzystania z bezprzewodowego Internetu, w sezonie zimowym - służyć jako miejsce ustawienia świątecznej choinki. Projekt przewiduje zachowanie zieleni wysokiej i możliwość wprowadzenia dodatkowej. Plac ma zostać oświetlony kolumnami świetlnymi oraz punktami święcącymi do góry zlokalizowanymi w powierzchni podłoża. Przewiduje się budowę kaskady wodnej w systemie zamkniętym i fontanny.
Zadanie II; Rewitalizacja ma na celu przywrócenie temu obszarowi cech dawnego Placu Beliana, który wyróżniał się wieloma walorami estetycznymi i stanowił atrakcyjne miejsce do odpoczynku i rekreacji mieszkańców Olsztyna. W zakres robót budowlanych wchodzi m.in.:
- przebudowa (zmiana geometrii) skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Nowowiejskiego i ul. M. C. Skłodowskiej, polegająca na likwidacji istniejącego wjazdu na parking przed Wysoką Bramą, z uwzględnieniem projektowanej ścieżki rowerowej. Ma to na celu powiększenie placu przed Wysoką Bramą.
- przebudowę odcinka ul. Jedności Słowiańskiej od strony Starego Miasta na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Piastowskiej, polegającej na dostosowaniu nawierzchni ulicy do standardu przewidzianego dla Starego Miasta, uporządkowanie sposobu parkowania w ramach istniejących gabarytów ulicy,
- przebudowę zatoki postojowej dla taksówek,
- przebudowę placu przed Wysoką Bramą,
- przebudowę ciągów pieszych, uczytelnienie przebiegu murów miejskich z przebudową części ul. Lelewela przeznaczonej na zieleń,
- budowę ścieżki rowerowej,
- odprowadzenie wód deszczowych z projektowanych nawierzchni z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,
- przebudowę oświetlenia ulicznego i parkowego,
- przebudowę oraz budowę nowej iluminacji świetlnej,
- wykonanie elementów małej architektury,
- przebudowę terenów zieleni.
Zadanie III; W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę placu w poziomie terenu wraz z likwidacją istniejących poziomów, ponadto przewiduje się:
- wymianę nawierzchni na placu,
- wykonanie pasa wyłączenia od strony ul. Głowackiego, który usprawni i ułatwi ruch drogowy,
- wykonanie fontanny na placu oraz wyeksponowanie pomnika poprzez budowę łukowego ekranu wykonanego z płyt granitowych w wys. 1m z zamontowanymi masztami flagowymi,
- utworzenie parkingu na 120 stanowisk,
- nasadzenia zieleni i budowę nowej iluminacji świetlnej.
Produkty projektu:
Liczba zrewitalizownych obszarów 3 szt
Powierzchnia zrewitalizownaych obszarów 1,97 ha
Liczba wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych miejsc parkingowych 132 szt
Liczba wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych obiektów małej architektury 43 szt
Powierzchnia zagospodarowanych placów 19 786,71 m2

Tytuł projektu: „Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie”
Wartość projektu: 9 651 305,99 PLN
Wartość dofinansowania (70 %): 6 755 914,20 PLN, w ramach działania 4.2 – Rewitalizacja miast RPO WiM
Realizacja rzeczowa: 2010 - 2011

Plac Solidarności
Obrazek

Plac Jedności Słowiańskiej
Obrazek
Załączniki
plac_solidarnosci.jpg
plac_solidarnosci.jpg (113.36 KiB) Przeglądany 27067 razy
plac_solidarnosci.jpg
plac_solidarnosci.jpg (113.36 KiB) Przeglądany 27067 razy
admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

O:Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Śródmieścia

Postautor: tomasz birezowski FRO » 04 marca 2010, 19:43

No własnie, odnośnie temtu, stanowisko FRO w sprawie tych projektów (zreszta nie tylko tych):

http://fro.net.pl/home/?p=1159

"W liście z dnia 25.02.2010 do Pana Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, Stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna wyraża swój sprzeciw wobec przyjętej procedury wyboru rozwiązań projektowych na potrzeby rewitalizacji trzech olsztyńskich placów (Pl.Solidarności, Pl.Jedności Słowiańskiej i Pl.Jana Pawła II).
FRO w pełni zgadza się z koniecznością pilnego uporządkowania ważnych przestrzeni publicznych Olsztyna, które z powodu wieloletnich zaniedbań są obecnie w opłakanym stanie. Jednakże sposób w jaki władze miasta zlecają prace projektowe dla tak ważnych miejsc rodzi nasz stanowczy sprzeciw.
Zdaniem FRO – place, jako ważne przestrzenie publiczne, stanowiące trzon życia miejskiego, powinny podlegać szczególnie starannym opracowaniom. W krajach cywilizowanych oznacza to w pierwszej kolejności szereg analiz min. socjologicznych, komunikacyjnych, ekonomicznych, itd., równoległe przeprowadzenie wnikliwych konsultacji społecznych, a dopiero w dalszej kolejności rozpoczynanie prac projektowych. Jednak największym błędem w procesie wybierania projektów w Olsztynie jest stosowanie procedury przetargowej. Taka procedura zwykle polega na wyborze najtańszego, a niekoniecznie najlepszego rozwiązania. Bez kompleksowego myślenia o przestrzeni miejskiej, a także dopuszczenia realnej konkurencji wśród projektantów mamy niewielkie szanse, aby zrealizowane projekty spełniły swoje zadanie.
Uważamy, że tak istotne dla miasta realizacje, podobnie jak wszystkie większe inwestycje miejskie, powinny powstawać na podstawie projektów wyłonionych w otwartych konkursach architektonicznych. Takie konkursy powinny być szeroko rozpropagowane w kraju (a nawet zagranicą), oraz oparte o przejrzyste i dopracowane regulaminy, a skład sędziowski powinien zawierać uznane i niezależne autorytety w dziedzinie architektury i urbanistyki.
W sytuacji gdy większa część kwot przeznaczanych na inwestycje miejskie pochodzi ze środków dotowanych przez Unię Europejską szczególnie powinniśmy dbać o to, by realizować je według procedur, które w krajach Unii (i nie tylko) sprawdziły się najlepiej. Doświadczenie uczy, że najlepsze realizacje obiektów publicznych są zwykle wynikami konkursów. Nie mamy wątpliwości, że i Olsztyn zasługuje na dobrą architekturę i błędem jest twierdzenie że dobre rozwiązania muszą być zawsze drogie.

Zapraszamy do lektury listu."

Link do listu tutaj: http://tiny.pl/hgmc4
tomasz birezowski FRO
 
Posty: 473
Rejestracja: 25 lutego 2010, 09:39

O:Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Śródmieścia

Postautor: tomasz birezowski FRO » 08 marca 2010, 09:36

To może zacznijmy od Pl.Solidarności - moja wypowiedź jest oparta na wizualizacji jaką serwują nam gazety oraz post bezimiennego admina wyżej.

Link: http://konsultacje.olsztyn.eu/media/kun ... rnosci.jpg

Czym jest Plac?, jaką powinien pełnić rolę? kto ma na nim przebywać? Przedstawiony obrazek świetnie ukazuje, że Plac Solidarności jako przestrzeń miejska znika - ten projekt nie jest projektem placu.

Prostokątne założenie zostało przecięte poprzeczną groblą. Po jego lewej stronie większą część "rewitalizowanej przestrzeni publicznej" zajmuje....PARKING! Absurdalny pomysł, który trudno nawet skomentować. Bez żadnego wytłumaczenia ani uzasadnienia zabrano mieszkańcom kilka tys. m2 powierzchni w mieście - wiadomo - najłatwiej.

