Strona 4 z 4

Odp: Komunikacja

Post: 05 lutego 2013, 11:58
autor: Jan Biernat
Jeśli chodzi o SJP PWN to wiem że tam jest to dopuszczalne. Jednak jestem osobą która zna genezę powstania tych słów i ich znaczenie, przez co raczej nie stosuję ich zamiennie, dla jasności i czytelności przekazu.

Odp: Komunikacja

Post: 05 marca 2013, 11:16
autor: BorOl
Raport zespołu Komunikacja i przestrzeń ze złożonymi uwagami stanowiącymi integralną część raportu:
http://kmo.borol.net/ZPRS/2013-02-04.B_Komunikacja_i_Przestrzen_z_uwagami.pdf

Załączniki graficzne:
http://kmo.borol.net/ZPRS/Plansza_nr_1_-_granice_srodmiescia.pdf
http://kmo.borol.net/ZPRS/Plansza_nr_2_ ... piesze.pdf
http://kmo.borol.net/ZPRS/Plansza_nr_3_ ... iescie.pdf

Odp: Komunikacja

Post: 12 marca 2014, 12:03
autor: hajny.tomasz
4 marca 2014 r. w olsztyńskim Hotelu Warmińskim miała miejsce zorganizo­wana przez Urząd Miasta Olsztyna Konferencja ŚRÓDMIEŚCIE W RU­CHU, której tematem przewodnim był wpływu komunikacji na jakość przestrzeni publicznej.

Od 2012 roku trwają prace nad „Zintegrowanym Programem Rozwoju Przes­trzennego Śródmieścia Olsztyna”, którego główny cel to „wzrost atrakcyjności przes­trzeni Śródmieścia znaczącym czynnikiem wzrostu jakości życia w Olsztynie”. Ponieważ komunikacja rozumiana jako: ruch pieszy, rowerowy, samochodowy i transport publiczny jest jednym z najważniejszych czynników determinujących kształt śródmiejskiej przestrzeni, w ramach prac nad Programem, jako odpowiedź na diagnozę dotyczącą komunikacji w przestrzeni Śródmieścia, powstała „Koncepcja uspokojenia ruchu dla Śródmieścia Olsztyna”. Jedna z przedstawionych na Konfe­ren­cji prezentacji dotyczyła tego opracowania.

Poniżej dostępne są następujące materiały:
[ol]
[*]prezentacja wprowadzająca z Konferencji, przygotowana przez Wydział Rozwoju Miasta (przedstawiała arch. Magdalena Rafalska – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta);
[*]raport z konsultacji dotyczących Zintegro­wanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna – grupa „Komuni­kacja i Przestrzeń”; raport był efektem rocznych konsultacji społecznych i jednym z materiałów wyjściowych do „Koncepcji uspokojenia ruchu dla Śródmieścia Olsztyna”;
[*]prezentacja „Gdański Program Uspokajania Ruchu Drogowego” (przedstawiał mgr inż. Tomasz Wawrzonek Kierownik Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku);
[*]prezentacja na temat „Koncepcji uspokojenia ruchu dla Śródmieścia Olsztyna” (przedstawiona przez dr Michała Beima i mgr inż. Daniela Chojnac­kiego – reprezentantów interdyscyplinarnego zespołu pod kierunkiem dr Michała Beima).
[/ol]
Na pełny kształt śródmiejskiej przestrzeni, poza komunikacją, składają się jeszcze pozostałe elementy: przestrzenie publiczne, zieleń, funkcja, obiekty zabytkowe, infrastruktura. Odpowiedź na temat ich przekształceń i wzajemnych powiązań ma dać Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna.

Odp: Komunikacja

Post: 15 marca 2014, 00:12
autor: Jakub Bartoszewicz
A kiedy powstanie "Zintegrowany Program Rozwoju Przes­trzennego Śródmieścia Olsztyna"? Konsultacje zakończyły się ponad 14 miesięcy temu.

Odp: Komunikacja

Post: 17 marca 2014, 15:29
autor: tomasz birezowski FRO
Prezentacja Michała Beima i Daniela Chojnackiego bardzo ciekawa. Jestem oczywiście za. Tylko nie wiem o co chodzi, że nagle urząd miasta robi zwrot o 180 stopni.

Odp: Komunikacja

Post: 18 marca 2014, 14:42
autor: hajny.tomasz
Użytkownik Jakub Bartoszewicz napisał:

A kiedy powstanie "Zintegrowany Program Rozwoju Przes­trzennego Śródmieścia Olsztyna"? Konsultacje zakończyły się ponad 14 miesięcy temu.Prace nad Zintegrowanym Programem Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna zamierzamy sfinalizować do końca roku. Program będzie miał formę:
[ul]
[*]drukowanego dokumentu z mapami (w tej postaci zostanie przedłożony Radzie Miasta do uchwalenia);
[*]prezentacji Power Point (do upowszechniania w mediach);
[*]schematu organizacyjnego (w tej formie Program istnieje od kilku miesięcy, ułatwia koordynowanie bieżących działań w Śródmieściu);
[*]drukowanej ulotki w języku niespecjalistycznym do szerokiego upowszechnienia.
[/ul]
Formuła ZPRPŚO pozwala na koordynowanie prac w Śródmieściu od 2 lat (od kiedy rozpoczęto prace nad Programem). W tym czasie powstał nowy plan zagospodarowania dla dworca, zorganizowano trzy konkursy architektoniczne na przestrzenie publiczne w Śródmieściu, koordynowano projekty przebudów ulic pod linie tramwajowe.

Zakończenie prac nad Programem nie może spowodować zamknięcia zagadnienia „Śródmieście”. Planujemy monitoring Programu oraz jego cykliczną aktualizację.

Magdalena Rafalska
Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta