Strona 5 z 6

Odp: Zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego

Post: 26 kwietnia 2012, 18:31
autor: jurek
??????? "została ustanowiona notarialnie odpowiednia służebność przejścia na rzecz Gminy Olsztyn zapewniająca jej dostęp do jeziora". !!!!!!!!!

Odp: Zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego

Post: 27 kwietnia 2012, 19:02
autor: bartek_b
Proszę o wyjaśnienie przystępnym językiem (nie jestem prawnikiem) co oznacza zdanie: "została ustanowiona notarialnie odpowiednia służebność przejścia na rzecz Gminy Olsztyn zapewniająca jej dostęp do jeziora."
Jak do powyższego ma się fakt postawienia ogrodzenia zamykającego dojście do linii brzegowej?

Odp: Zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego

Post: 15 maja 2012, 07:36
autor: Marcin Gędzior
[quote=""bartek_b" post=3187"]Proszę o wyjaśnienie przystępnym językiem (nie jestem prawnikiem) co oznacza zdanie: "została ustanowiona notarialnie odpowiednia służebność przejścia na rzecz Gminy Olsztyn zapewniająca jej dostęp do jeziora."
Jak do powyższego ma się fakt postawienia ogrodzenia zamykającego dojście do linii brzegowej?[/quote]

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna informuję, że pojęcie służebności jako ograniczonego prawa rzeczowego, zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 ze zm.).
Zatem zgodnie z art. 285 § 1. ww. ustawy, nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).
Ponadto w myśl art. 27 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (jedn. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019) zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

Odp: Zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego

Post: 15 maja 2012, 10:15
autor: BorOl
[quote=""Marcin Gędzior" post=3259"]pojęcie służebności jako ograniczonego prawa rzeczowego, zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 ze zm.).[/quote]Ja wprawdzie również nie jestem prawnikiem, ale chciałbym zauważyć, że kwestia służebności opisana jest w dziale III Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93), a nie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Odp: Zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego

Post: 03 czerwca 2012, 17:39
autor: bartek_b
Powtórzę moją prośbę:
Proszę o wyjaśnienie przystępnym językiem (nie jestem prawnikiem) co oznacza zdanie: "została ustanowiona notarialnie odpowiednia służebność przejścia na rzecz Gminy Olsztyn zapewniająca jej dostęp do jeziora."
Pana wyjaśnienie nie jest napisane przystępnym, powszechnie zrozumiałym językiem. Proszę nie przytaczać mi kolejnych ustaw tylko wyjaśnić co one znaczą.

Napisał Pan:
Ponadto w myśl art. 27 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (jedn. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019) zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.
Jak rozumiem ogrodzenie zostanie zdemontowane i będzie można swobodnie korzystać z linii brzegowej?

Odp: Zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego

Post: 01 sierpnia 2012, 13:55
autor: Suchar
Na jakim etapie znajdują się prace nad projektem zagospodarowania brzegów Jeziora Krzywego?

Odp: Zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego

Post: 06 sierpnia 2012, 14:49
autor: Marcin Gędzior
[quote=""Suchar" post=3865"]Na jakim etapie znajdują się prace nad projektem zagospodarowania brzegów Jeziora Krzywego?[/quote]

Pod hasłem "Zagospodarowanie brzegów jeziora Krzywego " Gmina Olsztyn realizuje dwa projekty:

1. Projekt "Przygotowanie Stref przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej, Zatoki Miłej i Słonecznej Polany"
Projekt ten realizowany jest w formule “Zaprojektuj i Wybuduj”. W dniu 04.01.2012r została podpisana umowa z Wykonawcą, który powinien zakończyć okres projektowania w 3 kwartale 2012r.

2. Projekt „Budowy całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie”
Projekt budowlany został zakończony, a Gmina Olsztyn uzyskała „decyzje zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę”. W chwili obecnej przygotowywane są niezbędne dokumenty umożliwiające przystąpienie do wyboru Wykonawcy robót, który powinien zostać wybrany w 4 kwartale 2012r.

Odp: Zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego

Post: 08 sierpnia 2012, 08:54
autor: Suchar
Dziękuję za odpowiedź.

Czy mógłby Pan zatem podać informacje dotyczące Wykonawcy projektu "Przygotowanie Stref przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej, Zatoki Miłej i Słonecznej Polany"?

Chciałbym się również dowiedzieć, kiedy rozpoczną się prace budowlane związane z przygotowaniem Stref przedsiębiorczości, jak i z budową całorocznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że podanie dokładnych dat nie jest jeszcze możliwe. :)

Odp: Zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego

Post: 08 sierpnia 2012, 12:35
autor: Marcin Gędzior
Czy mógłby Pan zatem podać informacje dotyczące Wykonawcy projektu "Przygotowanie Stref przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej, Zatoki Miłej i Słonecznej Polany"?


Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie

Chciałbym się również dowiedzieć, kiedy rozpoczną się prace budowlane związane z przygotowaniem Stref przedsiębiorczości...


Roboty budowlane rozpoczna się niezwłocznie po wykonaniu projektu budowlanego i uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę. Etap ten powinien nastąpić na przełomie 3 i 4 kwartału 2012r.


...jak i z budową całorocznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej?


Prace budowlane rozpoczną się po wyborze Wykonawcy robót, który powinien nastąpić w 4 kwartale 2012r.

Odp: Zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego

Post: 09 sierpnia 2012, 14:48
autor: jurek
Czy to prawda, ze kosztorysy sa przeszacowane i jaki to ma wplyw na rozpoczecie robot? :(

Odp: Zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego

Post: 14 września 2012, 10:08
autor: jurek
Chciałbym się wreszcie dowiedzieć, kiedy rozpoczną się prace budowlane związane zagospodarowaniem brzegów jeziora Krzywego a w szczególności przystani na Jodłowej.

Odp: Zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego

Post: 28 września 2012, 18:02
autor: BorOl
Ogłoszono przetarg na budowę całorocznej infrastruktury sportowo–rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie: https://www.bip.olsztyn.eu/bip/index.ph ... &id=287053

Odp: Zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego

Post: 30 listopada 2012, 11:14
autor: Suchar
Od kilku tygodni obok przystanku autobusowego "Zatoka Miła" prowadzone są roboty budowlane. Czy ma to związek z budową infrastruktury nad jeziorem Krzywym? Co powstaje w tym miejscu?

Odp: Zagospodarowanie brzegów Jeziora Krzywego

Post: 30 listopada 2012, 12:04
autor: Marcin Gędzior
[quote=""Suchar" post=4422"]Od kilku tygodni obok przystanku autobusowego "Zatoka Miła" prowadzone są roboty budowlane. Czy ma to związek z budową infrastruktury nad jeziorem Krzywym? Co powstaje w tym miejscu?[/quote]

Rozpoczęte zostały roboty w ramach projektu "Przygotowanie Stref przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej, Zatoki Miłej i Słonecznej Polany"
Szczegóły dotyczące tego projektu w poście #2610 w 3 zakładce.

C.D.

Post: 31 stycznia 2013, 11:10
autor: jurek
Ponawiam pytanie. Na jakim etapie znajduje się i od czego zależy rychłe rozpoczęcie inwestycji zagospodarowania brzegów jeziora Krzywego?