System Umieszczania Reklam

Moderatorzy: Global Moderator, Moderator

System Umieszczania Reklam

Postautor: Marcelina Ch.Kuberska » 22 lutego 2011, 14:17

Ten wątek poświęcony będzie reklamie i planowanemu wprowadzeniu czytelnych zasad dotyczących jej sytuowania. Na razie uruchamiam wątek dla porzadku, będę sukcesywnie wrzucać materiały.
ALE JUŻ NA WSTĘPIE PROPSZĘ PAŃSTWA O WRZUCANIE TU PRZYKŁADÓW SZPETNEJ JAK I DOBREJ REKLAMY.
POSZUKUJEMY ZDJĘĆ DO GALERII, KTÓRĄ CHCEMY UMIEŚCIĆ NA STRONIE ESTETYCZNY.OLSZTYN.EU A NASTĘPNIE NAGRADZAĆ PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY REKLAMUJĄ SIĘ Z POZYTKIEM DLA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.
Jeśli wrzucą Państwo swoje zdjecia do tego wątku i nie zgadzają się na publikowanie w galerii na stronie internetowej estetyczny.olsztyn.eu to proszę to zaznaczyć. Inne zdjęcia potraktuję jako obywatelskie wsparcie projektu i użyję do pracy nad projektem.
Marcelina Ch.Kuberska
 
Posty: 146
Rejestracja: 22 lutego 2010, 23:01

O:System Umieszczania Reklam

Postautor: Marcelina Ch.Kuberska » 22 lutego 2011, 14:34

SZANOWNI PAŃSTWO, regulacje dotyczące reklamy w Olsztynie dopiero zaczynamy budować, ale każdego zainteresowanego proszę o zapoznanie się z regulacjami warszawskimi, które przygotowane są w czytelnej formie dla mieszkańców, na specjalnej stronie internetowej.

WAŻNE!!!

zasady umieszczania reklam WAW http://www.izbaestetyki.w8w.pl/wstep.html

U nas chcemy zrobic podobnie: SYSTEM UMIESZCZANIA REKLAM, ma po pierwsze zebrać ogólne zasady, którymi kierują się przy wydawaniu pozwoleń na lokalizację nośnika następujące jednostki: MZDiM, Miejski i Wojewódzki Konserwator zabytków, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Planowania Przestrzennego, Asystent Prezydenta ds. Eststyzacji.

System Umieszczania reklam będzie jednolitym dokumentem, który powinien zostać wprowadzony jako Uchwała Rady Miasta.

Dodatkowo materiał tekstowy zostanie ubrany w ilustracje i promowany wśród mieszkańców jako element Kodeksu Estetyzacji. Ma to ułatwić dostęp do zasad i zachecić do ich stosowania.
Na stronie internetowej estetyczny.olsztyn.eu znajdziemy mini przewodnik jak zdobyc pozwolenie na lokalizację reklamy i zestaw zasad, które maja pomóc przedsiębiorcom, na wstępnym etapie planowania inwestycji w nośnik reklamowy.
Marcelina Ch.Kuberska
 
Posty: 146
Rejestracja: 22 lutego 2010, 23:01

O:System Umieszczania Reklam

Postautor: Marcelina Ch.Kuberska » 22 lutego 2011, 15:43

Jako, że zasady umieszczania reklam dla Warszawy mają 6 stron, uważam, że możliwej jest stworzenie takich zasad też dla Olsztyna.

Myślę, że wrzucenie większej części tekstu na forum będzie przydatne:

WYBRANE FRAGMENTY WSKAZAŃ DOTYCZACYCH UMIESZCZANIA REKLAM W WARSZAWIE ( materiał:Bip Warszawa)


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezydenta m.s.t Warszawy z dnia 14.11.2007, Nr 961/2007