Najgorsze jednak jest to co dzieje się po prawej stronie "grobli" (nawiasem mówiąc niepełnosprawny raczej nie wybierze tej drogi, i pojedzie po bokach "placu") dostaliśmy totalnie zdegenerowaną przestrzeń - krąg świętości wokół pomnika (zresztą bardzo słabego) - który uwypukla nagle jego rolę w kompozycji.
Nie muszę mówić, że żaden normalny człowiek nie usiądzie tam aby odpocząć lub zjeść lunch - to miejsce będzie używane jedynie przez niewielki procent mieszkańców podczas rocznic i świąt związanych z tym miejscem. Moim zdaniem wielkość tego placka jest nieuzasadniona, a rola jaką w całym Placu nagle zaczyna odgrywać "kamień" jest potwornie przerysowana. Projekt jest zły, żeby nie powiedzieć - negatywny. Śmiem twierdzić, że obecna przestrzeń betonplacu jest o wiele przyjaźniejsza od proponowanej.

Warto aby decydenci zobaczyli najpierw jak na świecie tworzy się przestrzeń publiczną. A nie tworzy się jej poprzez zlecenie tego zadania na zasadzie pozbycia się problemu, lecz poprzedza to analizami - architektonicznymi, urbanistycznymi, psychologicznymi, socjologicznymi, drogowymi, przyrodniczymi itd.. To cały proces - na zachodzie zajmuje on zwykle większość czasu przeznaczonego na projekt - bo jasne jest dla wszystkich jak ważne są to zagadnienia.
W Olsztynie jednak mamy do czynienia z kompletnym mydleniem oczu (w zeszłym roku Ratusz obiecywał konkurs) i proponowaniem nijakich projektów.
tomasz birezowski FRO
 
Posty: 473
Rejestracja: 25 lutego 2010, 09:39

O:Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Śródmieścia

Postautor: Marcelina Ch.Kuberska » 08 marca 2010, 13:11

Przyzwyczajono nas do tego,że zaniedbuje się przestrzenie publiczne, czy budynki do tego stanu, że jakakolwiek forma poprawy nas cieszy. I tak jest w tym wypadku.
Proszę Państwa spójrzcie na ten obrazek jak na realną rzeczywistość, koło której będziecie przechodzić codziennie, a nie ładną czystą wizualizację.
Kompozycja przestrzeni daje określony komunikat.
Ta przestrzeń jest smutna, nudna, usiłuje być patetyczna w sposób w jaki wyrażano się 30 lat temu.
Zastanówmy się czym ma być ten plac ? Upamiętnieniem wspaniałej , współczesnej idei solidarności.
Tę ideę powinniśmy pokazywać używając współczesnych środków wyrazu i kompozycji przestrzennej.
Współczesne miasto nie jest już nieprzyjazną betonową przestrzenią.( myślę tu o obrazku typu Warszawa z Czterdziestolatka ) Współczesne miasto jest humanistyczne- przyjazne ludziom. Nie jesteśmy stolicą, gdzie muszą być ogromne przestrzenie do organizacji wielkich świąt państwowych. Nie potrzebujemy przestrzeni monumentalnych. Z resztą obok jest już jedna kompozycja monumentalna, "Szubienice" plus plac i ona wystarczy. Poza tym Szubienice to dobra kompozycja urbanistyczna pokazująca, poprzez proporcje i formę odnoszącą się do konkretnej przestrzeni, ducha czasów.
Plac Solidarności powinien być w stylu epoki. I symbolizować swoją formą ducha tej idei. Przypomnę że mamy jeszcze jedną przestrzeń publiczną zniszczoną przez monument. Chodzi mi o Plac Konsulatu, który przyozdobiony grobową rzeźbą orała białego, zniszczył klimat placu miejskiego. Ale ok tamten plac już stoi i funkcjonuje. Ten jest na razie tylko na wizualizacji. Może można go jeszcze zhumanizować?
I przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie - jaką ten plac ma funkcję i dlaczego ?
Czy możemy poprosić admina o wrzucenie założeń dla projektu tego placu?
na pewno coś takiego było zrobione.
Marcelina Ch.Kuberska
 
