Strona 5 z 6

Odp: Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia

Post: 26 listopada 2012, 17:06
autor: Aneta
Na wniosek uczestników Konsultacji, w najbliższy czwartek 29 listopada , odbędzie się spotkanie grupy roboczej Przestrzeń i Komunikacja. Początek – godzina 18.00- jak zwykle w ratuszu , w sali 219.

Zapraszam
Aneta Kasperek-Palińska
koordynatorka Konsultacji

Odp: Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia

Post: 03 grudnia 2012, 23:45
autor: BorOl
Szanowni uczestnicy konsultacji,

grupa konsultacyjna Komunikacja przystąpiła do opracowania raportu z konsultacji społecznych Zintegrowanego Programu Rozwoju Śródmieścia.

Szczegóły w wątku grupy Komunikacja w poście nr 4434:
http://www.konsultacje.olsztyn.eu/forum ... kacja#4434

Zapraszam do współpracy przy tworzeniu raportu.
Borys Zadorecki

Odp: Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia

Post: 05 grudnia 2012, 12:04
autor: Aneta
Witam

W przyszłym tygodniu w ramach konsultacji społecznych poświęconych Zintegrowanemu Programowi Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia odbędą się dwa spotkania. 11 grudnia – we wtorek - spotyka się grupa Przestrzeń i Komunikacja , w środę – 12 grudnia- dyskutować będą przedstawiciele grupy roboczej Gospodarka i Społeczeństwo. Oba spotkania rozpoczną się o 17.30 i odbędą się tradycyjnie w sali 219 w olsztyńskim ratuszu

Zapraszam

Aneta Kasperek-Palińska

Koordynatorka Konsultacji Społecznych

Odp: Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia

Post: 06 grudnia 2012, 11:24
autor: Aneta
Na wtorkowym spotkaniu grupy roboczej Przestrzeń i Komunikacja w ramach prac nad raportem kończącym Konsultacje zajmiemy się , zgodnie z sugestiami uczestników, ulicą Obiegową . Na prośbę Biura Planowania Przestrzennego poruszony zostanie także temat Mostu św. Jakuba ( to most na ulicy Pieniężnego) .
11 grudnia, godz.17.30 , zapraszam :)

Aneta Palińska

Odp: Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia

Post: 07 grudnia 2012, 18:14
autor: Jakub Bartoszewicz
Proponuję podział postulatów na takie, których wprowadzenie w życie możliwe jest natychmiast (usuwanie barier, zabezpieczanie zieleni przed dewastacją samochodami, uregulowanie sposobu parkowania, nasadzenia) oraz takie, których realizacja wymaga większych nakładów. Powyższe miałoby na celu jasne określenie, co można i powinno się robić tuż po zakończeniu konsultacji, żeby uniknąć odkładania wprowadzania zmian na nieokreśloną przyszłość.

Dodatkowo należy podzielić postulaty na te, których realizacja możliwa jest wyłącznie poprzez wprowadzenie zapisów w planach zagospodarowania przestrzennnego oraz takich (np. regulacje dotyczące reklam), które można wykonać bez powyższego, gdyż ich realizacja leży w kompetencji podmiotów miejskich i dotyczy miejskiego majątku (likwidacja barier, opracowanie i wdrażanie planu regulacji sposobu parkowania, nasadzeń, wymiany nawierzchni chodników itp itd).

W sumie każdy z postulatów mógłby otrzymywać oznaczenie N(atychmiast)/I(inwestycyjne) oraz Z(zmiany w planach zagosp.)/B(ez zmian).

Powyższe pomogłoby łatwe i czytelne opracowanie harmonogramu wprowadzania zmian po zakończeniu konsultacji.

Odp: Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia

Post: 12 grudnia 2012, 14:24
autor: Aneta
Grupa Komunikacja i Przestrzeń kontynuuje prace nad raportem kończącym konsultacje . W czwartek 20 grudnia odbędzie się kolejne „ postulatowe” spotkanie. Początek godz. 17.30. Tym razem spotykamy się w pokoju nr 29- siedzibie :) Biura Komunikacji Społecznej.

Aneta Kasperek- Palińska
koordynatorka Konsultacji

Odp: Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia

Post: 09 stycznia 2013, 13:59
autor: Aneta
Zapraszam obie grupy robocze : Przestrzeń i Komunikacja oraz Gospodarka i Społeczeństwo na kolejne spotkanie w ramach Konsultacji. Odbędzie się ono 15 stycznia ( wtorek ) – o godz. 17.00 w ratuszu , w sali 119. W dyskusji udział weźmie Tekla Żurkowska Miejski Ogrodnik .
Natomiast w środę 16 stycznia o 17.30 proponuję spotkanie roboczej grupy Przestrzeń i Komunikacja. Moglibyśmy wtedy dokończyć prace nad wnioskami podsumowującymi Konsultacje. Czy ten termin Wam odpowiada?