WSKAZANIA DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA REKLAM
I INFORMACJI WIZUALNEJ W WARSZAWIE

1. Słownik użytych pojęć.
(....)
Format mały – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej do 3 m2 (np. city light poster o formacie 120 x 180 cm)
Format średni – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej powyżej formatu małego i do 9 m2 włącznie
Format standard – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej od 9 do 18 m2 włącznie (np. format 504 x 238 cm, 400 x 300 cm i 600 x 300 cm)
Format wielki – nośnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej od 18 do 48 m2 włącznie (np. formaty 800 x 400 cm, 1200 x 300 cm i 1200 x 400 cm)
Słup ogłoszeniowo – reklamowy – szczególny rodzaj nośnika reklamy w formie walca lub graniastosłupa o średnicy lub szerokości od 120 do 160 cm (na wysokości części ekspozycyjnej), wysokości od 270 do 360 cm dla części ekspozycyjnej i maksymalnej wysokości nie przekraczającej 470 cm, służący do umieszczania ogłoszeń i informacji o imprezach (wydarzeniach) kulturalnych, oświatowych lub edukacyjnych oraz reklam.
Powierzchnia ekspozycyjna – część nośnika reklamy przeznaczona do eksponowania reklamy.
Oświetlona powierzchnia ekspozycyjna (np. frontlight) – powierzchnia ekspozycyjna czytelna w nocy poprzez oświetlenie własnym zewnętrznym źródłem światła.
Podświetlana powierzchnia ekspozycyjna (np. backlight lub city light poster) – powierzchnia ekspozycyjna czytelna w nocy dzięki wewnętrznemu źródłu światła.
Reklama – przekazywana w jakiejkolwiek wizualnej formie i przy wykorzystaniu nośnika reklamy informacja o towarach i usługach zachęcająca do ich nabycia, w tym m.in.:
Banner – rodzaj reklamy będącej grafiką na nośniku tekstylnym lub pcw, rozpiętej na niezależnej konstrukcji z mocowaniem nośnika na jego obrzeżu.
Reklama remontowo – budowlana – reklama umieszczona na rusztowaniu oraz ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, stosowana tylko w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych.
Szyld – element informacji wizualnej; zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w tym m.in.:
Szyld bannerowy – rodzaj szyldu, będącego grafiką na nośniku tekstylnym lub pcw, z mocowaniem nośnika po jego obrzeżu.
Szyld reklamowy – rodzaj powiększonego szyldu, umieszczonego przy witrynie lub wejściu do lokalu/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierający grafikę informacyjno – reklamową określającą nazwę i charakter prowadzonej działalności oraz logo firmowe.
Szyld semaforowy – szyld reklamowy zamocowany do ściany budynku z płaszczyzną umieszczaną pod kątem do płaszczyzny ściany budynku.


2. Postanowienia ogólne.
a) Ogranicza się wielkości wolnostojących nośników reklam i informacji wizualnej:
 w strefie Centrum miasta do formatu małego, z preferencją dla elementów podświetlanych. Dopuszcza się funkcjonowanie słupów ogłoszeniowo-reklamowych. Dopuszcza się zwiększenie limitu powierzchni do formatu średniego - dla wybranych obszarów lub przestrzennie wyodrębnionych odcinków ulic;
 w strefie Śródmieścia funkcjonalnego poza Centrum miasta do formatu średniego, z preferencją dla elementów podświetlanych; dopuszcza się zwiększenie limitu powierzchni do formatu standard – dla wybranych obszarów lub przestrzennie wyodrębnionych odcinków ulic;
 w strefie miejskiej do formatu standard; dopuszcza się zwiększenie limitu powierzchni do formatów ponadstandardowych – dla wybranych obszarów lub przestrzennie wyodrębnionych odcinków ulic;
 w strefie przedmieść dopuszcza się stosowanie formatów ponadstandardowych.
b) Na obszarach objętych ochroną prawną konserwatora zabytków ogranicza się wprowadzanie i wielkość nośników reklam oraz elementów informacji wizualnej (z wyłączeniem elementów MSI) poprzez dopuszczenie jedynie:
 elementów o najwyższych standardach estetyczno – technicznych;
 wprowadzania elementów wolnostojących na podstawie studiów obejmujących obszary i przestrzennie wyodrębnione odcinki ulic;
 elementów wolnostojących w formie i skali mebla miejskiego, adresowanych do odbiorców pieszych;
 stosowania na budynkach i budowlach reklam formatu nie większego niż format mały lub reklam o formie ażurowej świetlnej;
 maksymalnej wielkości reklamy remontowo – budowlanej do 30% powierzchni siatki osłaniającej, a na obszarze zespołu Starego i Nowego Miasta oraz Traktu Królewskiego do 20% ze stonowaniem kolorystyki grafiki reklamowej i dostosowaniem jej do kolorystyki otoczenia. Na reklamach remontowo budowlanych umieszczanych na budynkach wpisanych do rejestru Konserwatora Zabytków należy w polu wolnym od reklamy umieścić odwzorowanie rysunku zakrywanej fasady.
c) Na terenach wchodzących w skład obszaru Systemu Przyrodniczego Warszawy, opisanych w załączniku nr 2 wprowadza się zakaz umieszczania reklam wolnostojących.


3. Lokalizacja nośników reklamy:
a) Nośniki reklamy nie mogą być umieszczane:
 w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytanie,
 w miejscach i w sposób zastrzeżony dla istniejącego oznakowania MSI lub w sposób utrudniający jego odczytanie,
 na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków za wyjątkiem reklam remontowo – budowlanych,
 na pomnikach i miejscach pamięci narodowej,
 w sposób powodujący przesłanianie charakterystycznych widoków na obiekty wpisane do rejestru zabytków, ujęte w gminnej ewidencji zabytków lub będące dobrem kultury współczesnej, a także pomników, rzeźb i miejsc pamięci narodowej,
 w pasie dzielącym jezdnie oraz na barierkach oddzielających jezdnie, torowiska i przystanki,
 na obiektach urzędów administracji rządowej i samorządowej, z wyjątkiem reklam remontowo budowlanych,
 na ażurowych balustradach balkonów i tarasów, z wyjątkiem reklam remontowo budowlanych,
 w parkach, zadrzewionych skwerach, cmentarzach i na innych terenach zieleni miejskiej a także na ich ogrodzeniach,
 na pomnikach przyrody,
 w szpalerach drzew, na drzewach, a także w sposób powodujący pogorszenie warunków wegetacyjnych drzew,
 w sposób ograniczający widoczność z kamer wizyjnych systemu monitoringu miejskiego.
b) Nośniki reklamy nie powinny być umieszczane:
 na budowach o funkcji barier dźwiękochłonnych;
 na mostach, wiaduktach i kładkach,
 na ogrodzeniach obiektów sakralnych i cmentarzy.
c) Ustala się minimalne odległości między wolnostojącymi nośnikami reklam i elementami informacji wizualnej, które usytuowane są po tej samej stronie drogi:
 co najmniej 75 m między obiektami o powierzchni większej niż format średni;
 co najmniej 30 m między obiektami o powierzchni od formatu małego do formatu średniego włącznie oraz słupami ogłoszeniowo-reklamowymi
 odległości mogą być zmniejszone pomiędzy obiektami formatu małego, jeżeli obiekty te umieszczone są w ramach zorganizowanych zespołów.
d) Ustala się minimalne odległości między wolnostojącymi nośnikami reklam i elementami informacji wizualnej a innymi obiektami:
 co najmniej 50 m od pomników i miejsc pamięci oraz pomników przyrody;
 co najmniej 20 m od znaków drogowych i znaków MSI (po tej samej stronie drogi);
 co najmniej 2,5 metra od krawężników jezdni;
 a ponadto dla wszystkich nośników reklamy 120 cm od tablic i znaków MSI ( Warszawska nazwa Systemu Informacji Miejskiej) na tej samej płaszczyźnie ścian budynków;
(...)
f) Nośniki reklamy posiadające podświetlane i oświetlone powierzchnie ekspozycyjne, nośniki ze zmienną liczbą powierzchni ekspozycyjnych oraz oświetlenie wystaw nie mogą być uciążliwe dla użytkowników budynków w obszarze oddziaływania, jak również użytkowników drogi. Urządzenia reklamowe ze zmienną ekspozycją obrazu lub oświetlenia, których czas zmiany ekspozycji byłby krótszy niż 7 sekund, mogą być umieszczane w odległości nie mniejszej niż 100 m od skrzyżowania ulic, poza pasem drogowym i z zastrzeżeniem konieczności spełnienia pozostałych warunków wskazań.
g) Powierzchnie ekspozycyjne wolnostojących nośników reklamy powinny nawiązywać do elementów istniejącego zagospodarowania przestrzeni: osi jezdni, płaszczyzn fasad zabudowy i innych charakterystycznych elementów w sąsiedztwie, a także innych nośników reklamy o porównywalnej wielkości.
h) Umieszczanie powierzchni ekspozycyjnych obok siebie na jednym nośniku reklamy możliwie jest jedynie w formie spójnej pod względem formy, proporcji, grafiki.