Posty: 146
Rejestracja: 22 lutego 2010, 23:01

O:Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Śródmieścia

Postautor: tomasz birezowski FRO » 08 marca 2010, 14:48

Marcelina Ch.Kuberska FRO napisał:[/]Plac Konsulatu, który przyozdobiony grobową rzeźbą orała białego, zniszczył klimat placu miejskiego. Ale ok tamten plac już stoi i funkcjonuje.[/quote]

jedno sprostowanie - właśnie Pl.Konstytucji pokazuje że nie funkcjonuje - trudno dziś znaleźć w tym miejscu klimat sprzed budowy "Orła", i to powinna być dla nas najlepsza nauczka.
tomasz birezowski FRO
 
Posty: 473
Rejestracja: 25 lutego 2010, 09:39

O:Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Śródmieścia

Postautor: Marcelina Ch.Kuberska » 09 marca 2010, 21:44

sprawa wyboru wyglądu pomników i konsultacje we Wrocławiu
http://www.architeon.pl/index.php/wiado ... ikach.html
Marcelina Ch.Kuberska
 
Posty: 146
Rejestracja: 22 lutego 2010, 23:01

O:Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Śródmieścia

Postautor: Piotr Kuszaba » 10 marca 2010, 01:05

Jeżeli chodzi o drugi punkt, czyli "Poprawa walorów rekreacyjnych mających na celu powiązanie otoczenia planetarium i Parku im. J. Kusocińskiego" to w tym projekcie widzę chyba tylko okrągły kształt proponowanego placu, który jakoś koresponduje z kopułą planetarium. Na tym poprawa się kończy, bo ten ukośny chodni słabo usprawnia walory rekreacyjnych tych przestrzeni.

Ja spodziewałbym się bardziej rzeczywistego powiązania parku Kusocińskiego i otoczenia planetarium rozerwanych przez Al. Piłsudskiego. Proponuje koncepcję zbudowanie w tym miejscu nadziemnego przejście dla pieszych i rowerzystów. Połączyło by to nie tylko dwa zielone obszary Olsztyna, ale też ułatwiło by dostęp do biblioteki, planetarium i galerii (przy wylocie ul. Kościńskiego częstym widokiem jest ktoś przebiegający na drugą stronę Piłsudskiego).
Widziałbym takie przejście jako konstrukcję żelazną, coś jakby nasze małe Millenium Bridge.

Pozdrawiam,
Piotr
Piotr Kuszaba
 
Posty: 5
Rejestracja: 28 lutego 2010, 17:43

O:Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Śródmieścia

Postautor: tomasz birezowski FRO » 11 marca 2010, 00:49

Główne założenia do projektowania Placu Solidarności to:
- Opracowanie koncepcji placu mającego za zadanie wyeksponowanie miejsca kultu pamięci narodowej – istniejącego pomnika.
- Poprawa walorów rekreacyjnych mających na celu powiązanie otoczenia planetarium i Parku im. J. Kusocińskiego
- Możliwość wykorzystania placu dla organizacji imprez kulturalnych i artystycznych.
- Zwiększenie ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tej części miasta, przy minimalnych nakładach finansowych.

Zbigniew Gustek MZDiMWitam

Dziękuję Panu za zamieszczenie założeń projektowych.
Poniżej przedstawiam przykłady podobnych inwestycji z ostatnich kilku miesięcy, które były organizowane poprzez realizacje konkursowe.
Moim zdaniem pokazują one przepaść cywilizacyjną jaka istnieje w podejściu do przestrzeni miejskiej w naszych miastach. W końcowej części odpowiedzi odniosę się bezpośrednio do założeń projektowych przez Szanownego Pana Przedstawionych.

1. Opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji Placu 20 Października w Mosinie
2009-12-23
link: http://www.a-ronet.pl/index.php?mod=konkurs&k_id=618

Cytaty niektórych założeń projektowych:
- "Celem naszej koncepcji jest nadanie miastu nowej wyraźnej tożsamości poprzez wprowadzenie w jego sercu czyli na placu 20 października oryginalnej jakości funkcjonalno-wizualnej, która sprawiłaby że Mosina zaczęłaby być postrzegana jako miejsce charakterystyczne, łatwo identyfikowalne, warte odwiedzenia i najzwyczajniej modne."
- "...postrzeganie miasta jako miejsca ciekawego inwestycyjnie, otworzenie możliwości organizacji imprez o większym niż tylko lokalnym znaczeniu."
- "należy zlokalizować atrakcję, która poprzez swoją oryginalność a jednocześnie funkcjonalność zadziała jak magnes i stanowić będzie o nowej tożsamości i identyfikacji miejsca. Nie chcieliśmy jednak by ten nowo wprowadzany element był zupełnie oderwany od obecnego charakteru miasta i jego historii, a także odpowiadał skali mosińskiego rynku. "
- "nie chcieliśmy aby funkcja nowo projektowanego placu ograniczała się tylko do bycia oryginalnym w formie, działającym okazjonalnie wybiegiem dla modelek i modeli. W zasadzie rola ta to tylko pretekst do stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni gdzie na scenie utworzonej z pięciu kamiennych, owalnych podestów jak i małej pojedynczej sub-scenie mogą rozgrywać się rożne wydarzenia kulturalno-społeczne..." itd...

2. Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Placu Niepodległości im. R. Dmowskiego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w sąsiedztwie kościoła Św. Rocha w Białymstoku
2009-12-18
link: http://www.a-ronet.pl/index.php?mod=konkurs&k_id=615

Cytaty niektórych założeń projektowych:
- "Obecnie żaden z budynków w otoczeniu kościoła Rocha, tworzących pierzeję dla projektowanego placu nie pełni funkcji kulturalno – oświatowej ani rozrywkowej. Bez rozbudowy programu funkcjonalnego w tej części miasta plac, na którym powinno tętnić życie, może przez większą część roku być jedynie „granitową pustynią”. Niezmiernie istotne jest takie kształtowanie posadzki placu, by pod jego płytą oprócz parkingów podziemnych wytworzyć miejsce do wykreowania nowej funkcji będącej magnesem dla turystów i mieszkańców."
- "Na ukształtowanie posadzki placu główny wpływ miała oś kompozycyjna z ulicy Lipowej oraz ośmioboczny rzut kościoła Rocha, który wyznaczył oś widokową w kierunku Al. Piłsudskiego. Za główny motyw do ukształtowania posadzki placu posłużył, romb utworzony z połączenia dwóch trójkątów równobocznych. Moduł ten został zaczerpnięty z geometrycznej bryły kościoła oraz pokrywa się z poprowadzonymi osiami z ul. Lipowej i z Al. Piłsudskiego. Posadzka placu wykonana z gładkich płyt tworzących siatkę rombów ( zaczerpnięta z detalu kościoła Rocha) ma symbolizować okres po odzyskaniu niepodległości."
- "Pod Placem Niepodległości wprowadzono funkcję muzealno-wystawową, związaną z drogą państwa polskiego do odzyskania niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem historii na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej. W obiekcie przewiduje się miejsce na lekcje historii dla szkół."


3.Konkurs na "Pomysł na rewitalizację przestrzeni publicznej w Stopnicy"
2009-10-14
link: http://www.a-ronet.pl/index.php?mod=nagroda&n_id=1486