Aneta Palińska
Koordynatorka Konsultacji

Odp: Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia

Post: 15 stycznia 2013, 11:50
autor: Aneta
Dzisiejsze spotkanie konsultacyjne rozpocznie się zgodnie z planem o 17.00 ale odbędzie się w innej sali. Zapraszamy do ratusza do sali 220.
Do zobaczenia po południu :)
Aneta Palińska
Koordynatorka Konsultacji

Odp: Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia

Post: 21 stycznia 2013, 12:20
autor: Jakub Bartoszewicz
Podczas zeszłotygodniowego spotkania grupy Przestrzeń i Komunikacja padło pytanie (niestety nie znam imienia i nazwiska pytającego), o hierarchię wydziałów/urzędników odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w sprawie wizerunku Śródmieścia. Pytanie to niestety przepadło i nie doczekało się odpowiedzi, a powinno, szczególnie w świetle wypowiedzi Pani Tekli podczas rozmowy już po zakończeniu spotkania. Mianowicie zadałem pytanie o możliwość odtworzenia alei brzozowej na ul. Kołobrzeskiej i Pani Tekla odpowiedziała, że występowała w tej sprawie do MZDiM i udzielono jej odpowiedzi negatywnej z uwagi na odległość od jezdni.Powyższe wskazuje jednoznacznie, że hierarchia istnieje i niektóre bardzo dobre pomysły Wydziału Planowania Przestrzennego przepadają z uwagi na odmowę innych jednostek. Każe to się zastanowić nad tym, kto powinien podejmować decyzję. Moim zdaniem jednoznacznie powinno się ustalić, że jest to Wydział Planowania. MZDiM powinien być jedynie wykonawcą.

Co prawda odmowa, o której piszę nastąpiła jeszcze za kadencji poprzedniego dyrektora i szczęśliwie od tamtej pory już nie słyszymy, że "drzew przy drogach się nie sadzi", ale zasadnicze pytanie pozostaje - czy plany Wydziału Planowania (w tym program zazielenienia) może być "sabotowany" przez inne wydziały i jednostki, szczególnie MZDiM? Bardzo proszę o odpowiedź, czy coś się w tym przedmiocie zmieniło.

Odp: Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia

Post: 23 stycznia 2013, 13:06
autor: Jakub Bartoszewicz
Być może Państwo tego nie wiedzą i nie dostrzegają, ale jak olsztyńskie śródmieście zostało już zrewitalizowane. I to między innymi za ten sukces wyróżniono Prezydenta Grzymowicza i przyznano Olsztynowi "Perłę Samorządu". Jednym słowem, po co my tu jeszcze coś konsultujemy, skoro już wszystko zrobione? :)

http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,3518 ... adowa.html

Dobra, idę pochodzić po zrewitalizowanej ul. Partyzantów wśród szpalerów nowonasadzonych drzew...

Odp: Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia

Post: 23 stycznia 2013, 14:08
autor: Aneta
30 stycznia (środa) w ramach Konsultacji odbędzie się spotkanie grupy roboczej Gospodarka i Społeczeństwo . Będziemy rozmawiać o raporcie podsumowującym nasze dyskusje. Spotykamy się o 17.00 w ratuszu, w Biurze Komunikacji Społecznej ( pokój nr 29).
Zapraszam
Aneta Palińska
koordynatorka Konsultacji

Odp: Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia

Post: 04 lutego 2013, 12:01
autor: BorOl
Szanowni Państwo,
Po niemal 12 miesiącach wytężonej pracy mieszkańców Olsztyna i urzędników Ratusza trzeba podsumować konsultacje społeczne na temat przyszłości naszego Śródmieścia.

W 21 spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział łącznie ok. 200 osób, które skupiły się na czterech obszarach funkcjonowania olsztyńskiego Śródmieścia: komunikacji, przestrzeni, gospodarce i społeczeństwie.

Efektem współpracy mieszkańców i urzędników jest Raport z konsultacji, którego część przygotowaną przez połączony zespół Komunikacja i przestrzeń publikujemy poniżej. Dopracowania i uaktualnienia do wprowadzonych zmian wymagają załączniki graficzne, z których wersjami roboczymi można zapoznać się poniżej.

Przez kolejne 7 dni (do 11 lutego do godz. 12:00) wszyscy zainteresowani mają możliwość zgłoszenia swoich uwag lub propozycji do Raportu. W tym czasie będzie także okazja do osobistego spotkania ze społecznymi liderami, którzy wzięli na siebie ostateczne opracowanie raportów. Spotkanie odbędzie się w czwartek (7 lutego) o godz. 17:00 sali 29 olsztyńskiego Ratusza.
Zapraszamy.

