Strona 1 z 1

Re: Projekt Uchwały w sprawie udzielania dotacji

Post: 26 lutego 2018, 09:53
autor: lempek.ariel
Prezydent Olsztyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, do udziału w konsultacjach. Celem przygotowywanej uchwały jest udzielanie dotacji na realizację zadań innych niż wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi i propozycje do projektu uchwały można składać w formie elektronicznej do dnia 20 marca 2018. na adres ngo@olsztyn.eu

Do pobrania:

projekt Uchwały,
załącznik nr 1 do projektu Uchwały,
załącznik nr 2 do projektu Uchwały,
załącznik nr 3 do projektu Uchwały,
załącznik nr 4 do projektu Uchwały,
załącznik nr 5 do projektu Uchwały,
Zarządzenie nr 66 Prezydenta Olsztyna z dnia 23 lutego 2018 r.