Cytaty niektórych założeń projektowych:
- "Rewitalizacja, według specjalistów ze Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, jest to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.
Rewitalizacja Stopnicy będzie odbywać się z zachowaniem walorów historycznych, z podkreśleniem jej unikalności i lokalnej specyfiki, w zgodzie z wartościami i potrzebami lokalnej społeczności."
- "- nadanie ładu przestrzennego, przeprojektowanie i zagospodarowanie terenów przeznaczonych do rewitalizacji
- poszanowanie i wzmocnienie istniejących uwarunkowań urbanistycznych, historycznych, widokowych i funkcjonalnych
- aktywizacja przestrzeni poprzez wprowadzenie atrakcyjnego stałego i sezonowego programu użytkowego odpowiadającego na potrzeby wszystkich grup użytkowników – mieszkańców jak i turystów, dostępnego także dla osób niepełnosprawnych
- powiązanie płyty rynku w Stopnicy z projektowanymi budynkami pierzei zachodniej oraz wzmocnienie powiązań z terenami otaczającymi
- zaproponowanie rozwiązań materiałowo- przestrzennych, które mogą być kontynuowane na pozostałych obszarach przestrzeni publicznej, planowanych do rewitalizacji"
- "W projekcie proponuje się podkreślenie powiązań widokowych i funkcjonalnych z terenami otaczającymi poprzez:
- podkreślenie głównego ciągu sąsiadujących przestrzeni publicznych: począwszy od targowiska, poprzez rynek, teren Urzędu Gminy oraz teren przeznaczony do wypoczynku
- podkreślenie osi placu;
- powiązanie z projektowanymi budynkami, kształtem działek, na których się znajdują oraz otoczeniem mozaiki pól. Docelowo należy rozważyć rewitalizację wszystkich prowadzących na rynek ulic z zastosowaniem proponowanych rozwiązań materiałowo-przestrzennych."

itd...


Odnośnie założeń projektowych do rewitalizacji Pl.Solidarności w Olsztynie:

- Opracowanie koncepcji placu mającego za zadanie wyeksponowanie miejsca kultu pamięci narodowej – istniejącego pomnika.

^ nie rozumiem dlaczego jest to główne założenie projektowe. Oczywiście, Plac posiada miejsce kultu pamięci narodowej, jakim jest pomnik, ale czy podporządkowywanie temu obiektowi prawie całej funkcji publicznej nie jest przesadą? Czy wszystkie place w Olsztynie muszą być symbolami historycznymi? Nie rozumiem tego podejścia - Pomnik spokojnie może sobie stać w swoim miejscu i wystarczy mu nadać odpowiednią rangę jedynie w jego najbliższym otoczeniu - święta przy nim obchodzone są kilka razy w roku. Co takiego na codzień ma tam niby robić mieszkaniec Olsztyna? jaką ofertę daje to miejsce, poza zachętą do jak najszybszej ewakuacji z terenu?

- Poprawa walorów rekreacyjnych mających na celu powiązanie otoczenia planetarium i Parku im. J. Kusocińskiego

^ nie znajduję żadnej poprawy tychże walorów. Droga po grobli, wyznaczonej wzdłuż parkingu i miejsca kultu nie jest żadnym zwiększeniem jej walorów w stosunku do obecnego stanu. Na dodatek wprowadzono schody, a dla niepełnosprawnych zupełnie nieprzydatną rampę (myślę że wybiorą raczej drogę okrężną zamiast wspinaczki). Kompozycyjnie układ wprowadzł gigantyczny chaos w okolicy - kółko, oś poprzeczna, trójkątny parking - ze spokojnej przestrzeni robi się masa nieczytelnych elementów formalnych.

- Możliwość wykorzystania placu dla organizacji imprez kulturalnych i artystycznych.

^ nie widzę mozliwości organizowania w projektowanej przestrzeni imprez kulturalnych i artystycznych, które nie zakłócałyby kontekstu wyolbrzymionej roli pomnika na placu. Trudno sobie wyobrazić, aby w jedynej płaskiej "okrągłej" części, przeznaczonej dla ludzi (poza drogą na "grobli") zorganizowano np. koncert rockowy, lub odważną wystawę artystyczną. Kompozycja projektowanego placu siłą rzeczy narzuca możliwość organizowania na nim jedynie imprez polityczno-patryiotycznych, mało zwiazanych z miejskim charakterem placu.

- Zwiększenie ilości miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tej części miasta, przy minimalnych nakładach finansowych

^ w jaki sposób miasto ma zamiar zrekompensować utratę przestrzeni publicznej na rzecz parkingu? Czy uważa Pan za normalne, że w centrum 200-tys. miasta znika połowa największego placu w śródmieściu na rzecz zwykłego, wprowadzonego najtańszym kosztem parkingu? Ewentualne zmiany tego stanu rzeczy bedą bardzo trudne - obliguje do tego 5-letni okres "zamrożenia" ze wzgledu na dotacje Unijne, oraz mentalność użytkowników dróg, którym bardzo ciężko jest odebrać raz zagarniętą przez nich przestrzeń.Niestety uważm, że projekt kompletnie nie odpowiada potrzebom mieszkańców. Nic dziwnego, skoro nigdy nie był z nimi dyskutowany. Założenia projektowe są moim zdaniem niepoprawne i napisane jedynie pod kontekst łatwego zwiększenia przestrzeni parkingowej - to tak naprawdę o to w nim chodzi.

Jeśli miasto ma zamiar nadal traktować przestzreń publiczną (naszą wspólną) jak zło konieczne to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Plac po przebudowie będzie jeszcze bardziej odpychającym miejscem, które nie daje żadnej oferty dla mieszkańcow. Czasy projektów z "ławeczkami i podświetlonymi drezewkami" minęły wraz z całą tandetą lat 80\'tych.
Tego typu projekty nie opierają się obecnie na tak infantylnym podejściu - nie widzę niestety aby urzędnicy zdawali sobie z tego sprawę.

Smutne jest to zwłaszcza w czasach kiedy wymiana informacji jest tak łatwa. Wystarczy zajrzeć do internetu i poszukać tego co dzieje sie w tych kwestiach w kraju i za granicą. Skoro dostajemy dotacje - postarajmy się wykorzystać je z głową i wycisnąć z takich miejsc coś wiecej niż skwerek godny raczej kilkunastotysięcznego miasteczka.

Konkluzja - projekt jest nieadekwatny do rangi miejsca - proponuję porzucenie obecnego rozwiązania i zorganizowanie (zgodnie z obietnicami) otwartego konkursu architektoniczno-urbanistycznego zgodnego ze standardami obowiazującymi przy tego typu przedsięwzieciach - innaczej kolejne 5 lat, lub wiecej będzie zmarnowane.

pozdrawiam

tomasz birezowski FRO
tomasz birezowski FRO
 
Posty: 473
Rejestracja: 25 lutego 2010, 09:39

O:Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Śródmieścia

Postautor: ksionc69 » 22 marca 2010, 09:44

czemu zawsze pojawia się konkurs, to jest strata czasu, zanim konkurs potem projekt to kasa z Unii przechodzi obok. Mi się pomysły Miasta podobają. Mam nadzieję, że przy okazji weźmiemy się za Park Podzamcze i przede wszystkim Miasto naprawi tam ścieżki spacerowe (w okolicach Hotelu pod Zamkiem) doświetli Park oraz plac Zabaw za Restauracją Rybną wraz z fajną iluminacją wodospadu, Na dzień dzisiejszy jest to tylko miejsce picia piwa i niezbyt bezpieczne miejsce dla dzieci dla których plac zabaw został stworzony
ksionc69
 
Posty: 17
Rejestracja: 01 marca 2010, 13:14

O:Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Śródmieścia

Postautor: BorOl » 22 marca 2010, 14:56

Jeśli dobrze zrozumiałem tomasza birezowskiego to chodzi nie o gusta, ale o założenia. Projekt nie spełnia założeń, a same założenia nie odpowiadają standardom przyjmowanym w innych miastach, mogącym stanowić wzór dla konkursów w Olsztynie. To już nie jest kwestia gustu "podoba się lub nie". Ten problem można rozstrzygnąć zero-jedynkowo - projekt może spełniać kryteria lub nie - nie ma stanów pośrednich.
BorOl
 