4. Postanowienia szczegółowe.
a) Reklamy na przystankach komunikacji miejskiej.
 Dopuszcza się umieszczanie na wiacie przystanku komunikacji miejskiej dwustronnych nośników reklamy formatu city light poster, zajmujących nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej ścian wiaty. Na obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego i obszarach zieleni wchodzących w skład systemu przyrodniczego Warszawy dopuszcza się stosowanie jednego dwustronnego nośnika, zawierającego treści komercyjne.
 Zabronione jest umieszczanie reklam na dachu wiaty.
(...)
c) Reklamy i szyldy na małych obiektach handlowych.
 Dopuszcza się umieszczanie nośników reklamy formatu małego, o łącznej powierzchni nie większej niż 15% łącznej powierzchni ścian obiektu.
 Nie dopuszcza się stosowania nośników reklamy wystających poza obrys ściany o więcej niż 15 cm, dotyczy to również szyldów semaforowych.
 Nie można umieszczać reklam i szyldów na dachu obiektu.
 Maksymalna wysokość szyldu umieszczanego na attyce nie może przekraczać wysokości attyki.
d) Reklamy na elewacjach budynków i budowli (nie dotyczy reklam remontowo – budowlanych).
 Nośniki reklamy i reklamy umieszczane na ścianach nie mogą przesłaniać okien oraz detali architektonicznych i innych charakterystycznych elementów ściany.
 Umieszczanie nośników reklamy na ścianie jest możliwe pod warunkiem dostosowania formy i wielkości nośnika reklamy do kompozycji architektonicznej całej ściany, z uwzględnieniem funkcji budynku.
e) Reklamy i informacje wizualne umieszczane na budynkach poza obrysem ścian (nie dotyczy reklam remontowo – budowlanych).
 Zaleca się stosowanie reklam podświetlanych, reklam ażurowych i neonowych.
 Nośniki reklamy powinny nawiązywać do formy architektonicznej budynku oraz budynków i obiektów pozostających w kontekście wizualnym.
 Nośnik reklamy nie może stanowić bezpośredniego przedłużenia ściany. Wielkość prześwitu między reklamą a ścianą należy dostosowywać do charakteru i wielkości reklamy oraz kompozycji elewacji budynku. Prześwit nie powinien być mniejszy niż 0,2 wysokości reklamy w wypadku umieszczenia reklamy powyżej ściany i 0,2 szerokości reklamy w przypadku umieszczania reklamy z boku ściany.
 Dopuszcza się, aby maksymalna szerokość reklam umieszczanych poza obrysem ściany z boku wynosiła do 80 cm dla ulic o szerokości mniejszej niż 30 m między zabudową tworzącą pierzeje i 120 cm dla ulic szerszych.
 Zakazuje się umieszczania powyżej ścian budynków nośników reklamy systemowych tablicowych typu city light poster, format średni, format standard, format wielki.
 Maksymalna wysokość innych reklam umieszczanych powyżej ścian może wynosić odpowiednio:
 1/5 wysokości budynku i nie więcej niż 100 cm dla budynków o wysokości do 6 m;
 1/6 wysokości budynku i nie więcej niż 150 cm dla budynków o wysokości od 6 do 12 m;
 1/8 wysokości budynku i nie więcej niż 250 cm dla budynków o wysokości od 12 do 25 m;
 1/10 wysokości budynku i nie więcej niż 600 cm dla budynków o wysokości większej niż 25 m.


 Reklamy ażurowe (bez tła) mogą być proporcjonalnie szersze lub wyższe, maksymalnie do 20% wielkości wymienionych odpowiednio w lit. e) tiret czwarty i szósty.

5. Postanowienia dla szyldów i szyldów reklamowych.
Zaleca się, aby:
 Kompozycja, wielkość, kolorystyka i grafika szyldów umieszczanych na elewacjach budynków była indywidualnie dostosowana do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku, przekroju ulicy oraz aby pozostawała w funkcjonalnym związku z użytkownikiem budynku.
 Szyldy były umieszczane w obrębie kondygnacji parteru.
 Na obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego oraz na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków zakazuje się umieszczania szyldów semaforowych z wyjątkiem form o historycznych odniesieniach właściwych stylistycznie dla obszaru lub obiektu – lub innych, zatwierdzonych przez Konserwatora Zabytków.
 Dla ulic o szerokości mniejszej niż 30 m przekroju między zabudową tworzącą pierzeje, wielkość szyldów semaforowych nie przekraczała powierzchni 2,5 m2, a zakończenia tych szyldów nie wystawały poza płaszczyznę ściany więcej niż 80 cm.
 Dla ulic o szerokości przekroju między zabudową tworzącą pierzeje, większej lub równej 30 m, powierzchnia szyldów semaforowych nie przekraczała 3,5 m2, a zakończenia tych szyldów nie wystawały poza płaszczyznę ściany więcej niż 120 cm.
 Szyldy bannerowe powinny być umieszczane wyłącznie okazjonalnie i na krótkie okresy czasu, szyldy takie nie mogą przesłaniać otworów okiennych i wystawowych.
 Markizy były zharmonizowane z całością fasady i zawierały jedynie umieszczone na lambrekinach napisy informacyjne o prowadzonej działalności lub znak firmowy.