Raport zespołu "Komunikacja i przestrzeń":
http://kmo.borol.net/ZPRS/Komunikacja_-_raport_przejsciowy_2013-02-04.A.pdf

Załączniki graficzne (wersja robocza) z 3 grudnia 2012 r.:
http://kmo.borol.net/ZPRS/Plansza_nr_1_-_granice_srodmiescia.pdf
http://kmo.borol.net/ZPRS/Plansza_nr_2_ ... piesze.pdf
http://kmo.borol.net/ZPRS/Plansza_nr_3_ ... iescie.pdf

Odp: Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia

Post: 04 lutego 2013, 21:19
autor: Jakub Bartoszewicz
Dodałbym zagadnienie ruchu samochodowego i polityki parkingowej:
- postuluję tam, gdzie jest to możliwe przekształcać ulice w jednokierunkowe (np. Mazurska, Mickiewicza), co pozwoli wygospodarować dużą ilość miejsc parkingowych (parkowanie pod kątem 45 stopni), a dodatkowo uspokoi ruch i zwiększy bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu drogowego,
- postuluję dokonać rzetelnego przeglądu dostępnej przestrzeni parkingowej w Śródmieściu i wyznaczyć optymalny sposób parkowania na poszczególnych ulicach (np. na wspomnianych Mazurskiej i Mickiewicza, a także na Kopernika na odcinku za pl. Pułaskiego w stronę ronda Bema, pod kątem 45 stopni do ulicy) i zastosować środku "wymuszające" prawidłowe parkowanie poprzez malowanie poziomych znaków, ustawianie donic z zielenią, kamiennych/metalowych ograniczników,
- postuluję także likwidację "dzikich" parkingów np. tego na działce 404/4 przy ul. Dabrowszczaków poprzez dokonywanie tam inwestycji w zieleń. Oczywiście w tym wypadku wiele zależy od tego, czyją własność stanowi działka (od razu pytanie do urzędników o własność działki 404/4), jeżeli miasta to nie ma problemu i można działać choćby zaraz, jeżeli okolicznych wspólnot to należy do nich wystąpić (myślę, że się zgodzą na drzewa i krzewy zamiast klepisk i samochodów). Powyższe uniemożliwi "omijanie" systemu opłat za parkowanie.

Powyższe w sposób niemal beznakładowy pozwoli znacząco zwiększyć ilość miejsc parkingowych w Śródmieściu. Dla celów wyznaczania sposobu parkowania/odgradzania miejsc parkingowych od chodnika należy przede wszystkim wykorzystywać zieleń (drzewa, krzewy), a inne środki dopiero, gdy nasadzenia są naprawdę niemożliwe.

W kwestiach wykonawczych postuluję także wyznaczyć działania wymagające dodatkowych środków na sfinansowanie (np. przebudowa ul. Partyzantów) od tych, które mogą być wykonane już teraz w ramach normalnych działań jednostek ratuszowych (np. optymalizacja przestrzeni parkingowej poprzez wyznaczanie sposobu parkowania). I niezwłoczne przystąpienie do realizacji tych drugich.

Odp: Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia

Post: 04 lutego 2013, 21:25
autor: Jakub Bartoszewicz
Jeszcze w odniesieniu do optymalizacji ilości miejsc parkingowych, regulacji sposobu parkowania i ruchu pieszych:
- postuluję niezwłoczną likwidację kuriozum parkingowo-chodnikowo-niewiadomojakiego, jakie znajduje się na Działce 168/2. W sumie nawet nie wiem, co to teraz jest - czy chodnik, czy parking. Jeżeli chodnik to dlaczego wiecznie stoją tam samochody, a jeżeli parking to jak się na niego legalnie (czyt. nie przez chodnik) wjeżdża, skoro wjazd zagrodzono żółtymi barierami? Jest to jeden z przykładów radosnej twórczości MZDiM.

Odp: Zintegrowany Program Rozwoju Śródmieścia

Post: 05 lutego 2013, 08:58
autor: Jakub Bartoszewicz
Mała poprawka odnośnie zgłaszanego wcześniej postulatu zamiany niektórych śródmiejskich ulic (np.Mazurskiej i Kopernika) na ulice jednokierunkowe:

1. organizacja:
- zamiana na ulicę jednokierunkową umożliwia zwężenie ulicy do jednego pasa ruchu, przy czym gęsta sieć ulic nie powoduje niedogodności dla kierowców,
- można umieścić naprzemiennie po 10 miejsc parkingowych pod kątem 45 stopni (oddzielonych od chodnika drzewkami) na przemian: raz po lewej i raz prawej stronie

2. zalety:
- optymalizacja przestrzeni parkingowej bez zabierania przestrzeni pieszym i bez znaczącego utrudniania poruszania się samochodami (wręcz mogłoby to ułatwić, gdyż często ulice są tak zastawione, że i tak nie ma miejsca na dwa mijające się samochody),
- poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - konieczność "zygzakowania" przez samochody wymusza zmniejszenie prędkości,
- poprawa estetyki i komfortu - uporządkowanie miejsca dla pojazdów, zabezpieczenie ciągów pieszych przed zastawianiem przez samochody, miejsce na zieleń.

Jednym słowem, same zalety i co najważniejsze, dla wszystkich uczestników ruchu drogowego! Korzystają kierowcy mający więcej miejsc parkingowych, a także piesi i rowerzyści.