Posty: 607
Rejestracja: 19 marca 2010, 10:24

O:Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Śródmieścia

Postautor: retusz » 22 marca 2010, 22:44

II. Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem

Czy to chodzi wyłącznie o plac Jedności Słowiańskiej czy też o ulicę 11-go listopada i jej zaplecze w kierunku ulicy Wyzwolenia? Czy to pod tym punktem kryje się wstawienie akwarium między zabytki? Można prosić o wizualizacje?
Gdzieś w internecie był projekt zabudowy parkingu przy Ratuszu. Rozumiem że to ma pasować do "Czarnej perły"? :S
retusz
 
Posty: 5
Rejestracja: 22 marca 2010, 21:23

O:Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Śródmieścia

Postautor: Spooky » 16 kwietnia 2010, 21:51

Taka mały szczegół na początek, żadne z proponowanych działań nie jest rewitalizacją przestrzeni w Olsztynie. Są to zwyczajnie przebudowy i renowacje. Proszę używać poprawnej terminologii.

Ponieważ decyzja o przebudowie placów została już podjęta i nie ma najmniejszego sensu dyskutować na ten temat to chciałbym poruszyć inną kwestię.

Czy jest jakiś dokument określający jak docelowo, w przyszłości miałoby wyglądać obszar centrum i starego miasta. Chodzi mi o globalne opracowanie, prezentujące koncepcje tego terenu pod względem turystycznym, kulturalnym i komunikacyjnym.
Spooky
 
Posty: 42
Rejestracja: 16 kwietnia 2010, 17:29

O:Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Śródmieścia

Postautor: admin_o » 08 września 2010, 08:09

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi wizualizacjami Placu Jana Pawła II.

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Załączniki
wizualizacja_placJPII_1.jpg
wizualizacja_placJPII_1.jpg (78.16 KiB) Przeglądany 27067 razy
wizualizacja_placJPII_1.jpg
wizualizacja_placJPII_1.jpg (78.16 KiB) Przeglądany 27067 razy
wizualizacja_placJPII_1.jpg
wizualizacja_placJPII_1.jpg (78.16 KiB) Przeglądany 27067 razy
admin_o
 
Posty: 378
Rejestracja: 08 lutego 2010, 12:11

O:Rewitalizacja obszaru Starego Miasta i Śródmieścia

Postautor: jarojk » 10 września 2010, 15:09

Witam
Co mi się rzuciło w oczy na wizualizacji ?? I co cechuje WSZYSTKIE remonty, "konsultowane" sprawy ??

BRAK MIEJSC PARKINGOWYCH Przy ratuszu było kilka miejsc parkingowych, fakt dosłownie kilka ale BYŁY a teraz ?? już ich nie będzie.
Dojazd do filharmonii - co powoduje? - zmniejszenie liczby miejsc parkingowych!
Remont Partyzantów - planowany - zmniejszenie miejsc parkingowych
Remont z przebudową Wojska Polskiego - zmniejszenie miejsc parkingowych ( na wysokości choćby baru Rodzynek)
Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów - zmniejszenie miejsc parkingowych ogólnodostępnych (oddanie dla UWM placu na Szrajbera)
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Nowowiejskiego , jestem bardzo za!! ale - znów zmniejszenie miejsc parkingowych
Na razie luźne dyskusje o "szubienicach" i cóż mamy ?? - diametralne zmniejszenie miejsc parkingowych
Aż się boję co będzie przy budowie tramwajów, i przebudowie placu przed dworcem !!

Pytanie do władz miasta - kiedy zamiast likwidować miejsca parkingowe jakieś stworzycie ??
Ile miejsc do parkowania zostało w tym roku stworzonych ??Ile zaplanowano na lata najbliższe, i proszę nie mówić mi o WPI tylko na ile są już przeznaczone środki!

pozdrawiam
niestety nie licząc na żadną odpowiedź, jak zwykle zresztą, to forum to totalna porażka Urzędu
jarojk
 
Posty: 145
Rejestracja: 30 marca 2010, 19:25

Następna

Wróć do Rewitalizacja