6. Identyfikacja nośników reklamy.
a) Na każdym nośniku reklamy powinien być umieszczony czytelny identyfikator, zawierający informację dotyczącą nazwy właściciela nośnika lub jego operatora. Na nośnikach, które ustawione zostały na podstawie decyzji administracyjnej należy podać numer (znak) tej decyzji.
b) Właściciel nośnika reklamy oraz szyldu zobowiązany jest do utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym.


właściwie wydawało by się,że należy dokument skopiować, ale to nieprawda, zasady dla naszego miasta, muszą być dostosowane do jego własnych proporcji, zagęszczenia i inaczej rozkłądających się stref. Ale dążymy do powyższego ideału zasad.
I od razu zaznaczam,że dyskusja nad sensownością ich wprowadzenia jest bezcelowa, ponieważ takie zasady będą działąć i powoli ograniczać chaos reklamowy.
System Umieszczania Reklam nie chce wyrzucić reklam z miasta, tylko uporządkować ich możliwe lokalizacje i stymulować poprawę jakości w strefach reprezentacyjnych. W dalszych postach postaram się wytłumaczyć jak moze to być opłacalne dla przedsiębiorców.
Marcelina Ch.Kuberska
 
Posty: 146
Rejestracja: 22 lutego 2010, 23:01

O:System Umieszczania Reklam

Postautor: Marcelina Ch.Kuberska » 22 lutego 2011, 23:11

dla zainteresowanych tematem reklam polecam stronę
miastomojeawnim[url=http://www.miastomojeawnim.pl][/url] Jest to strona-blog stowarzyszenia, które wydało znaną książkę POLSKI OUTDOOR pokazującą problem partyzanckiej reklamy zewnętrznej.
Stowarzyszenie walczy o regulacje prawne w tej materii.
Marcelina Ch.Kuberska
 
Posty: 146
Rejestracja: 22 lutego 2010, 23:01

Odp: Re: O:Program estetyzacji Olsztyna

Postautor: tomasz birezowski FRO » 04 marca 2011, 16:10

Z innych miast:

Wreszcie! Reklamy znikną z kamienicy Empiku

W maju znikną reklamowe płachty od lat spowijające kamienicę na rogu Alej Jerozolimskich i Nowego Światu. - Wreszcie skończy się ten skandal. Otwieram szampana! - cieszy się syn projektanta budynku.

Więcej... http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95 ... z1FeDYdhvy

Obrazek

(...)
Znikną do 15 maja - zapowiada Monika Marianowicz, rzeczniczka sieci sklepów. I dodaje, że tak nakazał konserwator zabytków

Wysyłamy nakazy oczyszczania elewacji z reklam nielegalnych, powieszonych bez zezwolenia. Tak właśnie było z tymi na kamienicy na Nowym Świecie. Najemca nie chciał tak łatwo się z tym nakazem pogodzić i odwołał się aż do generalnego konserwatora zabytków - opowiada Ewa Nekanda-Trepka, stołeczny konserwator zabytków.

Odwołania Empiku niedawno zostały odrzucone. - Zastosujemy się do tej decyzji. Usuniemy wszystkie bannery wraz z elementami mocującymi, a w wyznaczonym terminie uzupełnimy ubytki w elewacjach powstałe w wyniku demontażu mocowań - zapewnia Monika Marianowicz.Więcej... http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95 ... z1FeDoRmWP
tomasz birezowski FRO
 
Posty: 473
Rejestracja: 25 lutego 2010, 09:39

Odp: Re: O:Program estetyzacji Olsztyna

Postautor: M. Rytczak » 05 marca 2011, 15:04

Kolejna znakomita informacja z Warszawy. Najpierw odwazna decyzja nowej dyrektorki MN Agnieszki Morawińskiej, ktora powiedziala dosc szmatom na zabytkowym gmachu Muzeum Narodowego,

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34 ... machu.html

a teraz EMPiK. Symptomatyczny jest mechanizm decyzji dot. EMPiK-u: 1. Interwencja konserwatora 2. Opor zarzadcy i odwolanie do GKZ (zrozumiale) 3. GKZ odrzuca odwolanie! Brawo! To bardzo wazna wskazowka dla naszego MKZ. Z pewnoscia poinformuje p. Anne Juszczyszyn o tym wydarzeniu i bardzo bede dopingowal, aby pojsc ta sama droga.

P.S. Po zdjeciu reklam proponuje zamiescic fotografie Empiku - before i after dla porownania.
M. Rytczak
 
Posty: 6
Rejestracja: 29 września 2010, 13:36

Odp: Re: O:Program estetyzacji Olsztyna

Postautor: ogórek » 05 marca 2011, 16:07

[quote=""M. Rytczak" post=951"]Kolejna znakomita informacja z Warszawy. Najpierw odwazna decyzja nowej dyrektorki MN Agnieszki Morawińskiej, ktora powiedziala dosc szmatom na zabytkowym gmachu Muzeum Narodowego,

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34 ... machu.html

a teraz EMPiK. Symptomatyczny jest mechanizm decyzji dot. EMPiK-u: 1. Interwencja konserwatora 2. Opor zarzadcy i odwolanie do GKZ (zrozumiale) 3. GKZ odrzuca odwolanie! Brawo! To bardzo wazna wskazowka dla naszego MKZ. Z pewnoscia poinformuje p. Anne Juszczyszyn o tym wydarzeniu i bardzo bede dopingowal, aby pojsc ta sama droga.

P.S. Po zdjeciu reklam proponuje zamiescic fotografie Empiku - before i after dla porownania.[/quote]

Mam nadzieję, że pierwszą szmata w Olsztynie, która zniknie najszybciej, będzie ta wisząca na Urzędzie Wojewódzkim.
ogórek
 
Posty: 54
Rejestracja: 06 stycznia 2011, 07:44

Odp: Re: O:Program estetyzacji Olsztyna

Postautor: tomasz birezowski FRO » 06 marca 2011, 09:28

Z drugiej strony mechanizm ten pokazuje też dośc dobrze co dzieje się w naszym kraju:

Firmie EMPK (kapitał niemiecki, raczej bogatej) trudno zarzucić brak wiedzy na temat tego czy "wyapada wieszać szmaty czy nie". Może to brzmi głupio, ale należy to powiedzieć - ta sama firma w Niemczech została by napiętnowana i zbojkotowana przez samych mieszkańcow. W ogóle możliwość powieszenia czegoś takiego na zabytkowym budynku w centrum stolicy nikomu nie przyszłaby tam nawet do głowy, bo każdy wie, że zyski byłyby mniejsze niż straty na wizerunku.

W Polsce mamy jednak do czynienia ze swoiście pojmowaną odpowiedzialnością za przestrzeń publiczną - a taką była przecież ta reklama (pomimo że znajdowała się na działce prywatnej to oddziaływała na miliony ludzi przechadzające się po Trakcie Krolewskim i wzdłuż Alei Jerozolimskich.) - dopóki nie ma nakazu sądowego każdy ma ją głęboko gdzieś. Są to bez wątpienia skutki lat niszczenia poczucia wolności w okresie komunizmu. Porażające jednak, że 20 lat po upadku poprzedniego systemu mieszkańcy miasta nadal niezbyt przejmują się tym, że codziennie zostają nieomal zgwałceni koszmarnymi bilbordami, które obecnie znajdują się już dosłownie wszędzie - nie ma dla nich żadnej świętości. Jadąc od Dorotowa aż do centrum Olsztyna doznajemy gigantycznej ilości impulsów wrażeniowych. Polska zasłużyła sobie pod tym względem na miano jednego z najbrzydszych państw Europy.

