Strona 1 z 1

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Olsztyna

Post: 19 października 2010, 13:23
autor: admin_o
Wydział Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna zawiadamia o możliwości zapoznania się z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Olsztyna na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem 2015 – 2018, wniesienia uwag i wniosków w terminie od 11.10.2010 r. do 1.11.2010 r. w siedzibie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, ul. Knosały 3/5, bud. B, pok. 104

25 października rozpocznie się proces konsultacji społecznych Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014. Na dzień 4 listopada planowane jest spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. O dokładnym terminie i miejscu konsultacji powiadomimy w niedługim czasie.

O:Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Olsztyna

Post: 25 października 2010, 07:58
autor: admin_o
Zapraszamy Państwa na konsultacje społeczne Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Olsztyna na lata 2011-2014, które odbędą się 4.11.2010r. o godzinie 17:00 w sali Ośrodka Badań Naukowych przy ul. Partyzantów 87 w Olsztynie.

O:Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Olsztyna

Post: 05 listopada 2010, 18:51
autor: Kacprzycki
czekam teraz na protokół z wczorajszego spotkania. Błędów była wręcz ogromna ilość - poprawki i odpowiedzi na pytania, które pozostały bez odpowiedzi również mile widziane.

O:Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Olsztyna

Post: 12 listopada 2010, 14:53
autor: admin_o
Zapraszamy do zapoznania się z notatką ze spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 4.11.2010r.

O:Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Olsztyna

Post: 17 listopada 2010, 15:16
autor: admin_o
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym ze spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 4.11.2010r. Film dostępny na www.oti.olsztyn.eu

Odp: O:Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Olsztyna

Post: 17 stycznia 2012, 15:56
autor: santiagowicz
Czy miasto podejmuje jakiekolwiek kroki w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, jaka weszła w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. ?