Strona 4 z 4

Odp: PDGO

Post: 22 kwietnia 2013, 13:49
autor: Tedek
Wymelduje się z domu i tyle dostaniecie kasy.

Odp: PDGO

Post: 22 kwietnia 2013, 13:56
autor: Tedek
polska zamieni się w ludzi bez zameldowania. NIe dośc że wstyd mieszkać w tym kraju i być polakiem to jeszcze rzad dowala wszystkim.

Odp: PDGO

Post: 22 kwietnia 2013, 14:03
autor: Tedek
Ponawiam pytanie! Kiedy uchwała zmniejszająca uposażenie urzędników w Olsztynie do 30% dotychczasowej ich pensji? Bo mało Warszawy nie rozerwaliście tym płaczem i tupaniem o podwyżki dla urzędników.

Doczekam się czy jak zwykle kawusia i ciasteczka w urzędzie?

Odp: PDGO

Post: 22 kwietnia 2013, 14:05
autor: BorOl
[quote=""jarojk" post=5061"]Owszem jest wykaz odnośnie "elektrośmieci", ale nie ma nic o innych odpadach, chociażby wymienionych przeze mnie we wcześniejszym poście. Jednocześnie w regulaminie nader często PDGO występuje...[/quote]Odpowiadałem użytkownikowi, dla którego problemem jest pozbycie się lodówki i telewizora, ale widzę, że użytkownikowi chyba nie o tę informację chodziło. ;)

Odp: PDGO

Post: 22 kwietnia 2013, 14:14
autor: kaminski.bartosz
Do użytkownika Tedek

Szanowny Panie

Znajduje się Pan na Platformie Konsultacji Społecznych. Forum to służy do prowadzenia przez użytkowników dyskusji, wymiany myśli, poglądów, opinii na temat konsultowanych w Gminie Miejskiej Olsztyn inwestycji i projektów miejskich oraz informowaniu mieszkańców o zamierzeniach i działaniach Urzędu. Proszę o trzymanie się tematu wątku w którym aktualnie się Pan znajduje.

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Post: 23 kwietnia 2013, 06:54
autor: hajny.tomasz
Zapraszamy na czat internetowy,
poświęcony zmianom w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz sposobowi wypełniania
i składania obowiązujących deklaracji.

Czat odbędzie się w środę,
24 kwietnia, o godzinie 17.00

www.czat.olsztyn.eu

Odp: PDGO

Post: 23 kwietnia 2013, 07:20
autor: Katarzyna Ludwiszewska
Do jarojk

Odpady problemowe typu wielkogabaryty, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady remontowe można zawieźć do OZK na ul. Lubelskiej 43d już teraz. Elektroodpady z gospodarstw domowych przyjmowane są bezpłatnie, z pozostałe odpady trzeba zapłacić. Oprócz OZK są w Olsztynie firmy, które odbierają elektroodpady z domu (jak zostało to już wcześniej napisane. OZK przygotowuje się do budowy Punktu Dobrowolengo Gromadzenia Odpadów przy Zakładzie ul. na Lubelskiej. Będzie tam można pozostawić wszelkie rodzaje odpadów, nie tylko elektroodpady i wielkogabaryty ale również odpady problemowe typu: chemikalia, opakowania po farbach i lakierach, rtęć, skoszoną trawę, itd.

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Post: 23 kwietnia 2013, 07:26
autor: Katarzyna Ludwiszewska
[quote=""jarojk" post=5054"][quote=""Katarzyna Ludwiszewska" post=5049"]Jeśli 5 osobowa rodzina nie będzie segregować odpadów, to zapłaci co miesiąc za ich odbiór 72,05 zł. Aby obniżyć koszty odbioru odpadów i dbać o środowisko - co jest naszym obowiązkiem, nie tylko ustawowym ale i moralnym, 5 osobowa rodzina, jak każda inna, powinna segregować odpady. W tej sytuacji miesięczy koszt odbioru odpadów wyniesie 49 zł, co stanowi znaczną różnicę w stosunku do odbioru odpadów niesegregowanych.
Do tej pory przeciętny Polak płacił za odpady i teraz też będzie - zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci. Wytwarzamy odpady więc musimy zapłacić za ich unieszkodliwienie. Nie można już wywieźć ich na składowisko, co było stosunkowo tańsze, teraz trzeba odpady poddać procesowi unieszkodliwienia, wybrać z nich to co nadaje się do powtórnego przetworzenia, doprowadzić je do takiego stanu aby jak najmniej z nich trafiło do składowania, a to koszutje.[/quote] Proszę mi powiedzieć w jaki sposób mieszkańcy kamienic w śródmieściu, gdzie bardzo często jest jeden kontener na kilka/kilkanaście budynków mają segregować śmieci?? Czy miasto zrobi cokolwiek - oprócz wyciągania ręki po pieniądze - w kierunku umożliwienia mieszkańcom segregacji??[/quote]


W Uchwale Rady Miasta nr XXXIII/601/13 z dn. 7.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów znalazł się zapis, iż "W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Olsztyn wyposaży nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz zapewni utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym".Oznacza to, że Gmina Olsztyn ustawi pojemniki również do segregowania odpadów.

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Post: 09 maja 2013, 11:15
autor: Tedek
Mam pytanie odnośnie zameldowania. Czy jak wymelduję się to także będę musiał płacić ten haracz/podatek?

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Post: 09 maja 2013, 12:17
autor: Katarzyna Ludwiszewska
[quote=""Tedek" post=5093"]Mam pytanie odnośnie zameldowania. Czy jak wymelduję się to także będę musiał płacić ten haracz/podatek?[/quote]

Opłata obowiązuje wszystkich. Zgodnie z zasadą: zanieczyszczający płaci, wytwarza Pan odpady i ma obowiązek płacić za ich unieszkodliwienie. Nie ma znaczenia czy się Pan wymelduje, czy nie. Deklaracja odnosi się do osób zamieszkujących w nieruchomości, a więc jeśli Pan zamierza nadal mieszkać w miejscu, z którego chce się Pan wymeldować opłata powinna być uinszczana. Jeśli zmieni Pan miejsce zamieszkania, należy zgłosić zmianę. Wtedy opłata nie będzie naliczana w miejscu, w którym Pan przestał mieszkać. Oczywiście właściciel nieruchomości, w kótrej Pan zamieszka ma również obowiązek zgłoszenia nowego mieszkańca.

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Post: 09 maja 2013, 15:48
autor: Tedek
Szykujcie się na falę bezdomnych z mieszkaniami, będzie ubaw w licpu :evil:

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Post: 09 maja 2013, 15:59
autor: Tedek
PS Znając naszych urzędników zaraz powstaną rodzinne firmy zajmujące się transportem śmieci. Bo jak tu nie skorzystać z możliwości zarabiania dużej sumki pieniędzy. :dry:

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Post: 06 czerwca 2013, 10:13
autor: Tedek
[quote=""Tedek" post=5096"]Szykujcie się na falę bezdomnych z mieszkaniami, będzie ubaw w licpu :evil:[/quote]

Tak jak pisałem wcześniej. Hahaha właśnie dowiedziałem się, że Warszawa wyludniła się z 2,5 miliona osób zamieszkałych zostało jedynie 600 tysięcy. Oczywiście tylko na papierze :D


PS Ile zostało Olsztynian?


Link do artykułu: Link

Odp: Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Post: 07 czerwca 2013, 08:07
autor: kaminski.bartosz
Dziękujemy za uwagę. Nie prowadzimy już konsultacji społecznych w tej sprawie.