Już to kiedyś postowałem, ale dla uzmysłowienia tego co się u nas dzieje zasymulowałem jak wyglądałby berliński Hauptbahnhof w Polskiej wersji (zresztą możemy się o tym przekonać zwiedzając nasz - bardzo piękny przecież - Dworzec Główny):
Obrazek


Stan obecny, pod opieką Deutche Bahn:
Obrazek
tomasz birezowski FRO
 
Posty: 473
Rejestracja: 25 lutego 2010, 09:39

Odp: O:System Umieszczania Reklam

Postautor: ogórek » 06 marca 2011, 13:58

[quote=""Marcelina Ch.Kuberska" post=844"]Jako, że zasady umieszczania reklam dla Warszawy mają 6 stron, uważam, że możliwej jest stworzenie takich zasad też dla Olsztyna.
[/quote]

A dopóki takich zasad wypisanych nie ma, czym będziecie się kierować przy wydawaniu pozwoleń na nowe reklamy wielkoformatowe lub ekrany ledowe?
ogórek
 
Posty: 54
Rejestracja: 06 stycznia 2011, 07:44

Odp: Re: O:Program estetyzacji Olsztyna

Postautor: M. Rytczak » 07 marca 2011, 09:28

Mam nadzieję, że pierwszą szmata w Olsztynie, która zniknie najszybciej, będzie ta wisząca na Urzędzie Wojewódzkim.

Zgoda. Poki instytucje publiczne nie stana sie wzorem dla podmiotow prywatnych - nie bedziemy mieli w reku argumentu, ktory przekona np. wspolnoty mieszkaniowe i wlascicieli duzych (elewacyjnych) powierzchni komercyjnych do oczyszczenia z plandek. Kolejnym symptomatycznym argumentem, ze walka z dzika plandekowa reklama bedzie dluga i ciezka jest wielki banner na gmachu UWM przy ul. Szrajbera 11, w ktorym znajduje sie m.in... Wydzial Sztuki. Obecnie staramy sie uczulac wydzialy i jednostki organizacyjne UM Olsztyn, zeby: 1. nie wydawaly zgod na umieszczanie plandek na wlasnych obiektach; 2. Nie zlecaly reklam plandekowych na obiektach prywatnych w ramach dzialan wlasnych.

P.S. A w nawiazaniu do zdjecia Berlin HBf, mi do gustu przypadl podobny zabieg dot. Bramy Brandenburskiej
bramabrandenburska.jpg
M. Rytczak
 
Posty: 6
Rejestracja: 29 września 2010, 13:36

Odp: O:System Umieszczania Reklam

Postautor: Marcelina Ch.Kuberska » 07 marca 2011, 10:53

[quote=""ogórek" post=960"][quote=""Marcelina Ch.Kuberska" post=844"]Jako, że zasady umieszczania reklam dla Warszawy mają 6 stron, uważam, że możliwej jest stworzenie takich zasad też dla Olsztyna.
[/quote]

A dopóki takich zasad wypisanych nie ma, czym będziecie się kierować przy wydawaniu pozwoleń na nowe reklamy wielkoformatowe lub ekrany ledowe?[/quote]

Na dzień dzisiejszy procedura wygląda tak: niektórzy przedsiębiorcy, żeby uniknąć problemów i kosztów zgłaszają się do mnie i omawiamy ich sytuację, możliwość ulokowania reklamy w danym miejscu i formie. Często kończy sie tym,że sugeruję,że dane miejsce w ogóle nie nadaje się na nośnik reklamowy.
Jednak większość reklam przechodzi przez Wydział Architektury i Budownictwa i tam podejmowane są wiążące decyzje. Niektóre, te trudniejsze przypadki są wysyłane do zaopiniowania przeze mnie, ale nie mam kontroli nad znakomitą większością wniosków. O zasady jakimi kierują sie specjaliści w Wydziale Architektury warto zapytać. Generalnie naszym celem jest uladnolicenie wszystkich zasad i faktycznie jestem umówiona z Dyrektorem tego wydziału ażeby spisać je w jednym dokumencie.

Czytelne zasady ma MZDiM http://mzdim.olsztyn.pl/portal/index.php?art_id=18 punkt 5.
Marcelina Ch.Kuberska
 
Posty: 146
Rejestracja: 22 lutego 2010, 23:01

Odp: O:System Umieszczania Reklam

Postautor: tomasz birezowski FRO » 07 marca 2011, 13:45

Jedynym możliwym aktem prawnym, który ma siłę sprawczą w naszym Państwie jest Plan Miejscowy. Nie ma co do tego wątpliwości. Osiem lat temu Olsztyn przystąpił do jego sporządzenia dla śródmieścia...i tak minęło 8 lat.

Jednak jak widać po kilku ostatnich postach można też szkutecznie walczyć z zalewem tandety innymi sposobami, z których najlepszym jest oczywiście doprowadzenie do zrozumienia problemu przez samych przedsiebiorców. Rozmowy w tych sprawach powinny się również odbywać z agencjami reklamowymi. To przecież ich brak opanowania doprowadził do tego, że zaczeli podcinać gałąź na której sami siedzą.

