Strona 4 z 4

jakie lampy?

Post: 26 sierpnia 2011, 09:39
autor: marcin
Z przedstawionych tu lamp jedynie słuszny wybór to lampa City Spirit.

strategia meblowania

Post: 26 sierpnia 2011, 09:44
autor: marcin
Z przedstawionych opcji wybór jest jeden -lampa Citi Spirit.

Odp: Strategia Meblowania

Post: 26 sierpnia 2011, 09:53
autor: marcin
Opcja nr.1i2 czyli "pały" odpada ,najbardziej odpowiednia dla tego miejsca jest opcja nr4 -Citi Spirit. Pozdrawiam.

Odp: Strategia Meblowania

Post: 26 sierpnia 2011, 10:46
autor: Wojciech Jaroty
[quote=""marcin" post=1768"]Opcja nr.1i2 czyli "pały" odpada ,najbardziej odpowiednia dla tego miejsca jest opcja nr4 -Citi Spirit. Pozdrawiam.[/quote]

Proponuję powstrzymać się od wpisywania pustych tekstów bez uzasadnienia typu "City Spirit i już". Przecież od razu widać, że jest Pan podstawiony od producenta tej oprawy i nie leży Panu na sercu dobro naszego miasta.

Odp: Strategia Meblowania

Post: 15 września 2011, 00:54
autor: bartek_b
1. Kioski RUCHu - estetyczne, funkcjonalne, podobają mi się.
2. Stojaki rowerowe - w końcu sensowne, myślę, że wystarczą 3 oficjalne modele, m.in. listek. Powinny być dopasowane do okolicy, w której się znajdą.
3. Lampy przed Ratuszem - żadna z zaprezentowanych, doceniam Pani wysiłki ucywilizowania placu, ale uważam, że dominującym budynkiem przy tym placu powinien pozostać Ratusz i względme niego powinna być dopasowana Mała Architektura.
4. Co dalej z motywem listka? Tzn. wykorzystania go w formie siedzisk, tablic informacyjnych przy wjeździe do Olsztyna, do wykorzystania jako logo inwestycji przyjaznych środowisku i mieszkańcom, np. tramwaj, autobusy na gaz, firmy korzystające z odnawialnych źródeł energii, sklepy bazujące na produktach lokalnych, itd.

Odp: Strategia Meblowania

Post: 15 września 2011, 11:56
autor: santiagowicz
A czemu nie zmieniono szpetnego słupka z nazwą ulicy, który straszy przy niedawno wyremontowanym placu Konsulatu? Grube miliony włożono w granit, a paru złotych na stylowy słupek już zabrakło? Podobnie rzecz się ma z tabliczką "Fosa Zamkowa" przy Amfiteatrze. Amfiteatr nowy, a tutaj kawał plastiku na kijku.

Odp: Strategia Meblowania

Post: 30 października 2011, 10:52
autor: Suchar
Szanowna Pani Marcelino,

w poście z 19 sierpnia 2011 roku napisała Pani, że lampy City Spirit będą zamontowane na Placu Jedności Słowiańskiej. Czy rzeczywiście, montowane obecnie lampy pod Wysoką Bramą, to typ City Spirit?

Odp: Strategia Meblowania

Post: 31 października 2011, 08:02
autor: Marcelina Ch.Kuberska
tak, czekamy na oprawy

kolejne działania w strategii

Post: 03 stycznia 2012, 12:57
autor: Marcelina Ch.Kuberska
Strategia Meblowania jest kontynuowana i będzie rozwijana dlatego podejrzewam,że tego wątku na forum nie zamkniemy nigdy i będziemy go traktować jako miejsce dyskusji o małej architekturze.
W tym miejscu chciałabym poinformować użytkowników forum co się dzieje w obrębie tego projektu.
Obecnie przygotowujemy Strategię jako Zarządzenie Prezydenta Miasta. Nie chcę na razie podawać projektowanej treści tego dokumentu ale napiszę jakie będzie on miał znaczenie.
Strategia Meblowania to kilka prostych zasad i procedur, które mają zharmonizować wszystkie elementy małej architektury stawiane przez nieskończoną ilość podmiotów. Zasady zakładają podział miasta na strefy, ogólne wytyczne formalne w tych strefach oraz rozdzielają meblowanie podstawowe od meblowania designerskiego. Chodzi o to, że pewne przestrzenie np. pasy drogowe tereny używkowe wokół instytucji, wnętrza osiedli itp. są meblowane przez jednostki miejskie ( drogowców, służby, spółki miejskie ) a inne przestrzenie wyróżnione są i powinny być projektowane całościowo przez architektów. Te ostatnie to przestrzenie -design gdzie nie muszą obowiązywać zasady podstawowe...ale pod projektem musi być podpisany architekt czy designer. Decyzję czy dana przestrzeń/ teren/obszar może mieć status design podejmuje Biuro Planowania przestrzennego decyzją Architekta Miasta. W przestrzeniach design architekci mają pełną dowolność projektowania form. Place i obszary lub miejsca wyróżnione mogą być zarówno kolorowe i szalone jaki i poważne, dostojne. Wszystko zależy od funkcji miejsca.
Kolejnym kluczowym elementem opracowywanej strategii jest procedura uzgadniania projektów-strategia wyraźnie definiuje wszystkie elementy małej architektury, nośniki informacji wizualnej, reklamy, drobne obiekty funkcjonalne ( np. stragany handlowe) i zobowiązuje wszystkie jednostki gminne do uzyskania pozytywnej opinii urzędników odpowiedzialnych za estetykę miasta przed umieszczeniem obiektu na terenie miasta. Będzie to więc w końcu podstawa prawna, do tego by Biuro Planowania Przestrzennego z Architektem Miasta miało kontrolę nad jakością powstających obiektów.
Dodatkowo i równolegle powstaje olsztyński katalog mebli miejskich, który zbiera typy obiektów i przyporządkowuje je do danych przestrzeni, ulic i stref. Dzięki temu skatalogowaniu używanych typów obiektów będzie nam łatwiej uporządkowywać meble w obrębie danych ulic, dawać wytyczne dla inwestycji i remontów. I tak w katalogu znajdują się już nowe śródmiejskie grafitowe śmietniki, stojaki rowerowe 'listek" nowe ławki dla Starego Miasta, które postawiliśmy na Placu Jedności Słowiańskiej, czy ławki z Placu Jana Pawła, które mają być dedykowane Alei M.J. Piłsudskiego. W katalogu znajdują się też nowe meble dla Jeziora długiego, leśne tablice informacyjne czy typy słupków, barierek i stojaków rowerowych dla strefy historycznej. Katalog będzie tworzony w trybie ciągłym i nieustającym. Poniżej przedstawiam ilustrację pokazującą naczelny schemat strategii meblowania.