Radykalnym przykładem jest historia brazylijskiego San Paolo, gdzie w 2007 r. burmistrz zakazł usunięcie wszystkich wielkopowierzchniowych reklam w całym mieście! http://odzyskacmiasto.blox.pl/html

To oczywiście skrajność, bo nikt nie mówi, że reklama jako taka jest czymś złym. Można nad nią zapanować i ucywilizować, czego przykładem jest szereg miast europejskich. Dopóki jednak mieszkańcy bedą sobie powtarzać teksty tupu "Polska to dziki kraj", "Mnie to nie obchodzi", "Niech chłop zarobi, to jego przecież"...no cóż, obawiam się że nawet Plan Miejscowy tu nie pomoże.I, przy okazji:

Obrazek
Obrazek

...czy te koszmarne "tablice unijne" muszą tak długo straszyć?, przy budynku MZDiM stoi tablica o wymiarac 2x3m już kilka lat. Naprawdę nie da się tego jakoś innaczej zrobić? Może nikt nie chce? Sam widziałem jednak kilka inwestycji które nie musiały tak nachalnie informować o ilości przerobionych pieniędzy.
tomasz birezowski FRO
 
Posty: 473
Rejestracja: 25 lutego 2010, 09:39

Odp: O:System Umieszczania Reklam

Postautor: Marcelina Ch.Kuberska » 07 marca 2011, 14:06

Jeśli chodzi o tablicę pod Ratuszem, na pewno zostanie przeniesiona koło jesiona ( tam gdzie wizualizacja, może zamiast niej) albo koło miejsc parkingowych, które budują się przy USC. Z dzisiejszego miejsca musi zniknąć.

Co do innych tablic unijnych nie miałam jeszcze czasu wgryźć się w temat w nawale innych obowiązków, ale to forum jest archiwum pomysłów i spraw do załatwienia w przyszłości. Także będziemy wracać do każdego poruszanego tu tematu. mam nadzieję, że rozumiecie Państwo, że nie da się załatwić każdej sprawy od ręki.
Szczególnie, że tak na prawdę potrzebujemy teraz tych regulacji, właśnie po to żeby szkolić agencje i rozsyłać zasady umieszczania reklam przedsiębiorcom.
Promocja i praca u podstaw - to właśnie metoda, która jest zaplanowana po spisaniu reguł.

Jeśli chodzi o planowanie przestrzenne to proszę użytkowników zapytać biuro planowania jakie jest ich stanowisko w tym temacie. Ja nie chcę się w ich imieniu wypowiadać.
Marcelina Ch.Kuberska
 
Posty: 146
Rejestracja: 22 lutego 2010, 23:01

Odp: System Umieszczania Reklam

Postautor: rorybreaker » 19 września 2011, 09:43

A może warto zacząć rozmowy z olsztyńskimi agencjami reklamowymi? Na przykład certyfikować te, których pracownicy byliby przygotowani przez władze miasta do doradzania i tworzenia reklam zgodnych ze stworzonym dokumentem. Dodatkowo może dział promocji też skorzystałby na kontaktach z podmiotami świadczącymi tego typu usługi, bo przecież istnieją w tym mieście agencje, które zajmują się nie tylko taśmową produkcją banerów ale również koncepcjami kreatywnymi.
rorybreaker
 
Posty: 1
Rejestracja: 19 września 2011, 09:39

Odp: System Umieszczania Reklam

Postautor: santiagowicz » 24 września 2011, 09:34

Z całym szacunkiem do pomysłu postawienia traw w drewnianych doniczkach na pl. Jana Pawła II (ale skąd pomysł, żeby robić to na jesieni?)pragnę zauważyć, że natłok plandek, ściecidełek i plastikowego badziewia, jakim oblepione są wszystkie fasady okolicznych budynków sprawia, że zupełnie są one niezauważalne. Nawet postawienie rzeźby Wenus z Milo zostałoby przyćmione przez migający napis "Krysogum". Jeżeli czegoś się z tym w końcu nie zrobi, jakiekolwiek wysiłki estetyzacyjne są skazane na porażkę.

To samo dotyczy fatalnego działania służb odpowiedzialnych za sprzątanie.
santiagowicz
 
Posty: 163
Rejestracja: 13 września 2011, 12:40

Następna

Wróć do Wizerunek przestrzenny Olsztyna