strategiameblowaniapionowyschematminiforum.jpg

designmini.jpg

Odp: kolejne działania w strategii

Post: 09 stycznia 2012, 13:10
autor: santiagowicz
Tak na marginesie, czemu nazwy poszczególnych stref są angielskie? Polacy nie gęsi ;-)

Przechodząc do meritum, czy treść zarządzenia, szczególnie w zakresie odnoszącym się do nośników informacji (reklamy) będzie wpisywana do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego, aby wiązała nie tylko podmioty komunalne (gospodarujące mieniem komunalnym, którego ilość jest ograniczona), ale także podmioty prywatne, w szczególności właścicieli budynków i działek w miastach?

Już wcześniej kilka razy pisałem, że jest to w istocie jedyna droga, aby skutecznie walczyć o jakość całości przestrzeni miejskiej, nie zaś tylko jej fragmentów.

Odp: kolejne działania w strategii

Post: 10 stycznia 2012, 13:21
autor: Marcelina Ch.Kuberska
oczywiście.
Ale proszę pamiętać,że SIM to coś innego niż Strategia meblowania.
Generalnie działania i wytyczne dotyczące wizerunku miasta zamkniemy w tzw. bibliotece wuizerunku miasta.
Będzie to zbiór dokumentów ( w formie uchwał, zarządzeń lub wytycznych) dostępnych na stronach internetowych miasta. Także cierpliwości dążymy do skomponowania finalnie takich elementów:


Biblioteka Wizerunku Olsztyna


01 Program Estetyzacji i Poprawy Wizerunku Olsztyna
02 System Informacji Miejskiej – księga standardów
03 Strategia Meblowania Miasta i Katalog Mebli Miejskich
04 Zasady Umieszczania Reklam
05 Identyfikacja Wizualna Miasta
05.1 Zasady stosowania logo i symboli Miasta Olsztyn
( dokument „Wszystko w naturalnym porządku „ plus dodatkowe wytyczne)
05.2 Zasady budowania grafiki promującej Olsztyn – ulotki, plakaty, reklamy
( dla Urzędu Miasta i instytucji podległych)
05.3 Promocja Olsztyna w obiektach przestrzennych
- gadżety, stoiska targowe, elementy przestrzenne promocyjne, nośniki ekspozycyjne
07 Wizerunek Komunikacji Miejskiej
- wytyczne meblowania i oznakowania obiektów ZKM oraz grafiki na pojazdach i
materiałach graficznych stosowanych przez zakład w przestrzeni
08 Kodeks Estetyki Starego Miasta – wytyczne dla przedsiębiorców w tym dotyczące:
wyglądu i lokalizacji ogródków gastronomicznych, straganów handlowych
i promocyjnych, reklamy, obiektów małej architektury, zieleni.

Biblioteka Wizerunku Olsztyna to zbiór dokumentów określających szczegółowe wytyczne dotyczące formy obiektów, które wpływają na wizerunek miasta. Każdy dokument jest samoistnym bytem dotyczącym pewnego zakresu przedmiotowego. Wyróżniamy i opisujemy problematykę reklamy, informacji wizualnej, drobnych obiektów funkcjonalnych. Dzięki podziałowi na działy zainteresowani danym tematem mają łatwiejszy dostęp do interesującej ich treści. Jednak razem tworzą pełną koncepcję wizerunkową Olsztyna opartą o założenia Programu Estetyzacji, który jest dokumentem wprowadzającym do biblioteki.

Biblioteka wizerunku to dokumenty prezentacyjne i do pobrania ze strony internetowej.